Genezende energie, geneeswijze van de toekomst is bewezen!

Mysterie van genezende energie opgelost!

genezende energie en energetische geneeskunst

Geschreven april 2017; laatste bewerking juni 2023

Genezende energie is intelligent en resultaten zijn meetbaar.


Het Universum bestaat uit een onder spanning staand elektrisch netwerk dat alles met elkaar verbindt. Er bestaat in ons Universum géén tijdsverschil en zelfs géén afstand.

De aanleiding voor dit artikel was eigenlijk een opmerking van iemand die duidelijk twijfels had over een online behandeling: "Ik zit nog met een hoop vragen aangaande een online behandeling want het is mij niet helemaal duidelijk hoe je op zo'n grote afstand mij zou kunnen behandelen? Je kent mij tenslotte niet en hebt geen enkele persoonlijke informatie over mij".

Het valt ook niet te volgen als je niet over de juiste informatie beschikt. Er is via mijn artikelen al heel wat kosmische kennis overgedragen, maar over het onderwerp 'genezende energie' heb ik nog niet veel gedeeld. De meeste informatie over veel wetenschappelijk bewezen onderzoeken is verzameld door Suzan Joy Rennison. Ze schreef een prachtig superdik boek 'afstemmen op de kosmos' met bijna 600 verwijzingen naar de gepubliceerde boeken, artikelen en websites van onderzoekers *).

Over het mysterie van genezende energie citeert ze de bekende Olga Worral (1906), die met haar genezende handen duizenden wonderen heeft verricht: "spirituele genezing is het kanaliseren van elektromagnetische energie naar een ontvanger (cliënt - patiënt) vanuit het universele energieveld. De healer heeft een harmonische relatie met dit veld en kan als geleider fungeren tussen het universele veld en de ontvanger."

Maar hoe doet ze dit dan? En hoe zit het dan met de afstand?Willen we écht weten hoe het mysterie van genezende energie is opgelost, zullen we eerst het allergrootste misverstand op moeten ruimen; dat is de overtuiging dat niets sneller kan gaan dan de snelheid van het Licht! Die antieke theorie heeft Albert Einstein als een natuurwet neergelegd en iedereen volgt dit nog. Die wetenschappelijke grondslag is echter met moderne wetenschap, kennis en technologie achterhaald.

De snelheid van het Licht is NIET het snelste transport in het Universum. Het elektrische netwerk gaat sneller!


Dit is niet eerder ontdekt, omdat toen uitvinders zoals Nikola Tesla en Kristian Birkeland de elektriciteit onderzochten, zij zich vanwege de commerciële toepassingen moesten beperken tot de elektriciteit die door kabels en apparaten stroomde. Via die bekabeling verloor de elektriciteit haar snelheid en kon onmogelijk sneller dan het licht zijn. In de zoektocht naar alternatieven voor fossiele brandstoffen komen de huidige uitvinders met hele andere resultaten over de snelheid van elektriciteit.

Men ontdekte dat het Universum bestaat uit een onder spanning staand elektrisch netwerk dat alles met elkaar verbindt. Elektrisch geladen deeltjes die men in een vacuüm ruimte kon meten, waren wel 20 miljard maal sneller dan de snelheid van het Licht! Er is nu een computermodel dat zegt dat het zelfs 900 miljard maal sneller gaat. De uiteindelijke conclusie van de hedendaagse onderzoekers is: 'dat er géén tijdsverschil en zelfs géén afstand bestaat in ons Universum'. Dus ís er energetisch helemaal géén afstand te overbruggen.

Het tweede misverstand is het idee dat zonder persoonlijke informatie (vooraf), geen afstemming plaatsvindt op de persoon die om een behandeling vraagt. Daarvoor moet je weten dat:

•    Een menselijk bewustzijn in staat is om via de hersenen contact op te bouwen met de hersenen van andere personen.
•    Als trillingsfrequentie wordt verhoogd, er energie of informatie (vanuit een andere dimensie) kan binnenkomen.

Om op de juiste persoon af te stemmen gebruiken healers een naam, een voorwerp of een foto van die persoon. Dit is een energetische sleutel en werkt als een pasje of pincode. Vergelijkbaar met bankgegevens, is informatie alleen toegankelijk met toestemming van de eigenaar. Is eenmaal de juiste verbinding gelegd, dan komen de benodigde gegevens beschikbaar, uitsluitend dat wat relevant is voor die hulpvraag. Het energieveld van de cliënt wordt als het ware gedownload en vaak voelen de healers zelf in hun eigen lichaam wat er bij de ander speelt. Zo kunnen ze vrij nauwkeurig aangeven waar zich (energie) blokkades bevinden en krijgen ze het helder waar ze zich op moeten concentreren.

Nu deze misverstanden zijn rechtgezet, kijken we hoe de genezing werkelijk plaatsvindt, want naast het afstemmen op de cliënt voldoet een healing aan nog meer voorwaarden:

  1. Trance:
  De healers brengen eerst meditatief hun beide hersenhelften in evenwicht. Er zijn nieuwe complexe hersengolfpatronen bij genezers aangetroffen, met minstens drie pieken tegelijkertijd, het zogenoemde patroon van de 5e toestand (trance), dat afweek van de reeds bekende hersengolven zoals alfa-, bèta-, gamma- of deltagolven. Deze 5e toestand is helderder, duidelijker, sneller en flexibeler dan de normale toestanden.

  2. Synchronisatie:
  Zijn de elektrische hersengolven van de healers één met de juiste frequenties, dan maken zij contact met hun cliënt. Via synchronisatie komen de beide hersenhelften van de cliënten ook in evenwicht. De healers verbinden vervolgens de in balans zijnde hersengolven van hun cliënten, met de pulsende frequenties van het aardmagnetisch veld (Schumann resonantie). Ze maken daarmee gebruik van een gigantische en intelligente energiebron voor genezing.

  3. Respect voor de intelligentie van het genezend veld:
  Het bijzondere aan deze genezingsenergieën is dat ze ook nog een ingeschapen intelligentie en bewustzijn hebben. De genezende energieën maken niet alleen onderscheid tussen de verschillende (enzym)systemen, maar verhogen of verminderden de activiteit, afhankelijk van wat er nodig is, voor een betere gezondheid of voor een energetisch evenwicht van een ziek organisme.

Iedere genezing die via genezende energie plaatsvindt, is elektromagnetisch van aard. Als de veranderingen in stand blijven, kan het lichaam zichzelf genezen en reorganiseert het lichaam zichzelf. Overigens mist een kunstmatig hoog magnetisch veld de intelligentie om hetzelfde genezende effect te bereiken.

Healers kunnen in die (5e) toestand mensen hogere energie laten ervaren (wow factor), iets laten inwerken wat de persoon omhoogtrekt, gezonde factoren versterken, verstorende factoren weghalen, reinigen. Het is ook een voorbeeldfunctie voor de krachten in de mens. Emoties zijn makkelijker toegankelijk: informatie stroomt sneller tussen bewuste, onbewuste en onderbewuste niveaus en zijn eenvoudiger om mee te werken en te transformeren.

Er is een overeenstemming ontdekt tussen de werking van genezingsenergie en de magnetische velden van de aarde. Een hoog magnetisch veld - soms 26.000 maal zo sterk als het aardmagnetisch veld - heeft het vermogen om de snelheid van verschillende enzymsystemen (eiwitten) in ons lichaam te veranderen. Zijn healers in staat om in zo'n hoog magnetisch veld te werken, dan beïnvloeden zij daarmee de enzymen in het lichaam. De healers moeten voor hun eigen gezondheid zich wel aan kosmische wetten houden.
 
De beïnvloeding van genezende energieën zijn vooral meetbaar aan die enzymen of eiwitten in het lichaam. Die stofjes zijn niet alleen nodig voor de vertering van ons voedsel, maar ook betrokken bij heel veel chemische processen die in het lichaam plaatsvinden zoals van cellen, botten, spieren, weefsels en organen. Zonder enzymen gaan ze slecht functioneren, of gaan helemaal stoppen. Goed voor allerlei ziekten en aandoeningen die in ontwikkeling komen of zelfs al zijn.

Conclusie: genezende energie is voor de mensheid beschikbaar vaak met tussenkomst van healers, of het nu charismatische christelijke healers, sjamanen, zieners of paranormaal begaafden zijn die als kanaal fungeren, eenmaal - met respect - in de juiste trancestaat (5e toestand) zullen zij universele heling doorgeven.

Met dank aan de vele onderzoekers *). Zij hebben hun nek uitgestoken en de bewijzen geleverd van genezende energie. De geneeswijze van de toekomst is gelukkig met gevoelige meetinstrumenten verklaarbaar.


*) onderzoekers: Dr. Robert Beck –  Dr.Robert Miller – Dr. Bernard Grad –  Dr. Justa Smith – Dr. John Zimmerman - Maxwell Cade.

LEES OOK: *De weg naar binnen via het energetische hart (art. 116)
*Verhoogt werken met energie het risico op oncologische aandoeningen? (art. 122)

Ria Feskens, Serenora,

Zit er iets bij wat je aanspreekt voor je eigen ontwikkeling of groei?
Neem dan contact met me op!

website ontwerp (1999) door J.A. Software, alle bewerkingen in eigen beheer 2023, Ria Feskens webhosting, Domeinstad