Gidsen, Spirits

5 redenen waardoor het contact met je Gids niet lukt.

gids en mystieke bloem

Geschreven februari 2012; laatste bewerking juni 2023

Wist je dat veel (aankomende) mediums/lichtwerkers (onterecht) boos worden op hun eigen Gidsen?

Eindelijk hadden ze dan het vurig verlangde bereikt. Het contact met hun eigen Gids! De meesten kregen de bevestiging via een boodschap of tekening van een ander medium. Ze wisten daardoor wie hun Gids was, hoe hij/zij heette, hoe hij/zij eruit zag, hoe hij/zij aanvoelde. Vele kregen een innerlijke waarnemingen en enkele zagen zelfs hun eigen Gids. Ze waren blij!

Dat die blijdschap soms van korte duur zou zijn, hadden ze niet verwacht. Ze raakten het contact kwijt, dat kostbare lijntje en de blijheid sloeg om in een vertrouwensbreuk, teleurstelling, frustratie en zelfs boosheid.

Voor ik verder ga wil ik eerst iets kwijt over die Gidsen. Dat, om wat duidelijkheid te geven in de grote verwarring, want onze onzichtbare helpers uit de onstoffelijke wereld worden vaak anders genoemd. Te denken valt aan Engelen (art. 106), Geesten, Hogere zelf, Spirit, Gene Zijde, Totemdieren, Entiteit (positieve) en nog veel meer.

Voor de leesbaarheid noem ik ze allemaal Gidsen, want welke naam of hoedanigheid ze ook hebben, hun taak is hetzelfde, ze omvat: " het begeleiden van de mensheid op het evolutiepad".
 • Gidsen krijgen we als we op aarde incarneren (art. 108).
 • En niet eentje, nee, we krijgen er meerdere toegewezen, die zich allemaal met ons bezig houden.
 • Ongeacht of je er voor open staat of niet, of je erin gelooft of niet. Ze zijn er gewoon.
 • Gidsen werken op de achtergrond (astraal) en komen niet in beeld, net als bij een reportage of een film daar zie je ook de cameraploeg of regisseur niet, terwijl ze er wel zijn. Dat is ook de reden dat velen niet kunnen geloven dat ze bestaan.

Die Gidsen zijn zielen die in de andere sferen leven. Deze sferen zijn voor normale mensen onzichtbaar, wel met de aarde verbonden. Er is altijd één vaste gids bij je die als een soort Big Brother meeloopt bij alle incarnaties die jij op aarde hebt. Deze Gids heeft alle lessen al geleerd en is klaar met incarneren. Hij/zij kent jou als geen ander. Je behoudt ondanks een leger aan Gidsen je volledige keuzevrijheid. Ik ga het heel oneerbiedig vergelijken met een navigatiesysteem.

Je kent dat wel; " probeer om te draaien..., probeer om te draaien" roept de stem van de navigatie net zo lang tot je weer op de ingetoetste route bent. Zo werken zij ook. Je hebt vooraf een programma gekozen, je mag ervan afwijken. Toch blijven ze je telkens herinneren aan dat oorspronkelijke plan. Tijdelijke Gidsen kunnen overleden grootouders zijn. Ze komen gedurende kortere tijd (als ze daaraan toe zijn), bij hun kleinkind, dat hun hulp goed kan gebruiken, bijvoorbeeld bij een spirituele groeistap.

Voor hen is het een leervoorbeeld hoe het 'begeleiden' vanuit de astrale sferen in zijn werk gaat. Ze helpen en leren tegelijk. Als de stap van hun kleinkind goed verlopen is, stopt ook hun Gidsproject en gaan ze verder met hun eigen lessen of kiezen een ander kleinkind uit. Hoe mijn overleden Oma zich aan mij kenbaar maakte, dat was via een hele serie dubbeltjes die ik vond. Dit verhaal is nog te lezen in een van mijn eerdere artikelen over synchroniciteit (art. 12)

Tijdens het werken met Gidsen komt er energie beschikbaar. Toch, als ze zich willen vertonen, zich voor de menselijke geest zich zichtbaar maken, gaat dit ten koste van die energie. Toen ik er in het begin om vroeg, ja zelfs om zeurde, werd me gevraagd; "wat wil je dan zien, hoe wil je dat wij ons aan jou vertonen?" Tja, ik dacht toen meteen aan een prachtige Engel. Dat zou mooi zijn!

Het opbouwen van dat plaatje dat ik wilde zien, dat kon wel. Het ging wel ten koste van de beschikbare energie voor de cliënt. De kwaliteit van de Healing zou daar dan onder lijden. Ik besloot toen (beschaamd) om er maar niet meer om te vragen. Ze blijven daarom voor mij tijdens het werken onzichtbaar. Je kunt overigens ook gidsen toegewezen krijgen in de vorm van leermeesters voor bepaalde taken die je op je genomen hebt of waarvoor je een leerschool doorloopt.

Het aantal van drie tot zeven Gidsen is dan geen uitzondering. Deze Gidsen hebben elk een eigen taak. Zo zijn er Gidsen voor transformatie, harmonie, bescherming, groei, creativiteit of het omgooien van het huidige leven. Ze wisselen elkaar af, afhankelijk van wat er nodig is. Grote groepen gidsen (of lichtkringen) kunnen tegelijkertijd aanwezig zijn bij bijzondere Healingen (spirituele operaties), groepswerk, groepsmeditaties e.d.

Als er zoveel hulp voor de ontwikkeling en het (beginnend) mediumschap is, waarom voelen de meesten zich dan toch in de steek gelaten? Er moet zoals we dit noemen een lijntje zijn. Een soort telefoonlijn dat aan twee kanten verbonden is. Tja, en het gaat wel eens fout, net als op aarde. De fout wordt meestal snel hersteld. Anders ligt het met structurele verbindings problemen.

Als eerste zijn er bij het medium zelf verstorende factoren te benoemen die zorgen dat lijntjes niet goed meer functioneren. Eigenlijk zijn het eigenschappen die nog onvoldoende ontwikkeld zijn.

Ik noem er vijf:

  1.    Veel van de beginnende mediums twijfelen. Ze zijn onzeker en vergissen zich daardoor. Ze kennen nog niet goed het onderscheid tussen de informatie van hun Gidsen, hun eigen intuïtie of hun geest. Ze zijn daardoor niet meer goed afgestemd en hun bereik is te beperkt geworden. Hierdoor is hun informatie niet meer juist. Bang geworden van de antwoorden vertrouwen ze het niet (meer). Door hun onzekerheid vragen ze teveel en ook nog eens naar de bekende weg. Het gaat hierom vertrouwen.

  2.    Ze blokkeren vanwege het niveau. Elk beginnend medium is blij met een boodschap, een beeld, of gevoel dat bij hun beleving aansluit. Bij sommigen is die informatie zo High Level, haast bizar, dat ze er geen woorden aan kunnen geven en ervan schrikken. Dat dit het niveau is waarop ze kunnen functioneren, kunnen ze werkelijk niet geloven. Aanvaarding is de sleutel.

  3.    Een groot aantal heeft geen geduld. Ze zitten nauwelijks stil, ze zijn druk met van alles. Ze luisteren niet als ze onverwachte informatie ontvangen en hun geest kwebbelt er voortdurend doorheen. Geen speld komt ertussen, laat staan een Gids. Er zijn is het enige wat nodig is.

  4.    Er is ooit een belofte gedaan. Er zijn in het verleden wel situaties geweest waarbij  afgezworen werd ooit nog zoiets te doen,  bijvoorbeeld helderziende boodschappen door te geven. Een soort contract wat nog steeds werkzaam is en voor onbewuste stagnering zorgt. Loslaten van al het oude dat niet meer dient.

  5.    Een aantal mediums vervuilen het eigen lichaam en geest. Roken, drinken, vlees, medicijnen en chemicaliën (via voeding) vervuilen het mediamieke kanaal. Onzuivere handelingen (belasting ontduiken, liegen, bedriegen) en gedachten doen de rest, maar ook elektromagnetische stralingen van mobiles, masten en routers. Het mediumschap is net als topsport en om een zuiver medium te zijn (worden) moeten offers gebracht worden. Zuiveren is hier het ontwikkelingspad.

Dan zijn er door de Gidsen (tijdelijke) beperkingen opgelegd:

  a.    De (aankomende) mediums/lichtwerkers zitten niet goed in hun vel, hebben rust nodig. Gidsen nemen veelal het heft in handen als het gaat om rust en gezondheid van hun (aankomende) mediums. Mediums die er al een praktijk op na houden zullen erkennen dat wanneer zij eigenlijk naar rust verlangen en het niet nemen, er ineens een aantal cliënten afzeggen. Ontspannen moet hier worden geleerd.

  b.    Bij sommigen wordt het ego te sterk. De valkuil voor veel mediums. Door hun succes vergeten ze hun dienstbaarheid volledig. Het ego vertelt hen voortdurend hoe goed ze zijn. Dat de mensen dankzij hen genezen. Pochen te pas en te onpas over wat ze allemaal horen en zien (ik zie ik zie wat jij niet ziet). Ook hier grijpen de Gidsen na verloop van tijd in. Ze stoppen met hun lijntje naar het medium en kunnen ook de klandizie stagneren. Vaak wordt een medium ineens ziek en kan een poos niet meer werken. Nederigheid is de boodschap.

  c.     Afhankelijk worden van de contacten met de Gidsen. Elke Gids zal zorg dragen dat en medium niet afhankelijk van de Gids wordt. Sommige mediums schuiven elke eigen verantwoordelijkheid af door te beweren dat ze bepaalde handelingen van hun Gids moeten doen of niet mogen. Het kan een goede reden zijn waarom het lijntje dan stopt. Zelfstandigheid ontwikkelen voor dit punt.

  d.    En dan het laatste onderdeel waarbij het voor het medium lijkt alsof er een verstoring is; " de Gids trekt zich even terug om het aankomend medium te testen". Er zijn er een behoorlijk aantal levenslessen die geleerd moeten worden zoals vertrouwen in je Gids en in jezelf, zuiverheid van je boodschappen, menslievendheid, nederigheid en overgave. Op al die onderdelen kan en zal getest worden. Je weet nooit wanneer en voor hoe lang. Dan komt het doorzettingsvermogen goed van pas.

Bovengenoemde punten vormen met elkaar het leerproces naar volledig mediumschap, een onderdeel van spirituele groei. Contact met je Gids is belangrijk voor je ontwikkeling. Als je een goed contact hebt zal je pad soepeler verlopen en kom je eerder en beter in je kracht te staan. Boos worden op je Gids is dan ook niet de beste weg!

Heb jij ook teleurstellingen achter de rug en wil je het contact in ere herstellen? Dit is wat je kunt doen:
 • Je kunt wel boos blijven, maar zoals je gelezen hebt hoeft het niet eens aan je Gids te liggen.
 • Leer meer over het Universum (art. 137) en hoe alles is geregeld. Het lezen van het boek Omgang met Gods Geestenwereld van Johannes Greber kan ik je aanraden. Het werkboek met vele oefeningen Licht op de Aura van Barbara Ann Brennan is eigenlijk een must.
 • Vraag je Gidsen om ondersteuning. Ze zijn heel liefdevol!


LEES OOK: * Hoe ontdek je jouw Gidsen?(art. 153)
*Hoe ruim je blokkades op? (art. 18)

Ria Feskens, Serenora,

Zit er iets bij wat je aanspreekt voor je eigen ontwikkeling of groei?
Neem dan contact met me op!

website ontwerp (1999) door J.A. Software, alle bewerkingen in eigen beheer 2024, Ria Feskens webhosting, Domeinstad