HOME | PRAKTIJK | ENERGETISCHE REMEDIES | WEBSHOP | BEWUSTWORDINGSKAARTEN | GELEIDE MEDITATIES | TOPICS | SERENORA SCHRIJFT: | AGENDA | TARIEVEN | CURSUS | CONTACT |  

Meld je hier aan voor de volgende gratis mail van Serenora Schrijft:.
voornaam
achternaam
Email
 

 
 

 
 
 

Weten onze jongeren wel genoeg over orgaandonatie?

 
Beste Lezer,

Hoewel ik weet dat er meestal geen vrolijk nieuws te horen valt, laat ik me soms verleiden om naar het 'gemiste' NOS-journaal te kijken. In een uitzending ging het over de jaarlijks terugkerende donorweek. Wat me daarin opmerkzaam maakte, was dat de campagne zich nu ook richt op de schooljeugd. Hoogtijd om opnieuw de gevolgen van orgaandonatie voor de ziel onder de aandacht te brengen.

Dan wil ik hier mijn vorige nieuwsbrief nog een keer onder de aandacht brengen; daarin kun je lezen over de nieuwe onlinecursus die half oktober begint en er is nog plaats voor je: Nieuwe uitdaging; speeddaten met je Gidsen.

In deze mail van Serenora Schrijft:
  • Waarvoor zijn de schoolbanken opeens een onderdeel van donorcampagnes geworden?
  • Wat doen orgaantransplantaties met de ziel (artikel 2016)?
  • Hoe voorkom je verminking van de ziel bij overlijden?
oktober 2018
nummer 154

Je ontvangt deze mail als gratis abonnee van

Serenora Schrijft:

 

 

KOMENDE ACTIVITEITEN:
 
HOME | PRAKTIJK | CURSUSAANBOD | WEBSHOP | TAROTKAARTEN NIEUWE STIJL | TOPICS | SERENORA SCHRIJFT:| MEET & GREET | AGENDA | TARIEVEN | SPEEDDATEN MET JE GIDSEN | CONTACT

Paranormale consulten in een prieeltje. Om een afspraak te maken kun je mailen naar info@serenora.nl.

Onlinebehandelingen: hiervoor hoef je de deur niet uit, de behandeling is dan op afstand.

ma 15 oktober onlinecursus Speeddaten met je Gidsen  6 weken 100,-
er is nog plaats.

ma 12 november 11:00 uur Meet & Greet  35,- incl. consumptie en soep.

Te Koop:  
 
Artikel: Weten onze jongeren wel genoeg over orgaandonatie?
 
"Een leven redden. Je hebt het in je" en "Orgaandonor worden. Dat doe je voor elkaar" zijn de wervingsslogans van de jaarlijks terugkerende donorweek. Veel (jonge) mensen krijgen door de donorcampagnes het idee 'je bent dan toch al dood', 'donatie is gewoon moreel gewenst gedrag', 'een ander kan er nog wat mee' en 'wat maakt het dan nog uit?'. 

Kloppen die gedachtes en overtuigingen werkelijk? Als het niets uitmaakt en je écht dood bent, waar maak ik me dan nog druk over? Ik zie de doelgerichte megamarketing en promoties om de markt voor donortransplantaties te vergroten. De schoolbanken zijn opeens - zonder tegengeluiden - onderdeel van die marketing geworden. Dr. John Virapen (2015) ex-manager van de farmaceutische industrie waarschuwde ons al voor dit gevaar.

In dit artikel leg ik uit waarom vanuit spiritueel oogpunt orgaantransplantaties grensoverschrijdende handelingen zijn.

We praten in 2018 over een megacampagne voor ongeveer 1.200 patiënten die op de wachtlijst staan om hen te helpen aan een donororgaan. Natuurlijk is het schrijnend om een medemens te zien lijden die wacht op een transplantatie. Maar toch even ter vergelijking: het aantal nieuwe kankerpatiënten is tienmaal zo groot en komt neer op 100.000 gevallen per jaar. Ik vroeg me dan ook af wat erachter kon zitten om zo grootschalig een marketingcampagne onder de jeugd uit te rollen en kon me niet aan de indruk onttrekken dat er een 'verdienmodel' achter schuil gaat.

Jonge orgaandonoren leveren vanwege hun geschiktheid 'gezond en veel' het meeste op. Om dit te begrijpen hebben we wat achtergrondinformatie nodig. Hierover schreef de klokkenluider Dr. John Virapen een boek (2010 bijwerkingen). Hij spreekt in zijn boek over de werkwijze van de nietsontziende farmaceutische en medische industrie waar biljarden in omgaan. Hij legt precies uit hoe de marketingstrategie werkt en welke doelgroepen target zijn; eigenlijk diegenen waar de meeste winst te verwachten is.

Vanuit het medisch/farmaceutisch verdienmodel even een klein rekensommetje: een geschikt donorkind kan wel acht organen, 'lees transplantaties' opleveren, elk goed voor gemiddeld 100.000 euro. Donororganen hebben niet het eeuwige leven, binnen 10 jaar is hertransplantatie nodig. Alle donorpatiënten hebben medicijnen nodig om afstoting te voorkomen, jaarlijkse kosten 10.000 euro. Daarnaast is er een levenslang medisch controletraject om de patiënt te monitoren (onderzoeken, scans e.d.). Daarom hoe jonger de donor, des te meer eraan te verdienen valt. Op dit moment zijn in Engeland al baby's die getransplanteerd worden met organen van ongeboren foetussen. Het zal je niet verbazen dat onze (klein-) kinderen daardoor donortargets zijn.

Wat doen orgaantransplantaties eigenlijk met de ziel (artikel 2016)? Veel mensen, misschien wel 80% van onze bevolking, gelooft dat we alléén hier op aarde bestaan (you only live once). Dat als we overlijden er niets meer van ons over blijft. Dit is ongegrond. Die misvatting wordt in stand gehouden door de beperking van het wetenschappelijke waarnemen.

Wij zijn véél complexer! Een lichaam ontstaat vanuit een magisch groter geheel, daarvan is het grootste deel met onze fysieke zintuigen niet waarneembaar. Als we uiteindelijk op aarde sterven, verlaat onze ziel het fysieke lichaam om verder te leven als een andere vorm in onstoffelijke gebieden. Op dat stervensmoment word je door de geestelijke wereld bijgestaan om zo ontspannen en vlekkeloos mogelijk in die andere vorm te komen. Het volledige etherische lichaam (aura's, chakra's) wordt van het fysieke lichaam losgemaakt en als het ware verdund. Alle levenservaringen die in het lichaam - ook in de verschillende organen - als (cel)herinneringen liggen opgeslagen (onze data) worden overgezet in zogenoemde Lichte herinneringsvelden.

Het is een eenmalig en uitdagend proces. Niets mag tijdens het overzetten verloren gaan. Als dat proces is voltooid, wordt het koord waarmee je met het lichaam nog verbonden bent afgehecht en ben je 'over'. Je kunt dit overzetten van gegevens een beetje vergelijken met de data van je oude mobiel of computer. Dan verzend je via een kabel extern geheugen of cloud alle documenten en foto's naar een nieuw apparaat. Fouten of missers tijdens het 'transport' zijn onherroepelijk, je bent dan een deel van je gegevens voorgoed kwijt.

Gaat het overzetten tijdens het stervensproces mis, of is er een onnatuurlijk lang stervensproces (in leven houden van een donor vanwege de transplantatie) dan zijn de gevolgen voor de ziel ernstig. Elk orgaan, hoe verschillend ook, bevat een schat aan informatie bijvoorbeeld jouw individuele innerlijke levensopdracht. Het zijn ook de fabuleuze dragers van onverwerkte herinneringen van eerdere levens. Wat nog niet verwerkt is, wordt als het ware huiswerk voor de toekomst. Daarmee bevat elk orgaan deelinformatie die het unieke zielenleven vertegenwoordigt.

De bruikbare organen worden tijdens donortransplantatie vóórdat het stervensproces is voltooid al uit het dan nog LEVENDE lichaam gehaald. De informatie uit de organen wordt daardoor niet overgezet naar het etherische herinneringsveld. De ziel mist daarmee unieke en essentiële delen en kan niet als zielseenheid verder in zijn/haar volgende vorm. Als het donororgaan achteraf minder geschikt lijkt voor transplantatie, wordt het gebruikt voor allerlei andere doeleinden zoals voor onderzoek, medicijnen of het wordt zelfs vernietigd. De ontvanger van geschikte organen krijgt echter samen met het orgaan de opgeslagen informatie van de donor. Er wordt daarmee ingegrepen in een kosmisch patroon. Er ontstaat ongewild een zielenverstrengeling die voor beide zielen schadelijk is.

Nog een punt om bij stil te staan is het 'hersendood' verklaren. Om organen te transplanteren moet het lichaam - al dan niet met behulp van machines - nog levend zijn. Uit een 'stoffelijk overschot' kunnen ze immers geen bruikbare organen halen. Het hersendoodcriterium stamt uit 1968 en is bijna 50 jaar geleden in het belang van de transplantaties opgesteld met de wetenschap van toen.

De vele mensen (comapatiënten) die hersendood waren verklaard en gelukkig toch weer bijkwamen, konden navertellen wat er met hen in de operatiekamer gebeurde nadat ze officieel (hersen)dood waren verklaard. Het oude criterium houdt duidelijk geen rekening met het bewustzijn van de ziel. Een ziel die ook zonder teken van hersenactiviteit wel degelijk verbonden is met het lichaam en terug kan keren (als alle organen er nog zijn). Er is dus altijd nog hoop.

De meeste van mijn lezers zijn 'pure helpers'. 'Helpers' hebben een enorme compassie met lijdende mensen. Zij zouden het liefst hun hele lichaam 'weggeven'. Toch mag je in dit geval jezelf afvragen: 'Is dit wel de juiste oplossing?'. De ontvangers zijn er kosmisch gezien uiteindelijk ook niet mee gebaat.

Natuurlijk zijn patiënten als ze bijvoorbeeld met succes een nieuw hart hebben gekregen in eerste instantie zielsgelukkig en leven ze langer op aarde. En dat gun je ze. Ook hun ziekteproces verloopt dan verbazend anders. Maar het blijft onnatuurlijk om 'koste wat kost' een uiterlijke lichamelijke vorm in stand te houden. Men moet eerst het bestaan in andere dimensies erkennen. Getransplanteerden ontlopen hun eigen les die onder andere in het verstoten orgaan besloten lag. Ze krijgen als ontvanger geheugendelen van een andere ziel. Ze ondergaan erdoor een persoonsverandering en zijn zichzelf niet meer. Verwarring op zielsniveau alom!

Hoe voorkom je verminking van de ziel bij overlijden? Dankzij een ferme donorlobby tot op regeringsniveau zijn we bij wet in 2020 voortaan allemaal 'orgaandonor'. Vanaf die datum kun je daar alleen maar onder uitkomen door zelf in actie te komen en in het DONORREGISTER een keuze achter te laten. Velen van jullie hebben toch al een onderbuikgevoel bij dit onderwerp en hebben intussen hun bezwaar in het donorregister laten noteren. Als het goed is blijft die keuze onaangetast, maar het lijkt me goed om dit af en toe eens te controleren.

Deel dit keer actief dit artikel, vooral om onze (klein-) kinderen niet te laten beïnvloeden vanuit een eenzijdige voorlichting.

Ria Feskens, Serenora, oktober 2018 (oktober 2016).

Reacties van lezers (2016):
Dank je wel voor deze prachtige informatie. Wat ben ik hier blij mee. Het is fijn om in woorden te lezen wat ik diep van binnen voel maar zelf onmogelijk kon verwoorden".

"Wij voelden al langer dat het geen goede zaak is en ik ben heel blij dat ik nu gelezen heb wat het met de ziel doet. Dat was voor mij het ontbrekende stukje. Wat een toestand want er worden veel mensen op zielsniveau veranderd door de toegenomen orgaandonaties. Zorgelijk!".

Websites met relevante informatie over orgaandonatie:
Marieke de Vrij audio opname.
Marieke de Vrij tekst.
Hersendood misleiding 'Want to know'.
Hersendood misleiding 'Wij worden wakker'.

 
Praktijkinformatie
Serenora
KvK 20141557
Oisterwijk
info@serenora.nl - info@detaalvanhetlicht.com
www.serenora.nl - www.detaalvanhetlicht.com
Nog meer Topics staan op de website. 
Aanmelden als nieuwe abonnee.
voor deze mailingen.
Gegevens wijzigen.

 
 

Help mee om de mailinglijst te vergroten. Stuur de brieven door. Nieuwe abonnees zijn welkom.