Overtuigingen, intenties, zichzelf waarmakende voorspelling

selffulfilling prophecy

gedachten en gebundelde krachten

Geschreven maart 2017; laatste bewerking juni 2023

Wist je dat gedachten krachten zijn?Het mailtje dat ik een tijd geleden ontving begon zo: “Ik voel me vaak zo zwak, hooggevoelig, snel overprikkeld en moe. Snel overvraagd en dan geïrriteerd, vaak een lage weerstand en om het half jaar ziek, vatbaar voor griepjes”.

Dit is zo herkenbaar! Veel hooggevoelige (art. 5) personen (HSP) ervaren dit ook zo. Alleen wil ik hier tóch op reageren, want aan deze mail zie ik dat hier sprake is van een grote valkuil, waar velen met open ogen invallen. Het gaat in dit artikel over de gedachten (bijvoorbeeld om het halfjaar ziek en vatbaar voor griepjes) waarover de mailschrijfster schreef.

In dit artikel:
 • Wij zijn onderhevig aan kosmische wetten.
 • Gedachten zijn krachten.
 • Mediteer om gedachtevormen te transformeren.
Onze gedachten vallen zomaar binnen, ze gaan weer weg en een aantal herhalen zich. De schattingen van de hoeveelheid gedachten lopen uiteen van veertig- tot zestigduizend per dag. Een enorme hoeveelheid. We staan er niet eens bij stil. We zijn eraan gewend. Maar wat doen al die gedachten met ons en waar komen ze vandaan?

Wat veel mensen NIET weten – en velen blijven ontkennen – is dat de gedachten niet vanuit de hersenen komen, maar vanuit het auraveld en vanuit het universum.

Wetenschappers ontdekten hersenactiviteiten bij bepaalde gedachten. De werkelijke opslag hebben ze niet in de hersenen gevonden. De hersenen functioneren namelijk als antenne en vangen de elektrische impulsen vanuit het etherische mentale veld in de aura (art. 6) en vanuit het universum op, om er vervolgens mee aan de slag te gaan.

De eigenaar bouwt de gedachten op tot vormen in zijn auraveld en houdt deze in stand met ‘gewoontegedachten’. Gedachtenvormen gaan samen met bijbehorende emotionele lichaam (art. 182). Hoe uitgesprokener en duidelijker de gedachte, hoe grotere en intenser de vorm is in het auraveld. Hoe vaker men de gedachte herhaalt, hoe steviger de verankering is.

Uit het hoofd leren is daar een prachtig voorbeeld van; vaak herhalen is het beste om iets werkelijk te onthouden. Tot zover niets aan de hand, alleen álle gedachten zijn wél onderworpen aan een aantal kosmische wetten:

  Wet van oorzaak en gevolg:

  wat we over onszelf denken, wordt de waarheid voor ons (selffulfilling prophecy). Je creëert écht je eigen werkelijkheid.

  Wet van het geven en ontvangen:

  wat je uitzendt komt versterkt bij je terug, een boemerangeffect!

  Wet van intentie en wens:

  datgene waarop je je aandacht vestigt, zal sterker worden in je leven.

We herkennen deze wetten nauwelijks, omdat er op aarde een tijdfactor tussen zit. Dat is maar goed ook. Want wie heeft er nooit eens tijdens een ruzie in gedacht (of gezegd) ‘val dood’? Als dit meteen werkelijkheid werd, dan waren er al heel wat ouders – kinderen – partners nu overleden. Nu is het wel zo; dat naarmate je bewuster leeft – en dat ga je merken – dat de tijd korter wordt tussen een gedachte en de uitkomst ervan.

Onze basisgedachte vormen we in onze vroege jeugd. Een baby wordt wakker en schreeuwt om de moeder. Als ze niet meteen komt, denkt het bewustzijn met een kinderlogica: ‘mamma houdt niet van mij’, ‘ik ben de moeite niet waard’, ‘ze laat me in de steek’. Telkens als de moeder niet beschikbaar is, neemt die gedachtevorm in omvang en kracht toe. Dit gaat jarenlang als gewoontegedachte verder en is geïntegreerd in de persoonlijkheid.

De baby die nu volwassen is, heeft een onbewuste vaste overtuiging: ‘ik ben de moeite niet waard’, ‘niemand houdt van mij’, ‘ze laten mij in de steek’, ‘ik word afgewezen’. Of ik ben zwak, snel overvraagd, heb weinig weerstand, vatbaar voor ziektes enzovoort. Die onbewuste gedachtenvormen worden waarheid (wet). Ouders en opvoeders – hoe liefdevol ze ook zijn – hebben geen idee wat er in een kinderkoppie omgaat en kunnen dit niet altijd voor zijn. Bovenstaand is wel een vereenvoudigd voorbeeld van een negatief geladen gedachtenvorm, in werkelijkheid is het veel complexer. Het omgekeerde, de positieve gedachtenvormen bestaan gelukkig ook.

Zijn gedachtenvormen eenmaal aangemaakt, dan zijn het (energetische) krachten die kaders scheppen. De eigenaar ontleent er (valse) veiligheid aan en zal zich er daarom niet gauw van ontdoen. Bovendien hebben gedachtenvormen vaak macht over de persoon.

Er zijn boekenkasten vol en superveel technieken om (negatieve) gedachten te veranderen. En dat is niet voor niets. Negatieve gedachtenvormen hebben een lage, trage frequentie en zijn donker van kleur. Ze zijn ongezond, ziekmakend en trekken nog meer ellende naar zich toe, vaak een depressie (art. 20) tot gevolg. Als je het ontstaan van gedachtenvormen begrijpt, ontdek je dat ze vanuit één kant werden gezien en zijn meestal vanuit een kinderbewustzijn gevormd.

Vooral negatief geladen gedachtenvormen kunnen we daarom maar beter opruimen, ze vormen een chronische innerlijke kringloop met weglekkende energie.

Positieve gedachtenvormen hebben een hoogfrequente energie, zijn licht en haast transparant van kleur en brengen gezondheid met zich mee. Ze duwen je spiraalsgewijs omhoog naar vreugde, geluk en lekker in je vel zitten. Zo vond ik in het boek ‘Overvloed’ een manier om via het denken de polariteit te verschuiven, van negatief naar positief:
 
Denk meer positieve, helende gedachten en de wereld om je heen zal opklaren.
Denk meer in termen van overvloed en er zal meer overvloed in je leven verschijnen.
Denk meer vrolijke, optimistische en vreugdevolle gedachten en er zal meer plezier in je leven komen.
Denk meer in mogelijkheden en minder in problemen en je zult meer kansen zien en mogelijkheden benutten.
Denk meer aan jezelf als rijk en er zal meer rijkdom in je leven komen.
Denk meer aan jezelf als gezond, fit en sterk en je zult gezonder, fitter en sterker zijn.
Denk meer aan jezelf als lief, aardig en de moeite waard en de wereld zal dat ook vinden en je op die manier behandelen, bijvoorbeeld door meer vriendschappen in je leven te brengen, meer romantiek en meer interessante ontmoetingen.
Denk vaker dat je over onuitputtelijke creativiteit beschikt en nieuwe, onverwachte en originele gedachten en ideeën zullen in je opkomen.

Ik garandeer je dat dit zal gebeuren. Omdat het niet anders kan, aldus de schrijver Rinze Terluin.

Onze valkuilen: als ik terugga naar de mailschrijfster van het begin, lees ik haar overtuiging: ’dat ze vatbaar is voor griepjes en om het half jaar ziek’. Volgens de kosmische wet zendt ze dit niet alleen zo uit (selffulfilling prophecy), ze gaat ook voorbij aan de oorzaak die op psychologisch gebied kan liggen. Infecties staan immers voor een materieel geworden conflict.

Ze wil er wel vanaf, dat wel, maar als ze blijft denken dat een zwak immuunsysteem de boosdoener is, zal ze geen oplossing vinden. De verandering voor haar ligt eerder in onopgeloste conflicten (overvraagd). Om uit dat conflict te komen zal ze eerst haar grenzen moeten bewaken en zichzelf op de eerste plaats zetten. Dit lijkt egoïstisch, toch is dat niet zo. Als iemand goed voor zichzelf zorgt, komt er zoveel positieve energie binnen, dat kan niet in één persoon blijven, dat gaat uitstralen naar anderen toe.
 

Gedachtenvormen bevinden zich aan de rand van het bewustzijn.

De energie ervan zit meestal niet al te diep en daardoor zijn ze eenvoudig terug te vinden via lichaamswerk, psychologische of meditatieve aanpak. Medicijnen dempen de gevoelens die aan de gedachtenvormen zijn gekoppeld, maar genezen ze niet.

Tot slot zijn er spirituele manieren om nadelige gedachtenvormen op te sporen en te transformeren. Een paranormaal geschoolde therapeut kan die vormen zien/voelen en via hoogfrequente energie transformeren. Maar het is beter als je er zelf mee aan de slag gaat.

Onderstaand een meditatievoorbeeld (voor gevorderden) waarbij je hulp krijgt van gidsen en of begeleiders uit de ongeziene wereld. Deze meditatie duurt ongeveer 10 minuten:
•    Zorg dat je op je meditatieplaats ongestoord kunt zitten.
•    Wacht even tot je tot rust bent gekomen.
•    Ga eerst naar je hart, vandaaruit plaats je in gedachte een transparante bol om je heen.
•    Dan vraag je of jij negatieve een gedachtevorm hebt, luister naar wat er in je opkomt en vraag waar het mee te maken heeft.
•    Durf de bijbehorende emotie te voelen.
•    Maak je van je handen een kommetje en vraag of de gedachtevorm die weg wil, weg mag en weg kan naar je handen toekomt.
•    Voel je iets, tinteling of zwaarte in je handen, dan strek je je handen én de inhoud van je kommetje zo ver mogelijk naar voren terwijl je vraagt of het getransformeerd mag worden. Wacht totdat het gevoel in je handen anders aan gaat voelen.
•    Bedank de gidsen/begeleiders en jezelf dat je de moed had om het zo te doen.

LEES OOK: Verlangen manifesteren (art. 41)

Ria Feskens, Serenora,

Zit er iets bij wat je aanspreekt voor je eigen ontwikkeling of groei?
Neem dan contact met me op!

website ontwerp (1999) door J.A. Software, alle bewerkingen in eigen beheer 2024, Ria Feskens webhosting, Domeinstad