Erkenning voor je praktijk

Is een erkende praktijk voor nieuwkomers nog wel haalbaar?

erkenning en amoebe

Geschreven februari 2013; laatste bewerking mei 2023

Wat moet je allemaal doen om je praktijk erkend te krijgen?

En ik moet zeggen dat is niet zo eenvoudig! Ik heb in de loop van de jaren duizelingwekkende veranderingen gezien, die in het nadeel bleken te zijn van de alternatieve geneeswijzen. Om een aantal van deze vraagstellers een eindje op weg te helpen zet ik het eens op een rijtje.

Waarvoor is erkenning van je praktijk belangrijk? Voor je Ego? Een goed gevoel? Spirituele drive of gewoon om er (veel) geld mee te verdienen?

Ik moet daarom beginnen met de vraag "waarom wil iemand erkend worden?" Het meest gehoorde antwoord is dat ze dat voor hun klanten willen. Hoe nobel! Toch willen ze geen Mantelzorger zijn! Er zijn meer motieven om erkend te willen worden dan je zou denken. Meestal zijn het onbewuste patronen die meespelen. Het is belangrijk om daar éérst naar te kijken, want dat kunnen enorme valkuilen zijn bij het opstarten of in stand houden van een eigen praktijk.

Denk nu als gevestigde erkende therapeut niet dat je met jouw lopende praktijk uit de gevarenzone blijft wat erkenning betreft. Ook deze groep krijgt te maken met de veranderingsdrift van overheid, samen met de Zorgverzekeraars.

De meeste beweegreden voor erkenning komt uit het veld van het Ego en is mentaal van aard. Niet per definitie negatief en erg gebruikelijk in onze prestatiegerichte maatschappij. Hier valt ambitie onder, maar ook het streven naar eer, trots, status, erkenning voor je kwaliteiten, zelfvertrouwen, of een volle praktijk om te laten zien dat je succesvol bent of professioneel kunt zijn.

Een typisch Ego voorbeeld krijgen we van Truus (deze naam is niet haar echte hoor). Ze schreeuwt zowat van de daken dat ze zo’n drukke praktijk heeft. "Druk, druk, druk!" Ze maakt nooit reclame, alles komt van mond op mond zei ze vol trots. Ze liet in elk gesprek doorschemeren dat ze zo succesvol was! Ze had het wel druk, maar toch was haar inkomen nog steeds onvoldoende. Ze vroeg 20 euro per behandeling van anderhalf uur, dat was wel zwart, maar ja ze deed het niet om het geld zei ze.

De tweede reden tot erkenning wordt aangewakkerd door Emoties en gevoelens. Veel (toekomstige) Lichtwerkers (art. 36) hebben in hun jeugd niet de erkenning gekregen voor hun gevoelige aard. Velen zijn afgewezen (art. 55), het waren de buitenbeentjes van vroeger en hebben daar erg onder geleden. Het zijn de helpers die pas op latere leeftijd hun taak op durven pakken. Onbewust speelt op de achtergrond de angst voor afwijzing en falen, wat hen ook onzeker (art. 24)maakt.

Ze hebben er alles voor over om eindelijk die erkenning te krijgen van hun ouders (lees autoriteit) en familieleden. Omdat ze door het "alternatief gedoe" van hen nog steeds geen erkenning krijgen, of hun ouders zijn inmiddels overleden, wordt de Zorgverzekeraar een surrogaat. Erkenning van autoriteiten vervult het diepe verlangen om gezien te worden. Ook al hebben ze officiële erkenning, ze blijven wel gevoelig voor het wegblijven van hun klanten. Daar kunnen ze nachten van wakker liggen.

De derde drijfveer om je op alternatief vakgebied te gaan bekwamen en zo erkenning te krijgen, komt vanuit het spirituele veld. Vaak komt er via mediums (bijvoorbeeld op paranormale beurzen), als donderslag bij heldere hemel, een boodschap door dat de personen zelf ook lichtwerkerskwaliteiten hebben. En vooral dat ze zelf iets met hun handen moeten gaan doen.

Deze spirituele drijfveer, ingegeven door hogere krachten, begeleiders en helpers is nodig om aan de buitenwereld te laten zien wie ze werkelijk zijn. Om krachten zichtbaar te durven maken en daarmee als lichtwerker de mensheid te helpen. Het kan voor de therapeut een les in dienstbaarheid zijn en om karma in te lossen.

Het laatste motief om erkenning te krijgen komt uit het materiële veld, en gaat hier om materie (het geld). Zoals je zult weten krijgt een verzekerde met de juiste aanvullende polis een beperkte vergoeding om door een erkende alternatieve therapeut behandeld te worden. Een inkomensgarantie voor de therapeut die door vergoedingen sneller bezocht kan worden. Het lijkt dan ook voor de hand te liggen om met erkenning makkelijker aan betalende klanten te kunnen komen. En nog mooier als er doorverwijzingen komen vanwege de erkende status.

Wat moet je allemaal moet doen om erkenning voor een praktijk te krijgen?

Het begint met de keuze van een therapiesoort, welke past bij je? Ik telde 105 verschillende geneeswijzen op de website van de Zorgverzekeraar. Je kunt het zo gek niet bedenken of het staat er tussen. Opleidingen volgen, daarin ben je vrij, maar daarmee ben je nog niet erkend voor vergoeding. Je mag bij een aantal niet beschermde beroepen een praktijk voeren zoals Voetreflextherapeut, Masseur, Energetisch therapeut, Paragnost e.d.

Dit zijn dan globaal de basiseisen (2013):
•    Inschrijven bij de Kamer van Koophandel (altijd verplicht).
•    Aanmelden als ondernemer voor de BTW (21%).
•    Aanmelden voor de wet persoonsregister.
•    Je bent Buma-/Sena-rechten verschuldigd als je muziek draait in je praktijk en je valt ook onder het reprorecht.
•    Je moet meestal aan de gemeente vragen of je praktijk mag voeren op het praktijkadres (meestal waar je woont).
Als je zo eenvoudig begint, neem dan nog wel een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, want je normale aansprakelijk telt niet als je aan het werk bent. Folders en een website is wel handig om mensen naar jouw praktijk te trekken.

Maar als je erkend wilt worden voor vergoeding, dan komt er nog veel meer kijken:
  • Je moet een (duurdere)opleiding volgen die geaccrediteerd wordt door een erkende beroepsvereniging, (waar je later lid van moet worden). Er staan ongeveer 71 verschillende beroepsverenigingen bij de Zorgverzekeraars op de lijst (jaarlijkse kosten van een beroepsvereniging tussen 200-500 euro).
  • Alleen als de beroepsvereniging waar je lid van wordt (150-400 euro eenmalig) erkend wordt door overkoepelende organisaties (extra kosten ± 100 euro per jaar), die weer erkend moeten zijn door de zorgverzekeraars, dan zit je goed.
  • Het zijn de beroepsverenigingen die praktijkeisen controleren, maar de meeste eisen worden door de Zorgverzekeraars voorgeschreven, zoals verzekeringen, wachtkamer, rolstoelbereikbaarheid, cliëntentoilet, dossiervorming, minimum aan praktijkuren, tarief,  intervisie, na-scholingen (5 dagen per jaar kosten 500 euro) enz.
  • Naast je vakopleiding is een diploma Medische vakken HBO Bachelor verplicht. Je hebt ook nog een EHBO diploma nodig.
Je kunt een erkenning zorgaanbieder (AGB code) aanvragen als je alles voor elkaar hebt. En dan, ja, dan pas wordt je ingeschreven in de Zorggids en krijgen de verzekerden wat vergoed. Al kost het jou jaarlijks wel een hoop geld en moeite.

Door zorgverzekeraars gestelde eisen zijn, en dat wil men ons laten geloven, om het kaf van het koren te scheiden. De kwaliteit van de therapie te verhogen en de zorg daardoor te verbeteren. Ik persoonlijk denk daar anders over. De kwaliteit van veel alternatieve therapeuten zonder HBO maar met hun gouden handen is excellent! Daar ligt het niet aan. Het gaat om wat anders: Macht en geld.

Ik zie hoe de oude non-profit Ziekenfondsen bijna allemaal overgegaan zijn in Zorgverzekeraars met winstoogmerk! De vrije marktwerking is onderuit gehaald door het steeds meer samengaan van verzekeraars. In plaats van te concurreren maken ze miljarden winsten! En die winst wordt echt niet gebruikt om het begrotingstekort op te lossen!

Als ik nu (aankomende therapeuten) goed wil adviseren, moet de onbetrouwbare zorgverzekeraarsvergoeding en steeds vernieuwde eisen worden meegewogen. Pas als alternatieve geneeswijzen in het basispakket opgenomen wordt zal natuurlijke gezondheid voor meer mensen bereikbaar zijn en de zorgkosten verminderen.

Laat je door dit verhaal niet weerhouden om je spirituele roeping vol vertrouwen te volgen.

LEES OOK: *Goede voornemens, intentie, plan, streven, doelstelling (art. 83).
*De top 5 van valkuilen voor starters van een Healingspraktijk (art. 78).
Ria Feskens, Serenora,

Zit er iets bij wat je aanspreekt voor je eigen ontwikkeling of groei?
Neem dan contact met me op!

website ontwerp (1999) door J.A. Software, alle bewerkingen in eigen beheer 2023, Ria Feskens webhosting, Domeinstad