Horen, zien, zwijgen

Is dit het beste als het om je (klein)kinderen gaat?

horen zien zwijgen en heb plezier

Geschreven mei 2017; laatste bewerking augustus 2022

Maar hoe voldoe je dan aan de kosmische wet:

'Alle spirituele inzichten dienen vermenigvuldigd te worden'?Vanuit liefde en in stilte werken aan de bewustwording van je (klein)kinderen.


Tijdens een bijeenkomst op Spiritueel gebied (de groep was niet meer zo piepjong en al jaren met bewustwording bezig), kwam sterk naar voren dat er een knelpunt lag waar moeders en oma's (vaders en opa's) tegenaan liepen; hoe kun je jouw bewustwording delen met je (klein)kinderen, nichtjes en neefjes, die daar niet voor openstaan? Er is een Kosmische wet: 'Je trekt aan wat bij je ontwikkeling en overtuiging past'. Die wet telt ook voor je (klein)kinderen.

Je herkent het vast wel; 'een ouder (of een overheid) met ongevraagde raad'. Ook al is het een goed advies, het wordt niet opgevolgd. Daarom zijn ongevraagde adviezen sowieso 'not done' en kun je maar beter zwijgen. Maar wat doen bewuste (groot)ouders bij wie de schellen van de ogen zijn gevallen, als zij tenen krullend sluipende gevaren zien, waaraan hun (klein)kinderen zijn blootgesteld? De (klein)kinderen zijn zich daarvan niet bewust, of negeren het simpelweg. Moeten ze dan toch blijven zwijgen? Zijn ze daarin machteloos en is spreken zilver en zwijgen goud?horen zien en zwijgen

Vanuit spiritueel standpunt bekeken, is zwijgen zeker geen goud. Er bestaat een Kosmische wet die zegt dat; 'Alle spirituele inzichten dienen vermenigvuldigd te worden'. Dit is de drijvende kracht achter alle spirituele en bewustwordings informatie. Dit doet (onbewust) een appel op de ontvanger ervan om het verkregene door te geven. Het is daarom logisch dat we onze inzichten willen - eigenlijk moeten - delen. Dat is de manier waarop de mensheid haar bewustwording heeft georganiseerd.

Een groot deel van de wereld (65%) leeft nog in de energie van de eerste drie chakra's, functionerend voor basisbehoefte; 1e chakra - overleving, 2e chakra - seksualiteit en 3e chakra - wilskracht. Men komt niet verder totdat men alle lagere centra tot een bepaalde graad heeft leren beheersen. Leven vanuit de hogere chakra's is bij hen nog niet aan de orde. Deze verschillen, van waaruit geleefd wordt (hogere of lagere chakra's), bestaan óók binnen de gezinnen.
 
We nemen het onze eigen ouders, broers, zussen en collega’s bijna niet kwalijk dat ze (nog) niet in dezelfde mate bewust zijn. We kennen de verschillen in spirituele ontwikkeling en we weten immers maar al te goed welke inspanning dit van iemand vergt. We kunnen hen meestal wel laten zoals ze zijn. We delen niet echt veel met hen of we verbreken het contact.

Het delen van onze informatie en onze voorkennis met onze eigen kinderen en kleinkinderen, is een heel ander verhaal. We hebben gek genoeg voor hen een hele andere maatstaf. Alsof de opvoeding nog niet klaar is, ook al zijn ze al lang volwassen. We willen juist hen alles leren wat wij intussen hebben geleerd en zijn we helaas voortdurend bezig om dingen naar onze hand te zetten. We vergeten soms dat ook wij een 'gedoogtijd' nodig hadden eer we aan onze bewustwordingsweg begonnen.

Spirituele bewustwording werkt anders dan het opvoeden in bijvoorbeeld een geloof! Bewustworden, dat verwerft iedere persoon zélf! Dat krijg je niet van je ouders. In iedere levensfase staan specifieke thema's centraal (lees polariteiten). De opgroeiende mens stapt door fases van spanning heen om tot integratie van die polariteit te komen (groei naar nieuwe fase van ontwikkeling). En er speelt nóg een kosmische wet mee namelijk de wet van de resonantie; 'Je trekt aan wat bij je ontwikkeling past én wat overeenkomt met je overtuigingen'.

Vooral op het punt van 'overtuigingen' hebben we het gevoel als ouders machteloos te staan. We zien dat de druk van 'de grote machthebbers' in de commerciële wereld steeds groter is geworden. We zijn ons er terdege van bewust dat onze kinderen en kleinkinderen - net als wij vroeger - zijn 'gehersenspoeld' en met oogkleppen rondrennen. Zo kunnen ze naar ons idee ook niet écht bewust worden.

Een enkeling leeft wel met het gevoel van Spiritualiteit, maar heeft (bewust) de keuze gemaakt, dat dit nu niet in het leven past. Ze confirmeren zich met de grote (onbewuste) meute om niet uit de boot te vallen. En tegen het 'hocus pocus' of 'zweverig gedoe' werpen ze een muur op. Een gesprek daarover is meestal niet mogelijk.

Hen hierop aanspreken is niet zo'n best idee, daarmee ontstaat er emotionele doofheid, want zelfs in een 'waarom' vraag wordt de ander ter verantwoording geroepen en je wilt de (klein)kinderen niet van je afduwen.

Toch zijn er vele (gezondheids) 'issues' waar we hen dolgraag voor willen behoeden. Het verdienmodel van de commercie en zelfs van de overheid (belasting op drank en tabak) is gebaseerd op de grote onbewuste massa. Die manipulatie werkt alleen als ze daaraan meewerken. Zolang ze onbewust blijven, zijn zij het 'target'. De media bestookt ze met leugens en geeft verkeerde informatie. Ik zie wel hun worsteling met de druk van buitenaf en de omgevingsfactoren, die anders van hen verlangen, dan dat ze zelf misschien willen.

Een moeder schreef: "Ik heb hier best heel erg mee geworsteld. Slechte voeding, geen studie, veel social media, ongezond leven en afzetten van adviezen om bewuster te leven. Wat hier het beste werkt is gek gezegd: "laten verzuipen". Dat wordt nu spannend, nu er in de volwassenheid een en ander dreigt anders te lopen, dan wenselijk is. Bijvoorbeeld de gezondheid. Oh zo moeilijk om als moeder jezelf dan te dwingen niets te zeggen van goede raad of daad. Pas als het water aan de lippen staat hoop ik nog steeds, dat er een ommekeer gaat komen. Wat een spannend gebeuren".

Als voorbeeld noem ik de oprukkende vaccinatie-gekte. Een oma schrijft: "Ik zou ze niet meer laten vaccineren. Maar dat is nu omdat ik een heel andere kijk op mijn leven heb gekregen. Ik wist ook niets af van wel of niet vaccineren, dat was voor bijbelmensen, de zeer gelovigen".

Nog meer leugens en verdraaiingen? Ja, heel wat, waar onderbouwde onderzoeken naar zijn gedaan. Over veel onderwerpen heb ik intussen een artikel geschreven:
Maar ook: straling van zendmasten, mobiele telefoons (vooral bellen met telefoon aan het oor), computers, routers, tablets, televisie, babycams, veiligheidspoortjes, slimme energiemeters en dergelijke. Zelfs amalgaanvullingen en cholesterolverlagers liggen onder vuur. En wat de denken van vaccinatie doden.

En het duurt lang voordat inzichten bij de massa veranderen, kijk maar naar asbest, de werking van koeienmelk en de schade van Round-up. Bewuste (groot)ouders kunnen richting hun kinderen toch maar beter horen zien en zwijgen. Het spiritueel delen is bij de eigen kinderen de moeilijkste klus. Het doorgeven van informatie werkt pas als de (kinder)ziel eraan toe is.

Vanuit liefde en stilte de goede intenties neerzetten en vragen of deze tot wasdom mogen komen is volgens mij nog het beste wat iemand als 'bewuste' ouder kan doen. Een goed voorbeeld doet in dit geval niet altijd volgen. Het is beter om de kinderen vrij te laten en je eigen pad voortzetten. Als ze vragen stellen kun je zeggen hoe jij erover denkt en bij problemen kun je ze ondersteunen. Maar het blijft hun beslissing en hun levenspad. Laten we hopen dat ze hun gezond verstand gebruiken.Ria Feskens, Serenora,

 

website ontwerp (1999) door J.A. Software, alle bewerkingen in eigen beheer 2022, Ria Feskens webhosting, Domeinstad