Kun je een Lichtwerktafeltje met een Altaar vergelijken?De Lezeressen en Lezers die meegedaan hadden met de gratis Healingen op afstand (85 deelnemers) voelden en zagen via de bijgevoegde foto's, dat ik telkens een ander lichttafeltje gemaakt had. Ook al was de intentie bij alle tafeltjes hetzelfde, het maakte wel degelijk uit welke energie er via het lichtwerktafeltje tijdens de Healing op afstand gebruikt werd.

Ik heb deze keer de verschillen en overeenkomsten eens op een rij gezet. Ik begin bij het meest bekende namelijk een Altaar. Deze vorm kennen wij nog vanuit Christelijke tradities en zijn puur bedoeld om God, Jezus, Maria en andere Heiligen, maar ook bijvoorbeeld de Totemdieren te aanbidden en te dienen. Ze bevat een aantal rituele voorwerpen zoals een Kruis, Kelk, Kaarsen, Chanupa (vredespijp) en een afbeelding van een van de Heiligen.

Daarnaast wordt het Altaar gebruikt bij bepaalde terugkerende feesten, zoals Kerst, Pasen,  Hemelvaart en Pinksteren. Andere eveneens gelovige tradities doen eigenlijk hetzelfde. Ze vereren hun Goden, Godinnen, Verlichte Meesters, brengen offers naar het Altaar zoals de eerste oogst, fruit, bloemen, lentedag e.d.uit respect en om ze goedgezind te houden.

Energetisch bezien is er ooit door de Verlichte Meesters zoals Jezus, Boeddha en andere Heiligen een krachtige verbinding tussen de Hogere Sferen waar zij vertoeven en de Aarde gemaakt. Via die verbinding, die je kunt vergelijken als een pad door een oerwoud, kunnen gelovigen, vooral via gebeden intunen. De energie is erg afgebakend en precies passend bij die Meester. De energie van Maria is daarom niet hetzelfde als die van Quan Yin, de Oosterse Godin.

Het Altaar is meestal permanent opgesteld en uitsluitend gericht op de energie van een bepaalde Meester. Doe je op dat Altaar met die energie een ritueel, dan kun je alleen met die ene specifieke energie werken, of er steun van kunnen verwachten. Je voedt daarmee ook de bestaande lijn.

Een Lichtwerktafeltje werkt anders. Door een lichttafeltje te maken trek je energie naar het tafeltje toe. Je bundelt als het ware de energie, die daardoor krachtig wordt.  Welke energie dat moet zijn, kun je zelf bepalen. Er zijn oneindig veel "Bronnen" die graag willen samenwerken. Zo kun je er voor kiezen om met de Meesters van het Mineralenrijk te werken die vooral zich met  grotere stenen hebben verbonden. Het neerleggen van die stenen in een bepaalde vorm versterkt het geheel.

Ook kun je de krachten van de windrichtingen uitnodigen of de energie van de Dolfijnen. Eigenlijk alle vormen en energieën die tot jouw bewustzijn zijn doorgedrongen kun je inzetten.

Een lichtwerktafeltje maak je met een doel terwijl een Altaartje er eigenlijk altijd staat. Stel je voor dat er iets met je uitwonend kind aan de hand is, dan kun je bidden bij een Altaar tot een van de Goden of Heiligen. Een kaarsje voor iemand branden is daar ook een mooi voorbeeld van. De intentie telt. Maar je kunt ook actief de energie via je tafeltje naar je hand zetten voor een nog krachtiger resultaat. Je legt dan de naam of een foto van je kind in het midden. Als dit met de juiste bedoelingen wordt gedaan mag dit.
Zo kun je, als je gasten verwacht die nogal zware energie bij zich dragen, je ruimte effectief reinigen door een tafeltje in een hoekje van je kamer op te stellen. Door de kracht en de hoge frequentie van de gebundelde energie wordt constant de (zware) energie in je kamer getransformeerd. Na 24 uur valt er niets meer te reinigen en kun je de energie onder dankzegging bevrijden en je spullen weer opruimen.

In nog veel meer situaties kun je een Lichtwerktafeltje inzetten, te denken valt in een kamer van een zieke, maar ook bij Healingen op afstand.

De algemene regels om met energie te werken zijn ook hier van toepasing. Die regels vind je in een van mijn vorige artikelen over Medicijnwielen.Ria Feskens, Serenora, juli 2013


website ontwerp (1999) door J.A. Software, alle bewerkingen in eigen beheer 2020, Ria Feskens