Blijven herhalen, opnieuw, repeteren, overdoen

Waarom blijven wij (pijnlijke) ervaringen herhalen?

herhalen en zonnerad

lemniscaat

Geschreven april 2015; laatste bewerking juni 2023

Dat hebben we toch al lang gehad?' 'Ben ik er nog niet doorheen?'

Dat zijn de vragen, maar eigenlijk meer de klachten van mensen die bewust met zichzelf bezig zijn. Ze zien hun problemen als herhaling van hetzelfde. Ze weten nog wat ze toen meemaakten, ze zeiden toen: 'Dit gaat mij niet meer gebeuren!' Toch zitten ze er wéér middenin. Ze zijn teleurgesteld dat ze het niet konden voorkomen.
 • Welke patronen herhalen zich gemakkelijk? Verraad, verlies, liefde, angsten en Burn-out staan aan top.
 • Waarom blijven wij (pijnlijke) ervaringen herhalen? Vastgeroeste gewoonte, stagnerend verlangen of collectief thema.
Iedereen weet wat ik bedoel met herhalen, maar welke patronen herhalen zich? Elke ervaring die we hebben gehad (in dit of in een vorig leven), lijkt geschikt voor herhaling. Er zijn echter een paar die erin hakten zoals, verraad, afwijzing, macht, verlies van liefde, angsten en Burn-out (wat we vroeger overspannen of zenuwinzinking noemden).

Waarom blijven wij (pijnlijke) zaken herhalen?


Je kunt de oorzaak van herhalende patronen eigenlijk indelen in categorieën:
  a.    menselijk gedrag
  b.    stagnering van een wens of verlangen
  c.    onverwerkte ervaringen
  d.    levenslessen
  e.    collectief bewustzijn
A. Herhaling van menselijk gedrag; Wij mensen zijn geneigd alles te herhalen. Zo leren we het beste. Is eenmaal een pad gebaand, zullen we opnieuw langs dat pad blijven lopen (olifantenpaadjes). We zeggen dan: ' We hebben het altijd al zo gedaan'.

B. Herhaling door stagnering van een wens of verlangen; Iedereen heeft verlangens en wensen, soms onbewust. We worden ook nog overspoeld door goede raadgevingen die zouden leiden tot succes of een overvloedig leven: Lees daarvoor 'The Secret' of in ' De Zeven Spirituele Wetten van Succes'. Velen van ons bereiken hun doel helaas niet. Als het doel niet wordt bereikt, linksom of rechtsom, dan gaat de wens of het verlangen daarmee niet weg. Dit heeft herhaling tot gevolg.
verlangen schema
Dit werkt als volgt: In een normale flow zien we dat er tien stappen nodig zijn om een doel te bereiken of om een verlangen waar te maken. Dit is in elk geval de manier zoals dat in de aardse materie werkt. Elke stap in dat proces heeft een andere energiematrix en vereist een andere houding. In elk vak kan iemand stagneren, waardoor de flow wordt onderbroken. Je kunt aan het schema ook zien waar je zelf ooit bent blijven steken. Neem nu Diewertje; ze wil graag met haar genezende (art. 36) krachten mensen helpen. Dit was haar vurigste wens. Ze had het helemaal voor ogen (stap 1).

Ze gelooft dat ze dit kan (stap 2). Ze volgt de benodigde opleidingen en kan zo aan de slag als ZZP'er (art. 78).

Zij stagneert bij het uiten (stap 3), want als ze haar vaardigheid aan de man wil brengen, moet ze uit de anonimiteit stappen en voor het voetlicht treden. Dat durfde ze niet. Ze hoopte op mond op mond reclame. Ze besefte onvoldoende dat er pas na drie jaar genoeg mensen via via komen en meestal niet eerder. Ze negeert haar stagnatie en promoot zich niet. Na een paar jaar liet ze haar plan varen en de geldigheid van haar diploma verlopen wegens gebrek aan cliënten.
Beslissen (stap 5) of je het echt wel wilt komt na de planning (stap 4) tot stand en vaak komt er een beproeving of tegenslag om de hoek kijken. Zo kunnen fiscale moeilijkheden of bureaucratische hobbels je tot een beslissing dwingen; "wil je het écht?".

Weer anderen stagneren als ze de handen uit de mouwen moeten steken om hun verlangen daadwerkelijk op aarde neer te zetten (stap 6). Dit gaat dan om een extra inkomen te verdienen voor de aanloopkosten, om folders te maken en die in de markt te zetten of om eindelijk eens die ene kamer op te ruimen. Aanpakken dus.

Doorzetten (stap 7) lukt ook niet iedereen. Er hebben al heel wat mensen het bijltje erbij neergegooid. Alleen de doorzetters bereikten hun doel. Zij kunnen ontspannen (stap 9) en doorgaan naar een nieuwe wens (stap 10). Bovengenoemde stappen zijn sterk vereenvoudigd. De meerderheid heeft heel veel verlangens en wensen tegelijkertijd uitstaan.

C. Herhaling van onverwerkte ervaringen; Alles wat we aan ervaringen op een dag hebben meegemaakt, wordt opgeslagen in de vele lagen van ons tijdloze astrale (onder-) bewustzijn. Tijdens onze slaap verwerken we die ervaringen. Dat betekent dat de emotie (art. 9)die de ervaring opwekte, wordt losgekoppeld. De beleving wordt als neutrale herinnering bijgeschreven in een hoger deel van ons bestaan.

Veel ervaringen (meestal de pijnlijkste) blijven echter onverwerkt en vormen blokkades (art. 18) in ons functioneren. Dit komt het meeste voor als een trauma te groot is om in een keer te hanteren, of als iemand de kracht niet kan vinden voor verwerking, maar ook als er (nog) geen veiligheid is. Iemand in een overlevingssituatie (oorlog) kan op dat moment niets verwerken. De onverwerkte ervaring wordt opgeslagen voor later.

Daarnaast voelen HSP'ers zoveel, ze ervaren zoveel, dat hun systeem moeite heeft met de verwerking van die grote hoeveelheden. Juist bij hen liggen veel onverwerkte emoties te wachten op bevrijding. En er zijn helaas ook mensen die wrok koesteren en alle ervaringen 'oppotten' om vervolgens hun vol emmertje (bij iemand anders) leeg te kieperen.

In ons dagelijks bestaan worden we, als we er niet bewust naar op zoek gaan, voor de verwerking van ervaringen getriggerd tijdens voorvallen. Dit gebeurt meestal in onze zwakke momenten. Zo staat het verdelen van de ouderlijke nalatenschap aan de top van alle triggers. Dan komen oude pijnen in alle hevigheid naar boven zoals in de steek gelaten zijn/voelen, niet gezien zijn, tekort gedaan zijn, jaloezie, hebberig gedrag, de baas spelen en ga zo maar door. Zelfs de kleinste voorwerpen, die niemand op een vrijmarkt zou kopen, worden ingezet. Een herhaling van onderlinge ruzies die jaren eerder uitgevochten werden. Het lijkt op oude koeien uit de sloot halen. Al ziet het er voor buitenstaanders vreemd uit, het is een bloedserieuze herhaling van onverwerkte ervaringen.

Bewust geworden mensen ruimen oude blokkerende ervaringen op via allerlei therapievormen en meditaties. Alles wat er niet meer toe doet, wordt verwerkt en verwijderd. Dan denken we dat het opgelost en weg is.

Pas later als wij onze frequentie verhogen komen ze nogmaals als herhaling tevoorschijn. Een bijwerking van bewustzijnsgroei noemen we dit. We komen erachter dat er nog restanten zijn achtergebleven, diep in de onderbewuste lagen van ons systeem, waar we eerder niet bij konden. Dan verzuchten we: 'Ben ik er nog niet doorheen?'. Daarnaast gaat de frequentie op Aarde in een snel tempo omhoog, restanten worden daardoor naar boven geduwd.

Deze achtergebleven restanten van ervaringen hebben gelukkig minder invloed op ons dagelijks bestaan. Mensen zien dan al een lichtpuntje in de verte en weten: 'Ik moet er nog even voor knokken, maar daar (lichtpuntje) moet ik naar toe'. Deze herhalingen zijn sneller en makkelijker op te lossen. Een inzicht gevende behandeling, gesprek of meditatie is soms al voldoende om het restant echt weg te krijgen.

In deze situatie blijf je niet meer in het herhalingspatroon van die ervaringen hangen. Dat wil je ook niet meer. Wees gerust, een thema 'in healing brengen' begint met herkenning ervan. En hoe verder we in ons bewustzijn zijn gegroeid, hoe beter we met dat wat ons wordt voorgeschoteld kunnen omgaan.

D. Herhaling als onderdeel van levenslessen; Het is niet altijd gemakkelijk om levenslessen (art. 74) van een onverwerkt voorval te onderscheiden. In dat geval kun je de test van dat artikel eens maken om te zien wat er veelvuldig in je leven speelde of nog aanwezig is.

E. Herhaling vanuit het collectief bewustzijn; Er zijn mensen die hun persoonlijke ballast keurig hebben opgeruimd en ondanks dat hun energievelden kristalhelder zijn, toch herhalingen voor hun kiezen krijgen. Zij hebben zich (per ongeluk) verbonden met een collectief thema. We zijn immers allemaal verbonden met veel meer dan ons persoonlijke veld. Op het niveau van de collectieve velden, waar we ook deel van uitmaken, zoals die van de familie, de buurt, de stad, het land, of de aarde, zitten ook onopgeloste ervaringen die een collectief karakter hebben.

Als we met collectieve onopgeloste ervaringen te maken hebben, is het vaak groter dan iemand alleen kan behappen.
Veel te zwaar en te heftig. Veel Lichtwerkers gaan er aan onderdoor. Ze beseffen niet dat dit niet hun persoonlijke, maar het collectieve trauma is waarmee ze aan het werk zijn. Alsof ze de afwas van een groot gezelschap alleen aan het doen zijn het is veel meer en duurt veel langer. Om collectieve invloed te beëindigen een oefening afsluiten van het collectief op PDF.

Ik raad iedereen aan om via meditatie goed te kijken wat je aan het herhalen en verwerken bent. Is het van jezelf, van anderen of uit het collectief? Het is niet aan ons om andermans ervaringen te verwerken. Je mag dan wel aan het collectieve veld werken, zoals landschapshealers dat doen, maar niet ten koste van alles.


Ria Feskens, Serenora,

Zit er iets bij wat je aanspreekt voor je eigen ontwikkeling of groei?
Neem dan contact met me op!

website ontwerp (1999) door J.A. Software, alle bewerkingen in eigen beheer 2023, Ria Feskens webhosting, Domeinstad