HOME | PRAKTIJK | ENERGETISCHE REMEDIES | WEBSHOP | BEWUSTWORDINGSKAARTEN | GELEIDE MEDITATIES | TOPICS | SERENORA SCHRIJFT: | AGENDA | TARIEVEN | CURSUS | CONTACT |  

Meld je hier aan voor de volgende gratis mail van Serenora Schrijft:.
voornaam
achternaam
Email
 

 
  Serenora Schrijft: Nieuwe uitdaging; speeddaten met je Gidsen.

 

 

Nieuwe uitdaging; speeddaten met je Gidsen.

 
Beste Lezer,

Deze zomer kreeg ik de inspiratie om meer mensen in contact te brengen met hun Gidsen, voor mij een nieuwe uitdaging; speeddaten met je Gidsen. Het is een nieuwe online cursus waarbij we gebruik maken van de kaartenset de taal van het Licht die velen van jullie al in huis hebben.

Contact met de Gidsen is belangrijk voor de (spirituele) ontwikkeling. Een goed Gidsencontact versoepelt het levenspad, versnelt het 'in de eigen kracht komen te staan' en vergroot het vertrouwen in het leven. Een eerder geschreven artikel uit 2012 over Gidsen heb ik gebruikt voor het schrijven van onderstaand artikel.

In deze mail van Serenora Schrijft:
  • Gidsen als navigatiesysteem voor het leven.
  • Vijf verstorende factoren om met Gidsen te werken.
  • Enkele door Gidsen opgelegde beperkingen.

september 2018
nummer 153

Je ontvangt deze mail als gratis abonnee van

Serenora Schrijft:

 

KOMENDE ACTIVITEITEN:
HOME | PRAKTIJK | CURSUSAANBOD | WEBSHOP | TAROTKAARTEN NIEUWE STIJL | TOPICS | SERENORA SCHRIJFT:| MEET & GREET | AGENDA | TARIEVEN | SPEEDDATEN MET JE GIDSEN | CONTACT

Paranormale consulten in een prieeltje. Om een afspraak te maken kun je mailen naar info@serenora.nl.

Online behandelingen: hiervoor hoef je de deur niet uit, de behandeling is dan op afstand.

ma 3 september
11:00 uur Meet & Greet  een losse bijeenkomst met als thema '4e dimensie'  30,-

ma 15 oktober online Speeddaten met je Gidsen  6 weken 100,-

Te Koop:
 
 
Artikel: Nieuwe uitdaging; speeddaten met je Gidsen.
Heel veel van de blokkades en sluiers die altijd tussen de verschillende energielagen bestonden, zijn aan het vervagen; de afscheidingen tussen de verschillende energievelden zijn dunner geworden. Het is hoe langer hoe makkelijker voor een persoon om toegang tot andere werelden te krijgen. Werelden waarin hun Gidsen vertoeven.

Maar laat ik eerst beginnen met de benaming van de Gidsen. Om wat duidelijkheid te geven in de grote verwarring, want onze onzichtbare helpers uit de onstoffelijke wereld worden vaak anders genoemd. Te denken valt aan Engelen, Geesten, Hogere zelf, Spirit, Gene Zijde, Totemdieren, Entiteit (positieve) en nog veel meer.

Voor de leesbaarheid noem ik ze allemaal Gidsen, want welke naam of hoedanigheid ze ook hebben, hun taak is hetzelfde. Ze omvat 'het begeleiden van de mensheid op het evolutiepad':
  • Gidsen krijgen we als we op aarde incarneren.
  • En niet eentje, nee, we krijgen er meerdere toegewezen, die zich allemaal met ons bezig houden. Ongeacht of je er voor open staat of niet, of je erin gelooft of niet. Ze zijn er gewoon.
  • Gidsen werken op de achtergrond (astraal) en komen niet in beeld, net als bij een reportage of een film. Daar zie je ook de cameraploeg of regisseur niet, terwijl ze er wel zijn. Dat is ook de reden dat velen niet kunnen geloven dat ze bestaan.
Die Gidsen zijn zielen die in de andere sferen leven. Deze sferen zijn voor normale mensen onzichtbaar, wel met de aarde verbonden. Er is altijd één vaste gids bij je die als een soort Big Brother meeloopt bij alle incarnaties die jij op aarde hebt. Deze Gids heeft alle lessen al geleerd en is klaar met incarneren. Hij/zij kent jou als geen ander. Je behoudt ondanks een leger aan Gidsen je volledige keuzevrijheid. Ik ga het heel oneerbiedig vergelijken met een navigatiesysteem.

Je kent dat wel 'probeer om te draaien..., probeer om te draaien' roept de stem van de navigatie net zo lang tot je weer op de ingetoetste route bent. Zo werken zij ook. Je hebt vooraf een programma gekozen, je mag ervan afwijken. Toch blijven ze je telkens herinneren aan dat oorspronkelijke plan.

Tijdelijke Gidsen kunnen overleden grootouders zijn. Ze komen gedurende kortere tijd (als ze daaraan toe zijn) bij hun kleinkind, dat hun hulp goed kan gebruiken. Bijvoorbeeld bij een spirituele groeistap.

Voor hen is het een leervoorbeeld hoe het 'begeleiden' vanuit de astrale sferen in zijn werk gaat. Ze helpen en leren tegelijk. Als de stap van hun kleinkind goed is verlopen, stopt ook hun Gidsproject en gaan ze verder met hun eigen lessen of kiezen een ander kleinkind uit. Hoe mijn overleden Oma zich aan mij kenbaar maakte, dat was via een hele serie dubbeltjes die ik vond. Dit verhaal is nog te lezen in een van mijn eerdere artikelen van oktober 2006.

Tijdens het werken met Gidsen komt er energie beschikbaar. Toch, als ze zich willen vertonen, zich voor de menselijke geest zichtbaar willen maken, gaat dit ten koste van die energie. Toen ik er in het begin om vroeg, ja zelfs om zeurde, werd me gevraagd: 'wat wil je dan zien, hoe wil je dat wij ons aan jou vertonen?'. Tja, ik dacht toen meteen aan een prachtige Engel. Dat zou mooi zijn!

Het opbouwen van dat plaatje dat ik wilde zien, dat kon wel. Het ging wel ten koste van mijn beschikbare energie voor de cliënt. De kwaliteit van de healing zou daar dan onder lijden. Ik besloot toen (beschaamd) om er maar niet meer om te vragen. Ze blijven daarom voor mij tijdens het werken onzichtbaar. Je kunt overigens ook gidsen toegewezen krijgen in de vorm van leermeesters voor bepaalde taken die je op je genomen hebt of waarvoor je een leerschool doorloopt.

Het aantal van drie tot zeven Gidsen is dan geen uitzondering. Deze Gidsen hebben elk een eigen taak. Zo zijn er Gidsen voor transformatie, harmonie, bescherming, groei, creativiteit of het omgooien van het huidige leven. Ze wisselen elkaar af, afhankelijk van wat er nodig is. Grote groepen Gidsen (of lichtkringen) kunnen tegelijkertijd aanwezig zijn bij bijzondere Healingen (spirituele operaties), groepswerk, groepsmeditaties e.d.

Als er zoveel hulp voor de ontwikkeling en het (beginnend) mediumschap is, waarom voelen de meesten zich dan toch in de steek gelaten? Er moet zoals we dit noemen een lijntje zijn. Een soort telefoonlijn dat aan twee kanten verbonden is. Tja, en het gaat wel eens fout, net als op aarde. De fout wordt meestal snel hersteld. Dit is anders wanneer er structurele verbindingsproblemen zijn.

Als eerste zijn er bij de persoon (aankomend medium) zelf verstorende factoren te benoemen die zorgen dat lijntjes niet goed functioneren. Eigenlijk zijn het eigenschappen die nog onvoldoende zijn ontwikkeld.

Ik noem er vijf:

1.    Veel personen twijfelen. Ze zijn onzeker en vergissen zich daardoor. Ze kennen nog niet goed het onderscheid tussen de informatie van hun Gidsen, hun eigen intuïtie of hun geest. Ze zijn daardoor niet meer goed afgestemd en hun bereik is te beperkt geworden. Hierdoor is hun informatie niet meer juist. Bang geworden van de antwoorden vertrouwen ze het niet (meer). Door hun onzekerheid vragen ze teveel en ook nog eens naar de bekende weg. Het gaat hier om vertrouwen.

2.    Ze blokkeren vanwege het niveau. Voor het eerst iets waarnemen maakt de persoon blij met een boodschap, een beeld, of gevoel dat bij de beleving aansluit. Bij sommigen is die informatie zo High Level, haast bizar, dat ze er geen woorden aan kunnen geven en ervan schrikken. Dat dit het niveau is waarop ze kunnen functioneren, kunnen ze werkelijk niet geloven. Aanvaarding is de sleutel.

3.    Een groot aantal heeft geen geduld. Ze zitten nauwelijks stil, ze zijn druk met van alles. Ze luisteren niet als ze onverwachte informatie ontvangen en hun geest kwebbelt er voortdurend doorheen. Geen speld komt ertussen, laat staan een Gids. Er zijn is het enige wat nodig is.

4.    Er is ooit een gelofte gedaan. Er zijn in het verleden wel situaties geweest (heksenjacht) waarbij werd afgezworen ooit nog zoiets te doen, bijvoorbeeld helderziende boodschappen doorgeven. Een soort contract wat nog steeds werkzaam is en voor onbewuste stagnering zorgt. Loslaten van al het oude dat niet meer dient.

5.    Een aantal mediums vervuilen het eigen lichaam en geest met roken, drinken, vlees, medicijnen en chemicaliën (via voeding). Het mediamieke kanaal is daardoor niet schoon. Onzuivere handelingen en gedachten doen de rest. Het mediumschap is net als topsport en om een zuiver medium te zijn (worden) moeten offers worden gebracht. Zuiveren is hier het ontwikkelingspad.

Als tweede kan het zijn dat er door de Gidsen (tijdelijke) beperkingen zijn opgelegd:

a.   De (aankomende) mediums/lichtwerkers zitten niet goed in hun vel, hebben rust nodig. Gidsen nemen veelal het heft in handen als het gaat om rust en gezondheid van hun (aankomende) mediums. Mediums die er al een praktijk op na houden zullen erkennen dat wanneer zij eigenlijk naar rust verlangen en het niet nemen, er ineens een aantal cliënten afzeggen. Ontspannen moet hier worden geleerd.

b.    Bij sommigen wordt het ego te sterk. De valkuil voor veel mediums. Door hun succes vergeten ze hun dienstbaarheid volledig. Het ego vertelt hen voortdurend hoe goed ze zijn. Dat de mensen dankzij hen genezen. Pochen te pas en te onpas over wat ze allemaal horen en zien (ik zie ik zie wat jij niet ziet). Ook hier grijpen de Gidsen na verloop van tijd in. Ze stoppen met hun lijntje naar het medium en kunnen ook de klandizie stagneren. Vaak wordt een medium ineens ziek en kan een poos niet meer werken. Nederigheid is de boodschap.

c.   Afhankelijk worden van de contacten met de Gidsen. Elke Gids zal zorg dragen dat een medium niet afhankelijk wordt van de Gids. Sommige mediums schuiven elke eigen verantwoordelijkheid af door te beweren dat ze bepaalde handelingen van hun Gids moeten doen of niet mogen. Het kan een goede reden zijn waarom het lijntje dan stopt. Zelfstandigheid ontwikkelen voor dit punt.

d. De testfase waarbij het voor het medium lijkt alsof er een verstoring is; 'de Gids trekt zich even terug om het aankomend medium te testen'. Er zijn een behoorlijk aantal levenslessen te leren zoals vertrouwen in je Gids en in jezelf, zuiverheid van je boodschappen, menslievendheid, nederigheid en overgave. Op al die onderdelen kan en zal getest worden. Je weet nooit wanneer en voor hoe lang. Dan komt het doorzettingsvermogen goed van pas.

Nu je meer over Gidsen hebt gelezen is jouw nieuwsgierigheid misschien gewekt naar je eigen gidsen. Neem gerust contact op om te leren hoe je dit aanpakt. En tot slot nog een artikel over toenemende helderziendheid; juni 2009.


Ria Feskens, Serenora, september 2018 (februari 2012)
Praktijkinformatie
Serenora
KvK 20141557
Oisterwijk
info@serenora.nl - info@detaalvanhetlicht.com
www.serenora.nl - www.detaalvanhetlicht.com
Nog meer Topics staan op de website. 
Aanmelden als nieuwe abonnee.
voor deze mailingen.
Gegevens wijzigen.

 
 

Help mee om de mailinglijst te vergroten. Stuur de brieven door. Nieuwe abonnees zijn welkom.