Gekluisterd, geketend, gebonden

Bevrijden van energetische ketens is makkelijker dan je denkt.

ketens en vlucht

Geschreven augustus 2012; laatste bewerking augustus 2022

Via de kracht van je gedachte (art. 134) in een kwartier geregeld, met verbluffende resultaten.


Vlak voor een workshop had een cursist (40 jaar) even geen zin om de telefoon van haar moeder te beantwoorden en ze negeerde die oproepen. Ze krijgt vervolgens via een SMSje het bericht: "ik probeer je al drie dagen te bellen!!!" Het liefste zou ze zeggen;" laat me met rust!" Maar dat zegt ze niet, het is immers haar moeder. Toch voelt ze tijdens de workshop druk die haar moeder op haar uitoefent.

Hoe komt die druk tot stand? Kan een SMS je die druk wel overbrengen of zit die druk tussen haar oren? Lees hoe een ander, zoals deze moeder, wel degelijk in staat is iemand energetisch te ketenen en hoe je jezelf of je cliënt hieruit kunt bevrijden.

Veel mensen hebben sterke banden met ouders, kinderen, partners, familieleden en vrienden. Op het moment dat ze meer vrijheid willen om persoonlijk te groeien, om zelfstandig te worden en hun eigen weg te gaan, ervaren ze de grootste moeite om geliefden op afstand te houden en hun eigen ruimte in te nemen. Het lukt ze maar niet, het lijkt wel sabotage (art. 127). De zuigkracht van iets wat ze niet zien maar wel ervaren blijkt enorm. Ze blijven daardoor braaf een patroon volgen terwijl hun hele wezen gilt om vrijheid of met rust gelaten te worden.

De meesten beseffen niet dat dit komt door onzichtbare energetische verbindingen die als linten met stevige tentakels vastgemaakt zitten tussen hen en die personen. Die onzichtbare (plasma-)linten zuigen, duwen en trekken en houden die verbindingen stevig in hun greep. Plasmalinten houden ons op de plaats. De eerste keer dat ik over de werking van plasma linten las, was in het boek "Bronnen van Licht" door Barbara Ann Brennan (veel lichtwerkers hebben dit boek in huis!).

Ik begreep daardoor wel hoe het werkte, ik kon er alleen niets mee. Pas toen ik de oefeningen uit het werkboek "Beperkende banden verbreken" van Phyllis Krystal en een workshop bij Willem Glaudemans had gevolgd, werd het me duidelijk hoe het werkelijk werkte. Ik voelde wat het met me deed. Pfft..het luchtte me niet alleen op, ik merkte dat het vooral positief doorwerkte in mijn dagelijks leven.

Ik begon de verschillende methodes te combineren en aan te passen voor sensitieve cliënten. De resultaten waren verbluffend. Omdat er betrekkelijk eenvoudig mee is te werken, wil ik de manier van energetische ketens verbreken daarom graag met jullie delen.

ENKELE VOORBEELDEN VAN PLASMA LINTEN OF BANDEN TER HERKENNING.
Het eerste wat je moet weten over die (plasma)linten is dat het micro pulsaties/vibraties zijn van fijnstoffelijk, energetisch materiaal, het bioplasma. Op dit moment kunnen alleen helder-zienden/-voelenden deze gewaar worden.

plasmalinten Om er toch een beeld bij te krijgen; ze zien eruit als koorden, net zo dik als een tuinslang, uiterst flexibel en uittrekbaar. Ze worden vanuit de chakra’s naar de energievelden van de ander geworpen, vastgehaakt in de chakra van een ander en vormen daarmee de verbindingen tussen personen onderling.

De band tussen moeder en kind is de bekendste. Onzichtbaar kan een moeder voelen hoe het met haar kind is, al is het aan de andere kant van de wereld, ze weet het gewoon, al weet ze niet hoe ze aan die informatie komt. Een ander kenmerk van plasmalinten of banden is dat ze tussen familieleden vaak al aangelegd zijn in vorige levens. Ze blijven bestaan ook al is het familielid overleden.

Relationele banden tussen partners of vrienden/vriendinnen/collega's (art. 95) zijn meestal in het huidige leven gevormd en worden vooral door intensief contact sterk gemaakt en gehouden. Het verbreken van vriendschapsbanden is vaak niet eens nodig, omdat deze banden het kenmerk van vluchtigheid hebben. Ze vervagen vaak op een natuurlijke manier. Dat komt doordat er na verloop van tijd minder energie aan gegeven wordt. Als er nog maar weinig aandacht voor elkaar is, " verwatert" die band. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat we elke zeven jaar met andere mensen bevriend zijn.

WAAROM ENERGETISCHE BANDEN SOMS AKTIEF BEËINDIGD MOETEN WORDEN. Energetische banden werken anders dan fysieke banden. Als je denkt ik wil je NOOIT meer zien en voegt daarbij de daad bij het woord, dan ben je fysiek wel los, maar energetisch NIET. Ook al zit de ander aan de andere kant van de wereld en zie je hem echt nooit meer, in je allerdiepste gevoel is hij/zij nog steeds bij je aanwezig! Vaak krijg ik te horen dat men de gedachte aan een ex-partner maar niet "uit het hoofd" kan krijgen. In werkelijkheid zit de ex niet in het hoofd, maar is nog verbonden via de plasmalinten met de chakra’s.

Niet alle energetische banden hoeven verbroken te worden, dat zou een sociaal isolement betekenen. Gelijkwaardige banden zijn heel waardevol en moeten gekoesterd worden. Normale ouder/kind/familie -banden zijn de grondvesten van ons bestaan. Het is zelfs ongezond als er geen enkele verbonden band meer aanwezig is. Dat verklaart waarom sommige mensen heel lang dood in huis liggen zonder dat ze gemist worden. Die mensen hadden al hun banden al verbroken. Niemand voelde nog via verbindingen dat er problemen waren.

De banden waar wel aktief aan de beëindiging gewerkt moet worden zijn vooral de ongezonde, beknellende, beperkende, benauwende, oude banden die schadelijk zijn of nieuwe banden maken verhinderen.


Ook de liefdevolle banden waarbij druk op de chakra's door de ander uitgeoefend wordt, moeten verbroken worden. Als voorbeeld noem ik de dominante moeder die haar energetische kracht inzet om haar wil is wet bij haar kind af te dwingen (via die band op afstand) of haar kind te manipuleren. Als het kind de pubertijd bereikt zal het zich wel verzetten en proberen de banden losser te maken en de druk te verminderen. Gevoelige kinderen krijgen dit meestal niet voor elkaar en blijven tot op hoge leeftijd nog gehoorzaam.

Speciale aandacht vragen de banden die niet zuiver zijn. Ze zijn, hoe dan ook, schadelijk voor de ziel en horen niet in stand gehouden worden. Het komt vaker voor dan je zou denken. Een Sjamaan die een amulet voor je heeft gemaakt, krijgt toegang tot jouw energetische banden. Dat hoeft niet verkeerd te zijn, maar jouw genezing moet dan wel voorop staan. Een voorbeeld waarbij niet jouw genezing maar de eer en glorie van de leider (en de groep) voorop staat is bij sektes. De Goeroes zijn in staat om energetische banden te hechten aan hun volgelingen. Eenmaal bezeten kan het zelfs tot massale zelfdoding leiden.

VOORBEELD: Laat ik ter verduidelijking een voorbeeld geven van een band die verbroken dient te worden vanwege spirituele inmenging en onzuiverheid: Moeder A, zo zal ik haar in dit verhaal noemen had altijd wel een goede band met haar dochter Elena van 16 jaar. Toch kon ze niet voorkomen dat haar dochter in een depressie zakte kort nadat haar man, de vader van Elena was overleden.

Een bevriende kennis ontpopte zich als de reddende Engel en ze besteedde aandacht aan Elena. Heel veel aandacht. En ze liet haar bioplasmalinten uitgroeien tot stevige linten die bij de dochter vast haakten. Deze linten liet ze lijken op moeder- dochter banden. De intentie van de redder zo zal ik haar maar noemen was zeker niet zonder eigenbelang. De banden die zij aan het smeden was, waren niet zuiver. Ze was therapeut en wilde erkenning voor wat ze belangeloos voor Elena en haar moeder deed. Ook had ze zelf graag een dochter gehad. Ze misbruikte haar energetische kracht om binnen te dringen.

Deze onnatuurlijke inmenging op energetisch niveau leidde tot grote verwarring en heel veel spanning bij moeder en dochter. De moeder voelde dat er iets niet klopte en verbrak zelf al haar contacten met deze vrouw. De redder liet zich hierdoor niet weerhouden en bleef de gesmede banden met dochter Elena in stand houden.

Omdat we hier te maken hadden met onzuivere banden mediteerde ik eerst of we hulp mochten ontvangen. We besloten de banden met de redder via een innerlijke visualisatie te verbreken, waarbij moeder en kind als een eenheid werd beschouwd. Na alle stappen doorlopen te hebben zag ze de redder uit het beeldveld verdwijnen, terwijl haar dochter naast haar bleef staan. Maar het bizarre komt nog: thuisgekomen zat er een (boze) afscheidsmail in haar in-box van de redder, ze trok de handen af van Elena en wenste haar het beste. Verzonden op het tijdstip van de visualisatie!

Dat wij massaal met ongezonde energetische ketens (banden) rondlopen heeft vooral met onwetendheid te maken. Dat kennen we wel van onszelf, we komen er nu pas achter dat we via cookies op onze computer gestalkt worden om ons koopgedrag te beïnvloeden. Dat wisten we eerst ook niet. Nu we dit weten kunnen we cookies weigeren. Hetzelfde is voor de plasmalinten. Nu je weet dat die banden er zijn, moet je ook weten dat we ze betrekkelijk eenvoudig kunnen verbreken of weigeren aan te laten kleven.

Er zijn verschillende technieken om bestaande ketens te verbreken. Het gaat hierbij om spirituele energie binnen te brengen, zodat negatieve energie gaat smelten. Dat kan bijvoorbeeld via visualisatie. Het is werken met spirituele energie en het onbewuste deel van de ziel. Het is niet de verbinding, maar het middel. Wij herkennen visualisatie via ons brein. Wanneer het bewustzijn begint te visualiseren, neemt de kosmische wet de leiding over. Op een bepaald moment kom je voorbij visualiseren en kijk je alleen nog maar.

Deze manier van werken is onschadelijk voor jou of voor de ander, daar ziet die kosmische wet op toe. Energetische verbreking WERKT METEEN en de effecten dringen door tot in alle lagen van ons bestaan. Je kunt dus direct effecten verwachten in de vorm van positieve reacties om je heen, zonder dat de mensen weten waar je mee bezig bent geweest. Erg handig als je in contact MOET blijven met je ex vanwege de kinderen. Als energetische band die als ketens werkt tussen jullie verdwenen is, kan er een andere band op basis van co-ouderschap voor in de plaats komen.

De visualisatie die ik met de moeder deed, heb ik voor jullie uitgewerkt in een aparte PDF: 'CUT THE ROPE'. Deze visualisatie werkt niet alleen bij beperkende banden door personen, maar kan ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld verslavingen of een huis waar je maar niet los van komt. Voor therapeuten die geleerd hebben om talking sessies te geven (SER) is deze manier het proberen waard. Tijdens een Healing/ Cranio Sacraalsessie is het effect namelijk nog sterker.

Een andere oefening, ook voor mensen die al bekend zijn met visualisatie. Ik heb deze van Willem Glaudemans (talentenspel) geleerd en is erg effectief. Het bleef me vooral bij, toen hij, tot hilariteit van alle cursisten zich tot een Koning omtoverde en het hele spel live met ons speelde. Deze visualisatie is vooral een aanrader als je een dominante ouder, partner of zelfs kind hebt en je jezelf niet kunt zijn. Lees hem even door en spreek hem in (bijvoorbeeld op je mobile). Ga daarna rustig zitten met je ogen dicht of een blinddoek (zorg dat je niet gestoord kunt worden).

kroon

OEFENING: JOUW KONINKRIJK

Ontspan je en sluit je ogen. Haal een paar maal goed diep adem, gaap, rek je uit. Ga lekker zitten. Ga naar een rustige plek in je binnenwereld, een veilige plek. Verbind je daar met je innerlijke wijsheid, je kracht, je centrum.

  • Stel je dan voor dat je een echte Koning of Koningin bent. Je woont in een prachtig kasteel omgeven door uitgestrekte landerijen. Je zit op je troon, je hebt een gouden kroon op je hoofd. In je handen een met juwelen ingelegde gouden scepter, een Koningsmantel van donkerrood fluweel, omzoomd met wit bont hangt over je schouders.
  • Jij regeert in je eigen Koninkrijk, omgeven door een brede slotgracht, voorzien van een heuse ophaalbrug. Dagelijks rij je met je koets een ronde door jouw Koninkrijk om je onderdanen te ontmoeten. Dan ontdek je dat er iemand anders in jouw Koninkrijkje met de scepter zwaait. Het is Koninginmoeder! (of lees Koning Vader) Op subtiele manier laat ze aan jou merken, dat jij aan haar moet gehoorzamen, het werkt tot diep in het Koninkrijk door.
  • Wat zie je dan? Welk gevoel krijg je? Wat voor sfeer heerst er? Welk inzichten krijg je over Koninginmoeder in relatie met jou? Waar bevinden zich de verbindingen met haar? Welke veranderingen in je leven zou dit met zich meebrengen als banden met haar losser of gelijkwaardiger zouden zijn? Hoe voelt dat? Haal diep adem om het te ervaren. Als je overtuigd bent dat het beter is om haar op een afstand te hebben kun je haar op een vriendelijke, waardige maar zeer besliste manier uit jouw Koninkrijk laten gaan.
  • Neem nu de beslissing of je je wilt laten regeren door Koninginmoeder, of ga je zelf regeren? Wat zou deze keus voor je leven betekenen? Hoe zou je leven er gaan uitzien als je werkelijk deze stap zou zetten? Je laat dan een prachtige koets met heel veel paarden voorrijden. Je vraagt haar daarin plaats te nemen. Als ze zit, geef haar het grootste cadeau wat je kunt bedenken, misschien waar ze al zo lang naar verlangde. Je doet het deurtje dicht en geeft de koetsier de opdracht om haar terug te brengen naar haar eigen Koninkrijk.
  • Je laat jouw ridders haar escorteren tot aan de ophaalbrug. Nadat de koets met moeder Koningin de ophaalbrug overgestoken is, laat je de brug ophalen. Jij bent nu de enige regerende vorst in jouw Koninkrijk. Voor elk staatsbezoek, ook dat van Koninginmoeder kan de ophaalbrug omlaag en op dezelfde wijze vertrekt ze dan weer. Op gelijkwaardige voet kun je bevriende betrekkingen met haar onderhouden, al blijf jij in jouw Koninkrijk de baas.
  • Kijk hoe het beeld zonder dat jij nu nog iets verzint verder gaat. Zie je haar weggaan? Zwaait ze? Voel je emoties? Observeer jezelf.
  • PAUZE: Hier stop je even met inspreken want nu moet je alleen nog maar kijken hoe het met de terugreizende Koninginmoeder en met jou verder gaat.
  • Doe je ogen weer open, adem diep uit en schrijf de inzichten op die je gekregen hebt.


EINDE VISUALISATIE


Je kunt de visualisaties herhalen als taak totdat er in het fysieke veld een blijvende verandering wordt ervaren. Meestal wordt dit binnen zes weken bereikt.

Succes!


LEES OOK: Wist je dat terugkerende thema's kenmerken zijn van levenslessen? (art. 74)

Ria Feskens, Serenora,

 

website ontwerp (1999) door J.A. Software, alle bewerkingen in eigen beheer 2022, Ria Feskens webhosting, Domeinstad