Geluid, klank, rumoer, herrie, bonken

Kun je gevoeligheid voor geluid (geluidbelasting) uitschakelen?

geluid en gehoor

Geschreven oktober 2015; laatste bewerking oktober 2022

Waardoor hebben gevoelige personen meer kans op overprikkeling door geluid?

Adviezen voor mensen die overgevoelig zijn voor geluid en voor hen die hier rekening mee willen houden.

Dit artikel gaat over één van de grote struikelblokken voor sensitieve personen: "Ze kunnen op weinig compassie rekenen als het gaat om hun hooggevoeligheid".
De meeste mensen (80%) hebben géén idee hoe gevoelig ze zijn en het lukt de Hoog Sensitieve Personen (HSP) evenmin om dit goed over te brengen. Ze hebben in de loop van hun leven een heel scala aan oplossingen bedacht om hun (over)gevoeligheid te maskeren, variërend van vluchten, vermijden, blokkeren of onderdrukken (depressie art. 20) ter voorkoming om als aanstellers te worden aangezien.

Als we het over hooggevoeligheid hebben, maken we eigenlijk nauwelijks onderscheid op welk gebied die grote gevoeligheid is. We gaan er vanuit dat iemand met het predicaat HSP gevoelig is op alle gebieden. Niets is minder waar. Er zijn zéér grote individuele verschillen. Er zijn HSP'ers die alles, maar dan ook alles kunnen ruiken (art. 98). Als iemand 's morgens (chemische) parfum heeft opgedaan, ruiken ze dat. Anderen kunnen tot in het kleinste detail voelen zoals een dunne haar onder een telefoonboek en weer anderen kunnen intenties ontrafelen of in andere dimensies channelen (art. 96). Het zijn dus vaak deelgebieden die zo sterk zijn ontwikkeld.

Maar één ding hebben alle gevoelige personen gemeen; ze hebben bijna allemaal een (over)gevoeligheid voor geluid. Ongeveer 90% van de gevoelige mensen heeft een issue met geluidsbelasting en raken daardoor overbelast. Het zijn overigens niet alleen de oren die geluid registreren.

Wat veel mensen niet weten, is dat hooggevoelige mensen via hun auravelden klanken en geluiden beleven.


speurhondHet gekke is dat we allemaal erkennen dat een hond vele malen sterker kan ruiken dan andere dieren, maar dat er mensen zijn die vele malen gevoeliger voor geluid zijn, kan er bij de meeste niet in. Het zijn niet alleen de onaangename geluiden waar ze last van hebben, maar ook het gevoel daar alleen in te staan en niet begrepen worden speelt een rol.

Neem nu de opmerking van een willekeurige buurvrouw over de door haar veroorzaakte geluidsoverlast (waar ze zelf geen hinder van heeft), 'Als je nu eens aan wat anders denkt, heb je er minder last van!'  Weer een ander zegt; 'Je moet het accepteren en de rust in jezelf zoeken!', "En hoe Meer je je erop Focust des te harder het klinkt en des te meer je je gaat irriteren he…"

Dit klopt voor het gros van de mensen, want het fysieke systeem kan worden beïnvloed door het mentale (de geest), ook emoties vallen binnen dit bereik en kunnen invloed op het lichaam hebben. En hoe succesvol mindfullness of andere mentale technieken ook zijn, deze beïnvloeding vindt plaats in de eerste vier lagen (het dichts bij het lichaam) van de aura (art. 6).

Voor de overige auralagen geldt een héél ander verhaal. We hebben het dan over de hogere lagen, die verder van het lichaam verwijderd zijn, met een hogere energie, een fijnere substantie en een grotere trillingssnelheid waar het geluid binnenvalt.

Nu zijn auralagen wel onderling met elkaar verbonden, maar elke laag is een wereld op zichzelf met zijn eigen regels en wetten. Vooral de hogere lagen zijn nóg gevoeliger dan de eerste vier met het fysieke lichaam verbonden lagen. Als er in een van die hogere lagen overprikkeling ontstaat, kan dit domweg niet door lagere energieën zoals via een mindset worden opgelost. Je zou het misschien kunnen vergelijken met een saunacabine: je voelt op een bepaald moment dit is genoeg. Je kunt jezelf nog dwingen om langer te blijven zitten (mindset), maar opeens MOET je eruit en wel meteen! Dit is een bescherming van het lichaamsbewustzijn, onbewust, maar wel dwingend. Alleen zenmeesters zouden de hitte nog kunnen trotseren, zei het na jarenlange training.

Alle geluiden om ons heen komen in bollen op ons af en beïnvloeden rechtstreeks alle lagen van ons aura veld, of het nu muziek is, verkeerslawaai, fabrieksherrie of de pure klanken van de natuur.

Helaas is er nog veel onbegrip over wat de effecten van geluid/geluidsoverlast kunnen zijn op onze gezondheid en ons welzijn.

Zo proberen winkels klanten te lokken door muziek te draaien: ze beseffen niet dat gevoelige klanten daardoor juist wegblijven. Hetzelfde geldt voor de telefoonwachtrij die wordt opgeleukt door muziek van een hele lage kwaliteit; dat is voor heel veel mensen onaangenaam om lang aan te horen. Als je nu harmonische hoogfrequente klanken hoort van bijvoorbeeld klassieke of meditatiemuziek, kunnen de auralagen daarop mee trillen. Dat voelt als aangenaam en ontspannend.

Waardoor loop je als gevoelige persoon kans op overprikkeling door geluid?

 • Door het verschil in de geluidsfrequenties; tussen dat wat binnen in de aura als grondtoon aanwezig is (meestal hoogfrequent bij HSP) en dat wat er aan klank binnenkomt. Hoe groter het verschil, tussen harmonische en disharmonische geluiden, hoe sterker de overprikkeling.

  Die overprikkeling door verschil in klanken kan ik het beste uitleggen aan de hand van Cymatics. cymatic grofcymatic fijn

  Dit zijn zand-, waterpatronen of computeranimaties waarbij de trillingen van geluiden zichtbaar gemaakt kunnen worden.

  In de zandpatronen zie je dat hoge tonen (trillingen) prachtige complexe patronen maken (foto rechts) en de lage tonen eenvoudige patronen (foto links).
 • Lage eenvoudige trillingen gedragen zich als een olifant in een porseleinkast, ze doen de mooie patronen teniet. Zo zullen harmonische klanken, zoals bijvoorbeeld van een harp (hoogtrillend) ook als die vrij hard wordt afgespeeld, meestal niet tot overprikkeling leiden bij sensitieve personen. Het geluid van een bladblazer, zaagmachine of het gedreun van hardcorefestivals wél (laagtrillend), ook al is het geluid ver weg.
 • Door de duur van het geluid; er is een vernuftig systeem in de aura (beschermlaag) waardoor sterke en langdurig binnendringende geluiden, zoals door dagenlange festivals, van een lagere frequentie (dreunende bassen) worden geweerd en afgevoerd. Is de daarvoor benodigde energie opgebruikt, dan valt de bescherming weg! Het hele auraveld wordt daardoor naar de laagste trilling getrokken. Juist dat voelt zo onaangenaam; men raakt geïrriteerd en het werkt zelfs beschadigend. Bij futloze mensen, of mensen die hun energie ergens anders voor nodig hebben, zal dit eerder het geval zijn, zij zullen eerder onmacht ervaren en hebben geen idee hoe het geluid valt te stoppen.
 • Door het verschil in het volume van het geluid; plotseling geluidspieken bombarderen niet alleen ons trommelvlies maar ook onze aura en ons fijnafgestemde zenuwstelsel. Het gaat hierbij vooral om de verschillen; in een lawaaierige omgeving is hondengeblaf minder overprikkelend dan in een stille omgeving. In de cabine van een vliegtuig is een geluidsterkte van 90 decibel gemeten, door de langzame gewenning en het constante geluid hebben daar maar weinig mensen last van. De reflex van vingers in de oren duidt op een te sterk volume.
Een aantal indringende geluiden zoals het gehuil van een baby, een mug in de slaapkamer of een lekkende kraan vraagt in elk geval om in actie te komen en zullen niet tot overprikkeling leiden (tenzij je niet in actie komt). De gevolgen van overmatig geluid kunnen lang nadat het voorval plaats vond pas tot uitdrukking komen. Dit maakt het lastig. Zo kan een grieperig gevoel een reactie van een geïrriteerd systeem zijn, terwijl de overprikkeling een week eerder plaats vond (dansparty).

Geluiden in een bos: Je zou denken dat geluiden in een bos wordt gedempt door de vele bomen en bladeren. Toch is dit niet zo. Een bos heeft een bewustzijn en werkt met de natuur mee om soortgenoten (dieren, insecten) die elkaar roepen in contact met elkander te brengen. Dat doet ze door het geluid als het ware te dragen (geluid draagt ver). Geluiden in het bos worden dus door het bos zelf versterkt.

Helaas, het omzetten van een knop, het instellen van een andere mindset of het uitschakelen van (over)gevoeligheid voor geluid bij gevoelige personen lijkt een onmogelijke taak, hoe goed de mindsets ook bedoeld zijn en in sommige gevallen de ergste overlast er af halen. En al helpen gehoorbeschermers het gehoor, de grootste overprikkeling vindt toch plaats in de hogere auralagen en kunnen niet gemakkelijk worden bereikt.

Je kunt bij de overheidswebsite zelfs de geluidskwaliteit per postcode*) opzoeken. Bij waarden beneden 45 Decibel wordt de geluidskwaliteit
als zeer decibelschemagoed beschouwd en boven 65 als zeer slecht. In lage decibelwaarden komt een zenuwstelsel tot rust en kunnen auravelden zich verfijnen. Ook met app op een smartphone kun je zelf omgevingsgeluiden in decibellen meten.

conclusie: Je weet nu dat geluidsoverprikkeling geen aanstellerij is, maar een veel voorkomende bijwerking (als ik het zo mag noemen) van hooggevoeligheid.

Tot slot nog enkele adviezen voor de mensen bij wie overgevoeligheid voor geluid een issue is, of voor hen die er rekening mee willen houden:

 • Geef erkenning aan je gevoeligheid en kom er voor uit, als we dat allemaal doen komt er meer draagvlak voor gevoeligheid.
 • Bescherm jezelf wel tegen overprikkeling door geluid.
 • Zorg voor een optimaal immuunsysteem zonder stress.
 • Omgeef jezelf met stilte en harmonische klanken. Dagelijkse radio/tv zijn overwegend laag trillende geluiden die je kunt vermijden.
 • Voorkom klankvervuiling. Als je in een gebied woont waar grote klankvervuiling op je af komt, neem dan alle voorzorgen om toch rust in je huis te creëren door akoestisch absorberende materialen te gebruiken (dubbel glas, dikke geluiddempende gordijnen e.d.). Ook al slaap je door stadsgeluiden heen, evengoed wordt je auraveld beïnvloed.
 • Onderzoek of er emotioneel nog een diepgeworteld trauma zit (geluidsgeweld uit je jeugd), dat kan nog van invloed zijn op de mate waarin je nu last van overprikkeling of irritatie (art. 109) door geluid hebt. Dit kun je onderzoeken door tijdens een meditatie jezelf de vraag te stellen of dit zo is. Meestal is het antwoord er meteen en wéét je dat het klopt. In dat geval kun je beter hulp zoeken om het alsnog te verwerken.


LEES OOK: Grensoverschrijdende herrie van bladblazers (art. 166).

*)postcodetest

 

Ria Feskens, Serenora,

 

website ontwerp (1999) door J.A. Software, alle bewerkingen in eigen beheer 2022, Ria Feskens webhosting, Domeinstad