Brandwonden genezen op afstand?


Ik las een bericht in het spirituele maandblad de Koorddanser over directe interventie op afstand voor ernstige brandwonden. Ik weet dat het kan, dat wel. Voor de sceptische mensen een lachwekkend idee, dat volgens hen zeker bestreden moet worden. Ruimdenkende mensen verwerpen het allang niet meer. Voor jullie als lezers-lezeressen een extra uitleg waarom het zo belangrijk is.

Afstand.
We zijn opgegroeid met het idee dat er een tijd, ruimte en afstand bestaat. Zoals hier en daar, gisteren en morgen, jij en ik, materie en ontastbaar. We hebben nooit geleerd dat er een eenheid bestaat. Ook niet dat er snellere golven door het universum gaan, die nog eerder aankomen, dan dat ze verzonden zijn.

Torsiegolven
De Russische wetenschappers maakten al in de vijftiger jaren de resultaten van hun onderzoeken bekend. Zij noemden dit torsiegolven en hebben met bewustzijn te maken. Torsiegolven zijn in staat materie te beïnvloeden. Wij mensen, en ook dieren, kunnen volgens hun metingen, met onze gedachten ook die torsiegolven uitzenden en ontvangen.
 
Wetenschappelijke bewijzen
Daarmee zou healing op afstand verklaard kunnen worden. Ik hou me niet zo bezig met wetenschappelijke bewijzen, daarvoor kun je beter surfen naar http://www.soulsofdistortion.nl/ Ik leer eerder uit mijn eigen ervaringen en van de mensen uit mijn omgeving. Die ervaringen zijn soms op zijn zachts gezegd bizar te noemen. Of het daardoor paranormale verschijnselen zijn weet ik niet.  Laat ik wat voorbeelden geven.

Slaapkamer buurvrouw
Tijdens mijn opleiding werd er door de helderziende docent een meditatie gehouden. Een van de deelneemsters kwam, tot hilariteit van de hele groep, met haar bewustzijn terecht in de slaapkamer van haar buurvrouw. Ze kon exact beschrijven hoe het er daar uit zag. De docent bevestigde de beelden. Ze moest echt nog leren hoe ze dit bewustzijn kon sturen. 

telefonisch
Een collega van me gebruikt al jaren deze manier van "kijken". Ze stuurt haar bewustzijn naar de cliënt die aan de telefoon is en dat kan aan de andere kant van de wereld zijn. Ze kan daarmee op een diep niveau zien wat er mis gaat bij die persoon. Zo geeft ze de juiste adviezen. Andere collega’s kunnen precies beschrijven hoe het er in een huis uit ziet bij het afstemmen of intunen op de naam van de bewoner. Ze lopen als het ware in gedachte door dat huis en kunne daarmee van dienst zijn bij onopgeloste vraagstukken.

Ontvankelijk
En weer anderen kunnen het energieveld van de ontvanger ontvankelijk maken voor genezende energie. Door dat ontvankelijk maken kunnen er bijzondere helingen plaats vinden. Zelf maak ik ook, als het nodig is, gebruik van deze methode op afstand, al is het niet mijn specialiteit. Ik hou er meer van om de mensen persoonlijk te behandelen.

Hype
Steeds meer mensen gaan zich bezig houden met afstandshealingen, het lijkt wel een hype dit te kunnen. Reiki, quantumtouch, recconnectie, van alles is mogelijk. Als het een goede vriend-vriendin is die dit voor je wil doen, of de hulp via een goede bekende komt, lijkt het geen bezwaar. Het wordt natuurlijk anders bij contacten die niet bij je bekend zijn en ook niet erkend.
 
Zwarte Magie
Als er dan ook nog geld gevraagd wordt, dan is het uitkijken geblazen!!! Het is een groot misverstand dat op afstand geen kwaad zou kunnen. Er kan wel degelijk schade aan energievelden aangericht worden, al zitten we dan meer in de hoek van de zwarte magie.

Andere schade
Ook kan het kwaad om zomaar in het wilde weg healingen te verrichten. Dat recht hebben we niet. Het leven op aarde is een school met lessen die voor iedereen weer anders zijn. Je kunt niet zomaar lukraak mensen (of dieren) genezen omdat je denkt dat ze het verdienen of nodig hebben. Er is altijd eerst toestemming voor nodig. Niet van de persoon die je wilt genezen, die zal echt wel ja zeggen, maar van het hogere deel van die mens. Want soms is ziekte of lijden precies de les waarom men naar de aarde is gekomen om er van te leren. Door dan te genezen ontneem je die mogelijkheid en breng je eigenlijk schade toe.


Brandwonden
Maar dan de brandwonden. Dr. Philip Sauvage is een man die zijn specialiteit gemaakt heeft van healing op afstand . Zijn methode noemt hij onbewuste neuro-bypass op afstand. Deze techniek is ook gebaseerd op de ons omringende onzichtbare velden en wordt nu ingezet bij ernstige brandwonden. http://www.fireburndoctor.com/homeWerking
Iemand, bijvoorbeeld een moeder, ambulance-medewerker of brandweer-medewerker belt direct na de verbranding (binnen ½-1 uur) de brandwondentelefoon en geeft de naam van de persoon, geboortedatum en –plaats door van het slachtoffer aan de contactpersoon. Dokter Sauvage stelt de behandeling direct in werking en voordat het slachtoffer op de eerste hulp aankomt, is de verbranding tot roodheid geminimaliseerd en is het genezingsproces gestart.

+49 18 18 33 26 445
Deze brandwondentelefoon is sinds 2009 ook in Nederland in werking gesteld, al weet ik in 2018 niet meer of dit nog werkt.
Het is een gratis service die vooral op testemonials uit is om te bewijzen dat afstandshulp wel degelijk werkt.

Mobile
Ik hoop het niet nodig te hebben, ik heb er ook geen directe ervaring mee. Toch, voor het geval het nodig blijkt, heb ik het nummer maar in mijn mobile gezet.  Informatie over de methode en het brandwonden interventie project kreeg ik van de contactpersoon  Marja H. Pronk, arts,  e-mail: marja.pronk@mhpronk.nl

Ria Feskens maart 2010
website ontwerp (1999) door J.A. Software, alle bewerkingen in eigen beheer 2021, Ria Feskens webhosting, Domeinstad