Verlicht, Illuminatie, Avatar, Bodhisattva

Is een Spiritueel groeiproces naar verlichting meetbaar?

verlicht en boeddha

Geschreven maart 2015; laatste bewerking juni 2023

    Hoe ver zitten we van verlichting af? Wat is de keerzijde van verlichting? Waar zit jij met jouw bewustzijn?

Job (26) die bij me aanbelde voor een behandeling, viel gelijk met de deur in huis: "Ik ben verlicht!"(Illuminatie). Huh? Verbaasd over die opmerking ging ik aan de slag. Ik had nog nooit iemand ontmoet die zei dat hij verlicht was en mijn nieuwsgierigheid was gewekt. Alleen niets in zijn aura wees op een hoge frequentie. O ok zijn gedrag was bot en arrogant. Hij was er helemaal van overtuigd. Het leek erop alsof hij vroegtijdig aanspraak maakte op verlichting.

Spirituele beginners denken vaak dat elke sterke lichamelijke sensatie verlichting (Bodhisattva) is. Momenten van een groot inzicht, éénwording en extase zijn géén verlichting, maar uitingen van een bewustzijnstoestand en (helaas geen Avatar) van korte duur. Nee, verlicht was Job niet, maar hoe het dan wel zat met zijn spirituele groei, daar had hij geen idee van.

Als je denkt dat je verlicht bent, ga dan eens een weekje naar je ouders.'

(Rama Das) Of lees het boek ' Halverwege de berg' (Mariana Caplan).

Dr. David Hawkins (1927-2012) had een manier gevonden om de evolutie van het bewustzijn te meten. Hij ontwierp wetenschappelijke protocollen en was daarvoor erkend. Zijn meetresultaten komen overeen met de niveaus van emotionele en mentale verworvenheden. Dit werk heet nu de kaart van het bewustzijn' en geeft de bewustzijnsstaat van iemand aan. kaartvanbewustzijn

Spirituele groei (art. 72), de evolutie van het bewustzijn, is dus meetbaar geworden.


Dat is goed nieuws, maar waarom zou je dat willen weten? Is het niet weer een manier om het Ego (art. 102) te strelen als blijkt dat je hoog op de bewustzijnsschaal scoort? Of duw je daarmee mensen in een hokje? Dat zou kunnen, maar je kunt het ook gebruiken om te zien waar je nu staat en waar je naar toe kunt groeien.

Bewustzijn zoekt altijd zijn weg omhoog (wet), net als water altijd zijn weg naar beneden zoekt.Daarom streven we samen naar meer plezier en geluk in ons leven, maar ook naar verlichting. We willen weg van het verdriet en de boosheid. Als we in andere kosmische realiteiten een bepaalde graad hebben bereikt, dan nog hebben we hier met het menselijk bewustzijn te maken dat omhoog wil en gehoorzamen we aan die wet.

Het gaat bij verlichting om het allerhoogste, een zijnstoestand. De ultieme verlichting is alleen voorbehouden aan Heiligen, Avatars, voortgeschreden spirituele leraren, -healers, en is zeldzaam op aarde.

Dicht bij de ultieme verlichting die zo zeldzaam is, ligt het gebied van de persoonlijke verlichting. Het gaat daarbij om de zijnstoestand van een mens, gepaard gaand met hele hoge frequenties en een hoog bewustzijn. Een hoog bewustzijn betekent dat onze gevoelsaard op het hoogste niveau van het menselijk vermogen functioneert. Het opstijgen naar een andere dimensie of bewustzijnslaag hoeft niet noodzakelijkerwijs te betekenen dat je de aarde verlaat. Het is een verandering in bewustzijn dat je pas begrijpt als je het beleeft.

Veel mensen vragen zich (heimelijk) af hoe ver ze nog van verlichting verwijderd zijn. Nou, geloof me maar, heel ver! Voor elke 50 punten is een heel mensenleven nodig. Stel je voor dat we op de schaal van Hawkins 100% pure liefde zijn, op de tekening het donkerblauwe gedeelte (en dat zijn we echt niet hoor), dan nog hebben we een aantal levens te gaan voor die verlichting in het paarse deel wordt bereikt.

Verlichting bereiken heeft ook een keerzijde. Algemeen wordt gedacht dat iemand die verlicht is heel goed voor zijn lichaam zorgt en niet ziek wordt. Dat ze de kennis die zij geleerd hebben uitdragen en dat delen om anderen mensen ook op hun pad te helpen. Dit beeld is een romantisch beeld, meer een wensbeeld, net zoiets als de Prins op het witte paard.

In een verlichte staat is alles goed. Ben je ziek? Goed. Lijd je? Ook goed. Ben je arm? Prima. Ben je alleen? Geeft niets, er is immers het ultieme bereikt. Er wordt door een verlichte persoon niet meer gestreefd naar gezondheid, welzijn of sociale contacten. Het gevaar van verwaarlozing ligt om de hoek.

Bewustzijns- en energievelden zijn altijd mengvormen zodat iemand in verschillende levensgebieden op verschillende niveaus van bewustzijn kan functioneren. Zo kan iemand een geringe eigenwaarde hebben en tegelijkertijd heel begripvol zijn, of een optimist zijn die af en toe wanhoopt.

Hawkins beschreef ook dat energie- en bewustzijnsvelden onder invloed van houdingen, gedachten, gevoelens enz. sterker of zwakker werden. Hij gaf duidelijk aan dat het sterker maken van je energieveld spirituele groei betekent.

Sterker makende trefwoorden zijn:
Aanvaarding, begrip, bereidheid, eerbied, evenwicht, iets aan de wereld toevoegen, liefde (onvoorwaardelijk), moed, neutraliteit, ongehechtheid, optimisme, taak op aarde (reden), verantwoordelijkheid nemen, vergeving, vertrouwen dat het leven goed uitpakt, vreugde.

Zwakker makende trefwoorden zijn:
Angst, apathie/wanhoop, beperkende gedachte, controle houden, frustraties, geringe eigenwaarde, hebzucht, hulpeloosheid/hopeloosheid, lust, schaamte/schande, schuldig/schuld, spijt, trots, verdriet, vernedering, woede.

De zwakker makende trefwoorden zijn niet alleen onaangenaam voor de omgeving, maar zijn ook toxisch voor de persoon zelf.


De energie van de items met een positieve bijdrage kun je benutten voor de groei van het bewustzijn. Wat je aandacht geeft, groeit! Door positieve energie binnen te brengen gaat negatieve energie smelten en kunnen we direct met ons bewustzijn werken om onze spirituele evolutie te versnellen.

Zo'n bewustzijnsverandering gaat spiraalvormig. Het waaiert uit. Een kleine verandering in je houding heeft al een groot effect. Dit kun je hengelmet een hele lange hengel vergelijken. Als je bij het handvat een paar centimeter naar links of rechts beweegt, zwiept het puntje aan het eind van de hengel meters ver naar links of rechts.

Om te begrijpen hoe een verandering werkt, is hier een voorbeeld van het trefwoord schuldgevoel (zwakker makend). Oorspronkelijk komt het schuldgevoel voort uit het gevoel onbemind te zijn. Het kind denkt dat het geen liefde verdient. Het kan niet bedenken dat de fout bij de moeder ligt. Met het kinderbewustzijn dat nog zwart-wit en volgens het tegenstellings principe denkt, redeneert het kind 'als de moeder goed is, is het kind slecht'. Zo wordt het in het geheugen opgeslagen.

Omdat schuldgevoel een vorm van zelfveroordeling is, kan het door zelfacceptatie (sterker makend) worden overwonnen. Daarmee wordt een bewustzijnsverandering in gang gezet. Dit geeft niet alleen een beter gevoel, maar maakt het geheel sterker.

Nu zijn wij mensen dol op testjes. Vooral over onszelf. Dat is onze menselijke nieuwsgierigheid. Ik heb voor jullie ook een test samengesteld aan de hand van Dr. Hawkins schema. Een aantal proefpersonen hebben hem al gemaakt en vonden het leuk om te doen. Ga hier naar de bewustzijnstest.

LEES OOK: * Wat is incarnatie en hoe herken je een incarnatieproces? (art. 108)
*Over de zin en onzin van Spirituele inwijdingen (art. 140).

Ria Feskens, Serenora,

Zit er iets bij wat je aanspreekt voor je eigen ontwikkeling of groei?
Neem dan contact met me op!

website ontwerp (1999) door J.A. Software, alle bewerkingen in eigen beheer 2024, Ria Feskens webhosting, Domeinstad