Geur, reuk, lucht, stinken, parfum

Hoeveel invloed heeft geur op onze gezondheid?

geur en rare vogel

Geschreven februari 2014; laatste bewerking mei 2023

Vroeger stonk alles; huizen, riolen, fabrieken, ziekenhuizen en mensen. Tegenwoordig hebben we; naar parfum ruikende huizen, winkels en werkplekken.

Verhullen we massaal onze werkelijke geurbeleving of is er meer te verbergen?Wat weten we eigenlijk van geuren? Weten we dat we astraal kunnen ruiken? Weten we dat zich goed voelen, zich thuisvoelen met subtiele geuren van onze eigen omgeving, huis en medemensen te maken heeft? Weten we ook dat geurwaarneming een voorbereiding op een komende situatie is? Ruiken lijkt voor het praktisch leven minder essentieel.

Toch wordt de betekenis van geur ernstig onderschat. Om te beginnen heeft de bezieling van ieder levend wezen een bepaalde geur. Voor de duidelijkheid zal ik dit de persoonlijke geur noemen. De geur van de bezieling, de persoonlijke dus, wordt doordat het in de vorm van een aura buiten het lichaam uitstroomt ook voor anderen waarneembaar.

Die persoonlijke geur is uniek en wordt niet door de lichamelijke reukzin waargenomen maar door een nog fijnstoffelijker systeem, dat velen aanduiden als het onderbewuste (art. 175). Goed in je vel voelen kan pas als de omgeving waar je het meeste bent voorzien is van natuurlijke subtiele geuren die als aangenaam worden ervaren.

Wat bij weinig mensen bekend is, is dat iets van de bezieling van een levend wezen altijd blijft hangen aan alles wat met zijn bezieling in aanraking komt. Zo laat al wat leeft een zielenspoor van zijn bestaan achter, dat de eerste dag van zijn bestaan met zijn laatste levensdag verbindt: De geur hangt niet alleen aan de materie, maar ook aan de fijnstoffelijke lagen. Aldus Johannes Greber. Het is ook die geur waar een helderziende via een voorwerp informatie over verkrijgt.

Aan de geur van de bezieling herkent de hond de voorwerpen en het spoor. Onderzoek toonde aan dat ouders uit de stapel van 20 dezelfde shirts, via het ruiken, het T-shirt dat hun kind gedragen had, konden aanwijzen. Er is eindelijk bewezen dat geuren verraden of iemand (besmettelijk) ziek is.

Er zijn nu honden in opleiding die kanker kunnen opsporen uit laboratoriummonsters. Wij zelf mijden onbewust zieke mensen vanwege die geur. Het is een primitieve bescherming die voorkomt dat we zelf ziek worden.

Maar er is meer met geur te doen. Door de geur van een plant te "vangen", kan de heilzame werking gebruikt worden. Immers alles is trilling en ook planten hebben een eigen frequentie die in de geuren doortrillen. Onze voorvaderen hebben ons een indrukwekkende collectie van bevindingen nagelaten. Zij wisten dat we via onze neus en reukzenuwen directe verbinding met de hersenstam, het limbisch systeem, de hypothalamus en de hersenschors kregen.

Diep van binnen worden de binnenkomende geuren (trillingen) vergeleken met een soort databank waar alle geuren, ook die uit onze vorige levens en van onze voorvaderen liggen opgeslagen. Is de geur herkend, dan ontstaat er een reactie, mild of heftig. Dat kan op fysiek, psychisch of spiritueel niveau zijn.

Voorbeeld werking op fysiek niveau:

  Een oud middel is stomen met kamille of eucalyptus om zo de luchtwegen meer ruimte te geven. Ook kunnen we de lucht die zieke mensen verspreiden neutraliseren, bijvoorbeeld bij griep. Daarmee voorkomen we dat we zelf ziek worden door een mengsel van etherische olie in de verblijven te verspreiden.

Tip 1: Je neemt 1/3 deel 100% zuivere etherische olie en 2/3 deel alcohol 70% in een mini-verstuiver om in de hoeken van de kamer te vernevelen. Het beste effect bij rondwarende ziekte is een deel citroenolie en evenveel pepermunt (pas op met huisdieren en kleine kinderen in de kamer; en niet in je gezicht vernevelen). Hetzelfde effect, langzamer en langduriger, krijg je met een geurlichtje; dan laat je de alcohol achterwege.

Voorbeeld van de werking op psychisch niveau:

  De meest voor de hand liggende geuren om bij te ontspannen zijn lavendel en kamille. Toch kan een geur op het emotionele veld inwerken. Te denken valt aan de geur van zuiver wierook. Bij veel mensen is vroeger op een diep niveau de associatie gelegd met de katholieke kerk, meestal geen fijne herinnering. Ruiken ze nu de wierook, dan worden ze teruggeslingerd naar die tijd en komen weer in dat belevingsveld terecht. Aftershave die je vader gebruikte, of de eau de cologne van je moeder. Omdat er geen tijd en ruimte is om elke nare ervaring te verwerken ontstaat er innerlijke stress door een geur. In de therapie ondersteunen de geuren om blokkades vrij te maken.

Voorbeeld werking spiritueel niveau:

  In de Bijbel wordt gesproken over een mengsel van lieflijke geur voor de Heer die toen werd gebruikt: mirre, kaneel, kalmus wortel, kassia, roggebrood, meel, wijn en olijfolie, stakte, onycha, galbanum, wierook en zout. Deze geuren werken als brug tussen de goede geesten en de menselijke geest. Hoe hoger de geur in haar frequentie is, hoe hoger de contacten, hoe dichter bij de Bron.
  Ik ben er wel even mee bezig geweest om te achterhalen wat sommige geuren zijn en hoe ik een fijn meditatiemengsel kon maken.

Tip 2: Als basis heb ik 100 ml olijfolie gebruikt en van elke geur 5 druppels erin gedaan.
 • Mirre
 • Kaneel
 • Kalmus
 • Cassia
 • Sandelhout
 • Wierook*).
Het mengsel opent de deuren naar het spirituele, boort spirituele energieën aan, vormt een brug naar de fijnstoffelijke wereld, zonder het grondstoffelijke te verloochenen. Het bevordert de meditatie (art. 92). Het effect was verbluffend en ik kan dit mengsel aanraden om tijdens meditatie te gebruiken in de verdamper.

En dan kom ik op een punt waar we veel te weinig van weten. Zowel in de ongeziene wereld, de astrale, als op de Aarde hebben we te maken met onze donkere broeders. Niet wat huidskleur betreft, maar de zielen die niet meer met de Goddelijke bron verbonden zijn. Zij die "Los van God" kwaad en verderf zaaien. Omdat iedere geest, ook de lichaamloze, een bezieling heeft, hebben de lichaamloze (entiteiten) hun eigen bezielingsgeur die des te onaangenamer is, naarmate het geestelijke wezen lager staat. Vroeger schreef men dat de duivel met een enorme stank kwam.

Geurwaarneming is een voorbereiding op een komende situatie.


Hoog Sensitieve Personen/HSP (art. 5) hebben een zeer fijn gevoel voor geur en kunnen op grote afstand de persoonlijkheidsgeur van iemand anders waarnemen en hem als aangenaam of afstotend aanvoelen, terwijl ze de betreffende mens nog niet eens hebben gezien, laat staan hebben leren kennen. Een genegenheid of afkeer op het eerste gezicht is de uitwerking van het aanvoelen van bezieling en uitwisseling van de fijnstoffelijke geur. Het in de volksmond "ze kunnen elkaar niet luchten", slaat daarop.

Het is hun persoonlijkheidsgeur, de lage trillingen die wij kunnen ruiken. Douchen helpt niet! We worden door onze innerlijke geurwaarneming voor deze lieden gewaarschuwd. Ze dragen een geur bij zich die we als onaangenaam ervaren. En dan bedoel ik hier niet het normale menselijke (ongewassen) zweet. Zo werd in de disco's vol alcohol, drugs en andere kwalijke zaken de lucht gemaskeerd door een stevig rookgordijn. Dat mag dat niet meer en nu pas klagen de bezoekers over de stank!

Voor iedereen was het vroeger duidelijk, wat stonk klopte niet. Daar zat een luchtje aan. Nu niet meer. Er is als het ware een geurterreur aan de gang. We mogen niet meer ruiken waar de schadelijke lage trillingen zich ophouden. We worden massaal bedwelmd!

Dat heeft te maken met dat de kennis over geuren ook door wetenschappers is ontdekt! Door in laboratoria etherische olie te analyseren en te imiteren is er een big farmaceutische geurindustrie ontstaan. Buiten de reclame voor persoonlijke verzorging voorzien van heel veel chemische en zelfs toxische geuren, hangen overal waar we komen chemische geurdispensers. Je kunt geen toilet of kleedruimte meer bezoeken zonder een wolk van geur over je hoofd uitgesprayd te krijgen. Onze natuurlijke geurbeleving wordt hierdoor beïnvloed, beschadigd en onze gezondheid staat op het spel.

Een geur kan dan wel geïmiteerd worden, maar de geneeskrachtige werking van een plant is nooit na te maken.


Zo heeft een zuivere etherische geur van een heilzame plant ongeveer 300 bestanddelen die met elkaar samenwerken om de effecten in evenwicht te brengen. Hierdoor worden bijwerkingen vermeden. In de synthetische fabricage worden er slechts 8 bestanddelen gebruikt om een geur die op die plant lijkt te creëren. Door de overige bestanddelen van de plant weg te laten, wordt de geur zeer agressief en gevaarlijk! Toch wordt dit proces nog niet als toxisch gezien en op de markt toegelaten.

Als de nepgeur de hersenen bereikt als incomplete trilling die niet overeenkomt met onze database ontstaat er op diep niveau verwarring (art. 115). Het systeem wordt overbelast in de poging de juiste trillingen te vinden, of de ontbrekende bestanddelen ergens anders vandaan te halen. Je kunt het vergelijken met een computer die een bepaald gegevensbestandje kwijt is. Daar gaat hij op de achtergrond eindeloos naar zoeken en de normaal werkende programma's worden trager totdat je een foutmelding krijgt.

Dit kost heel veel energie. Het is de levenskracht en het immuunsysteem dat er mee wordt ondermijnd. We staan er ook niet bij stil hoe snel de geurmascering is opgerukt in de afgelopen jaren. Het maakt ons vatbaar voor ziektes. Een voorbeeld van klachten die gerelateerd zijn aan de overdadige (toxische) geuren:

  o    chronische vermoeidheid
  o    lusteloosheid
  o    algehele malaise
  o    depressie
  o    hoofdpijn en migraine
  o    ademhalingsproblemen
  o    duizeligheid
  o    misselijkheid
  o    angsten
  o    concentratiestoornissen
  o    huiduitslag en/of jeuk
  o    overgevoeligheid voor licht en geluid
  o    overgevoeligheid voor elektromagnetische velden
  o    slaapproblemen
  o    maagdarmklachten
  o    voedselallergieën of -intoleranties
  o    spier- en gewrichtspijnen

Om de massale bedwelming tegen te gaan en onze (klein)kinderen te beschermen bij hun geurontwikkeling, is mijn raad om alle chemische en synthetische geuren te weren. Loop voor de aardigheid (met een loep) eens een rondje in je huis op zoek naar vermijdbare chemische/synthetische geuren en schrijf op bij welke producten je ze hebt aangetroffen. Zie hiervoor een hulplijst met toxische parfums. Maak daarna een stappenplan om ze uit je leven te bannen en introduceer stapsgewijs producten zonder of met 100% zuivere geuren.

Tot slot nog wat over de zuivere geuren. Een aantal fabrikanten hebben het gelukkig begrepen en zorgen ervoor dat ze 100% zuivere grondstoffen gebruiken en geloof me, dat schreeuwen ze ook van de daken! Ga daar gerust op in. Heb je een werkgever die de werkplek vol blaast met inferieure geuren, maak ook hem bewust van de gezondheidsrisico's. Een boek wat ik in gebruik heb over de heilzame werking van etherische olie is geschreven door Michael Kraus, een aanrader.


*) www.airdancer.nl verkoopt de geuren als proefmonsters.Ria Feskens, Serenora,

Zit er iets bij wat je aanspreekt voor je eigen ontwikkeling of groei?
Neem dan contact met me op!

website ontwerp (1999) door J.A. Software, alle bewerkingen in eigen beheer 2024, Ria Feskens webhosting, Domeinstad