HSP, Sensitief, Lichtwerker

Gaat er achter elke HSP'er ook een 'Lichtwerker' schuil?

lichtwerkers en de feniks

Geschreven februari 2015; laatste bewerking juni 2023

Het idee dat een 'Lichtwerker' beter of verder is, komt van het ego (art. 102).


  in dit artikel:

   1. Wanneer is iemand eigenlijk een Lichtwerker?
   2. Is een HSP'er/Lichtwerker meer of beter dan de rest?
   3. Moet je als Lichtwerker dan maar therapeut worden?


1. Wanneer is iemand eigenlijk een Lichtwerker?

Voor een eerste cursusdag had ik de deelnemers gevraagd om hun ervaring als HSP'er (Hoog Sensitieve Persoon) op te schrijven. Het is wederom verbazingwekkend hoeveel misverstanden er over beide termen bestaan. Want wat bleek? Ze dachten allemaal wel dat ze Hooggevoelig (art. 35) waren, maar zeker geen Lichtwerker. Toch zijn ze het!

Eerst deel ik met jullie wat een cursusdeelnemer op zijn briefje had staan en met ons deelde: Het ging over zijn ervaring als HSP'er:
 
Geen leuke jeugd gehad, product van een zware bevalling; Idee dat mijn ouders niet mijn ouders konden zijn; Terugkerende nachtmerries over heks in spinnenweb/kruising waar ik niet voorbij kon; Sterke angsten voor reptielen (m.n. slangen en krokodillen); Eenzaamheid, gevoel dat ik anders was en besef dat ik mijn boontjes zelf moest doppen (alleen voorstond); Sterk gevoel dat alles om me heen niet klopte (schijnwereld); Moeilijk onderscheid kunnen maken tussen fictie en werkelijkheid (Over) gevoelig; Weinig energie (vermoeid); Hekel aan school (systeem); Ongemotiveerd; Ik heb op erg jonge leeftijd (5/6) gekozen om te “overleven” ipv zelfmoord te plegen, deed dit door mijn gevoel uit te schakelen en zoveel mogelijk op ratio verder te leven, er bleef altijd een stemmetje in me zeuren…

We werden stil van herkenning en geraakt door het diepe verdriet dat tijdens het oplezen voelbaar was. Maar waren dit wel uitsluitend HSP eigenschappen? Hij noemde dingen op die typisch bij 'Lichtwerkers' horen, zoals de eenzaamheid (art. 25), het gevoel bij de ouders en de overlevingsstrategie op jonge leeftijd.

Onderstaande lijst met kenmerken van 'Lichtwerkers'

 • Lichtwerkers zijn zielen die diep van binnen een sterk verlangen ervaren om Licht te verspreiden op aarde.
 • Al vroeg (rond drie jaar) voelden ze zich anders en dachten dat hun ouders nooit hun echte ouders konden zijn, misschien waren ze wel geadopteerd? Alsof ze in een verkeerde familie terecht waren gekomen. Ze kennen inmiddels het buitengesloten gevoel, de eenzaamheid en worden niet begrepen.
 • Ze hadden als kind veel nachtmerries, maar ook het gevoel te kunnen vliegen in hun dromen.
 • Lichtwerkers zijn van nature antiautoritair. Zij liggen vaak overhoop met onverzettelijke instanties.
 • Kunnen hun draai maar niet vinden in de 'normale' maatschappij en moeten hun eigen niet gebaande paden vinden. Zo laten ze vaak de amalgaanvullingen weer uit hun kiezen halen, gebruiken gezuiverd water. Ze gaan heel anders om met hun voeding en vermijden vaak melk, vlees, graan, suiker.
 • Ze geloven niet alles wat de media of reguliere medici zeggen en zoeken alternatief naar betere wegen.
 • Het zijn de helpers onder ons. Hun drang tot hulpverlening is groot en komt van binnenuit.
 • Ze hebben een natuurlijk respect voor het leven; ze houden van dieren en zorgen voor het milieu.
 • Ze kunnen diep verdrietig en boos worden door de misstanden ten overstaan van het dieren- en plantenrijk zoals ontbossing, schaliegaswinning, of de 'plastic soep' in de oceaan.
 • Ze zijn zachtmoedig, gevoelig en invoelend.
 • Ze zijn snel overdonderd, kunnen niet tegen agressie of voor zichzelf opkomen (wel voor hun kinderen).
 • Ze moeten zich regelmatig kunnen terugtrekken, zodat ze het contact met zichzelf kunnen herstellen (kluizenaar).
 • Ze pikken gemakkelijk (negatieve) emoties van anderen op.
 • Ze maken een stormachtige spirituele ontwikkeling door.
 • Kernwoorden waarop bij hen iets resoneert zijn: Licht, zuiverheid, waarachtigheid, kristallijn, diamanten (art. 121).
 • Ze hebben levens in andere realiteiten en op andere planeten/sterren doorgebracht (ook al weten ze daar niets meer van).
 • Ze zijn vaak niet geaard.
 • Ze hebben heimwee naar de Lichtsferen waaruit ze komen. Vaak kijken ze weemoedig naar de nachtelijke hemel en 'weten' dat ze daar ergens vandaan komen.
Naast een paar overlappingen met HSP eigenschappen, was de herkenning van een Lichtwerker bij deze opsomming groot. En het gevoel daarbij ging veel dieper. Een ander aspect wat bij 'Lichtwerkers' speelt, is dat ze niets 'zien' zoals helderzienden (art. 75) dit kunnen en ze hebben ook nog moeite om energie te voelen.

Daardoor zijn ze zo onzeker in hun spirituele groei, want in 'normale' ontwikkelingscursussen waarbij zien en voelen voorop staat, kunnen ze niet meekomen! Dat komt omdat ze een andere manier van waarnemen gebruiken; niet met hun zintuigen maar met een complexer systeem wat ik voor de leesbaarheid hun bewustzijn noem. Dat maakt dat ze hoewel ze niets zien of voelen, toch kunnen waarnemen. Kippenvel, ontroering of "zeker weten" is een veel voorkomend hulpmiddel dat hen zegt of iets juist is.

Er was voor de deelnemers nog iets onverklaarbaars, namelijk het 'weten'. Diep van binnen herkenden de deelnemers de resonantie van de 'Lichtwerker'. Nu kun je met zo'n lijst het ego een beetje misleiden, -alle genoemde punten lijken dan op jou van toepassing-, maar 'Lichtwerkers' hebben ook nog een mooi auraveld! Meestal kristallijn helder vol Licht, met veel wit.

Iemand kunnen we een lichtwerker (of Lichtdrager) noemen als ze aan de oproep gevolg hebben gegeven om in deze tijd op de Aarde hun Licht te komen verspreiden.

Ze hebben zich bewust in precies dezelfde stadia van onwetendheid als alle andere mensen (Aardezielen) gedompeld om te ervaren wat het is om in een menselijk lichaam te wonen. Als ze eenmaal wakker geschud zijn (en daar wordt hard aan gewerkt), komen ze tot een snellere bewustwording (met een schokkend effect voor hun naasten) dan de Aardezielen.

2. Is een HSP'er/Lichtwerker meer of beter dan de rest?

De deelnemers hadden stuk voor stuk te maken met het misverstand dat het begrip 'Lichtwerker' kan oproepen.

Zij dachten dat de Lichtwerker superieur was aan anderen die niet voor het Licht werken.
'Er zit bij mij nog weerstand op de naam Lichtwerker: ik voel aan de ene kant dat het klopt, aan de andere kant voel ik; "wie ben ik om deze naam te dragen", alsof dit een te grote titel is voor mij'.

Tja, dat noemen we nu de valkuil voor iedere 'Lichtwerker'. Het gevoel dat een 'Lichtwerker' beter of verder is, komt van het ego en belemmert je groei. Het tegenovergestelde zoals valse bescheidenheid of zelfontkenning is net zo stagnerend!

Lichtwerkers zijn echt niet beter of hoger dan wie dan ook. Zij hebben wel een andere intentie/achtergrond en zijn van oorsprong niet van deze wereld (haha).

Om dit te begrijpen, moet je in elk geval weten dat zielen voortdurend incarneren (art. 108). De meeste zielen, zo ongeveer 85% van de bevolking incarneren vanaf het begin alleen maar in materie en menselijke rassen. De ene keer als man, dan als vrouw, maar ook blank of zwart, rijk of arm en alle tussenliggende variaties. Ze doen het goed. Daarnaast kan elke ziel op den duur in enig moment van zijn ontwikkeling ook een 'Lichtwerker' worden.  

Toch is de Aarde in vergelijking met de ouderdom van het Universum nog betrekkelijk jong. De Aardezielen (zo worden ze voor de duidelijkheid genoemd) dus ook. De 'Lichtwerkers' zijn de zielen die vóór de Aarde werd geboren al tot bewustzijn waren gekomen. Zij hebben intussen méér ervaringen opgedaan in andere dimensies/planeten/sterren/universum.

3. Moet je als Lichtwerker dan maar therapeut worden?

Als je nu denkt dat elke 'Lichtwerker' een roeping om therapeut te worden heeft, dan heb je het mis. Naast opleiders, schrijvers, mediums en onderzoekers kan het 'Lichtwerk soms alleen maar bestaan uit het bevorderen van spirituele groeiprocessen in de wereld om ons heen. In veel gevallen hoeven 'Lichtwerkers' NIETS te doen, hun aanwezigheid is voldoende!

Een 'Lichtwerker' (met nog minimale blokkades) draagt naast zijn specifieke kwaliteiten namelijk een hoge concentratie van bewustzijn (Licht) in zich. En om dat bewustzijn, dat Licht, draait het allemaal. Dat moet stralen! De kosmische wet die van toepassing is: Licht trekt Licht aan - Licht transmuteert en lost op wat niet van Licht is.

Op dit moment (kijk maar om je heen) is het zielenleven op Aarde gedompeld in een alles verhullende zware, zwarte energie. Er komt geen echt Licht meer doorheen. 'Lichtwerkers' brengen daar met hun hoge Lichtkracht verandering in, waardoor de 'Aardezielen' ook naar het Licht kunnen toegroeien (liefde/inzicht/vrijheid).

Enkele concrete voorbeelden van 'Lichtwerk' waarbij iemand eigenlijk niets doet en er alleen maar is:
 • Hij werkte als shovelmachinist. Hij wist dat hij een 'Lichtwerker' was. Vooral in de schaftkeet was hij de zware energie aan het upgraden, zonder dat hij zich anders gedroeg dan zijn maten.
 • Hij werkte als penitentiair bewaker ook als 'Lichtwerker'. Hij transformeerde door zijn aanwezigheid de zwarte krachten rond de gevangenen, dwars door de tralies en deuren heen.
 • Zij had het syndroom van down. Een hart vol liefde en een zonnetje voor iedereen.
 • Ze was oma en had niet het idee dat ze nog van alles op gebied van spirituele cursussen moest volgen. Ze had gelijk! Alleen al haar Lichtkracht was voldoende om bij andere mensen wat teweeg te brengen. Ze kon gewoon oma zijn.

Als laatste kom toch nog even met een waarschuwing: Ik merk dat HSP'ers leren om zich af te sluiten, omdat ze zo gevoelig zijn. En dat een aantal van hen menselijke contacten vermijden vanwege de overweldigende energie. Daar hebben zij soms baat bij. Alleen voor 'Lichtwerkers' ligt dit anders. Als zij zich afsluiten en afzonderen, gaat het verkeerd. Ze raken Spiritueel en emotioneel in de war. Ze voelen zich niet lekker in hun vel en lijken verstoten van hun bron.

Eigenlijk mogen zij zich helemaal niet afsluiten of afzonderen! Alleen als ze healingen geven of tijdens meditaties. Zij moeten midden in de maatschappij staan en hun (geschoonde) Licht van binnenuit zo krachtig maken dat er niets meer in kan. Daarvoor zijn ze hier, om te stralen!

boeken De beginvraag of er achter elke HSP'er ook een 'Lichtwerker' schuilgaat, kan ik nog niet bevestigen. Daar zal een onderzoek voor nodig zijn. Wel kunnen 'Lichtwerkers' zich in de kenmerken, eigenschappen en gedragingen van een HSP'er vinden.

LEES OOK:* Stagnering in het Lichtwerk (art. 82).
*Wat zijn Healers/Lichtwerkers precies? (art. 36)
* Lopen healers/Lichtwerkers grotere risico's op oncologische aandoeningen? (art. 122)
* Weet jij het verschil tussen hooggevoeligheid en hoogbewustzijn? (art. 5)

Ria Feskens, Serenora,

Zit er iets bij wat je aanspreekt voor je eigen ontwikkeling of groei?
Neem dan contact met me op!

website ontwerp (1999) door J.A. Software, alle bewerkingen in eigen beheer 2024, Ria Feskens webhosting, Domeinstad