Nek/Schouderklachten, anders benaderd.Wist u dat veel nek/schouderklachten wel eens te maken kunnen hebben met een kosmische verandering?

We worden allemaal wel eens geconfronteerd met nek/schouderklachten. Bij de ene is het acuut, tijdens een beweging van het hoofd "schiet het erin". Bij andere mensen door een val tijdens sporten of ongeval. Deze nek/schouderklachten zijn terug te voeren naar die bepaalde gebeurtenis. Ook artrose en hernia’s kunnen aangetoond worden.

Maar de andere grote groep mensen met klachten kunnen niet zeggen dat er zoiets met hen gebeurd is. Zij hebben evengoed pijn en hebben geen idee waar het mee te maken heeft. De eerste gang naar de huisarts, fysiotherapeut, soms wat foto’s van de nek leveren niet het gewenste resultaat op. Alles lijkt fysiek normaal en dan ligt het voor de hand dat het tussen de oren zit, met andere woorden; iets psychisch wordt verondersteld.

Dat is nu het eerste misverstand. Het is niet psychisch, maar kosmisch! Maar wat bedoelen we dan met kosmisch?

Volgens onze leraren en helderzienden is de aarde aan het kantelen en draait hoe langer hoe verder weg van zijn oorspronkelijke loodrechte as. Dit heeft voor ons ook gevolgen. Onze as is gelijk met die van de aarde aan het kantelen. Dat wil zeggen dat onze bovenste halswervel met zijn twee dragende vlakjes, die het hoofd precies op zijn plaats houdt, ook aan het verschuiven is! Nu is de verschuiving geen centimeters, maar net genoeg om de contactpuntjes die de bovenste wervel met het hoofd verbindt te vervormen of zelfs te verbreken als die niet goed vast zitten.  

Zo’n contactpuntje ziet eruit als een trechtervormige uitsparing in het bot.  Precies tegenover de plaats waar de wervel hoort te zitten, zie je in de schedel bij het achterhoofd een mini-vulkaantje. Als het vulkaantje in het trechtertje vast zit is er niets aan de hand. Die laten niet meer los. Ze maken dan een energetische verbinding van het hoofd met de rest van het lichaam. Anders is het als deze verbinding (nog) niet tot stand is gekomen. Daardoor is de invloed van buitenaf mogelijk. 

De gevolgen van niet precies op elkaar zittende punten zijn divers en complex. Zo klagen veel mensen dat ze zo in hun hoofd zitten. Ze kunnen alleen maar reageren vanuit hun denken. Anderen zijn depressief, maar voor de meesten zijn het (vage) pijnklachten die ver tot in het lichaam doortrekken.

Een ander misverstand is dat scheefstand van bekken en rug bij de voeten begint. Door het rechtzetten van de atlas begint de gehele ruggenwervel zich te corrigeren tot aan de voeten toe. De atlas zelf, dat bot is namelijk een zeer intelligent orgaan (bewustzijn) in plaats van zomaar een botje. Het regelt tot in het minuscule de stand van ons lichaam. Mensen bij wie de atlas recht is komen te staan hebben naast het oplossen van hun nek/schouderklachten ook beduidend minder last van hun rug. Zij ervaren een welbevinden in hun lichaam en geest.

Ons lichaam is  een intelligent bewustzijn met een enorm groot zelfherstellend vermogen. Het weet precies hoe deze scheefstand ongedaan gemaakt kan worden en via de ziel worden mogelijkheden aangereikt om de verschuivingen van de bovenste wervel ongedaan te maken. Soms gaat dat niet op de meest zachtzinnige wijze en krijgt een persoon vele klappen in de vorm van hersenschuddingen of auto ongevallen, dit alles ter herstel van de juiste positie.

De verschuiving naar de juiste positie kan ook via de zachte subtiele weg en daarover wil ik u wat over vertellen. Als wij met een scheefstand van de atlas te maken hebben kunnen we dat eenvoudig testen. Dat is voelbaar tijdens het palperen (zachtjes voelen met onze handen). Hebben we met een scheefstand te maken, dan gaan we over tot behandelen. We nemen wij het hoofd in onze handen en beginnen met Cranio Sacraaltechnieken de omliggende weefsels te ontspannen.

Hoe lang het duurt hangt van de hardheid van die weefsels af. Bij kleine kinderen bereiken we dit soms binnen een kwartier en voor bodybuilders zijn meerdere sessies nodig. Op het moment dat de ontspanning maximaal is begint het hoofd uit zichzelf te draaien. Het manoeuvreerd zich heel behoedzaam net zolang tot de juiste positie ten opzichte van de wervel bereikt is. De weefsels worden hierdoor warm tot zeer warm en het lijkt daartoe op een smeltingsproces. Als de juiste positie bereikt is voelen we de schedel met de atlas een geheel worden. De contacten herstellen en doorstroming komt op gang. Dit wordt door de cliënt ervaren als een aangename rust en geeft ruimtelijke gevoelens.

Zo had Diane al zeven jaar nek/schouderklachten afgewisseld door hoofdpijnen. Ze was in de loop van de jaren gemasseerd, gekraakt, naar de chiropractor. Het bleef maar terug komen. Ze had soepele spieren en een scheefstand van haar atlas. Tijdens de eerste behandeling verschoof de atlas naar de juiste positie. Sindsdien heeft ze geen last meer van haar nek en ook de hoofdpijn bleef weg. Voor haar onbegrijpelijk.

Niet bij iedereen lukt het om die atlas te bereiken. Zo had Koos een zeer zwaar lichamelijk beroep. Hij had heel veel hoofdpijn, nek/schouderklachten. Bij het palperen voelde ik een scheefstand, maar ook een te grote weefselspanning. Hij tilde dagelijks grote onhandige materialen boven zijn macht en zijn spieren waren als planken zo hard. Hij ontspande tijdens de behandelingen, dat wel, hij viel regelmatig in slaap. Geweldig vond hij het, maar zijn spieren bleven keihard. Hij was er niet aan toe om het anders te gaan doen. Hij zag ook geen mogelijkheid om zijn lichaam te ontzien. Uiteindelijk hebben we de behandelingen moeten stoppen zonder blijvend resultaat.Ria Feskens © serenora maart 2008    website ontwerp (1999) door J.A. Software, alle bewerkingen in eigen beheer 2021, Ria Feskens webhosting, Domeinstad