Synchroniteit.
Veel van de lezers zijn niet opgegroeid met spiritualiteit. Toch heeft spiritualiteit altijd bestaan. Een van de spirituele wetten luidt; wat je uitzendt komt 10 maal naar je terug. Als je liefde uitzendt ontvangt je veel liefde terug (wie goed doet die goed ontmoet). Dat die wet er is hebben we maar al te vaak ervaren en leren respecteren. Maar dat gedachten OOK krachten zijn, daarvan zijn niet alle mensen zich bewust.

In hogere dimensies worden gedachten meteen omgezet in akties, in de aardse derde dimensie is er wel een vertragende factor. Als ik in mijn boosheid zeg "val dood" dan ben ik (achteraf) blij dat de gewenste uitwerking is uitgebleven en de persoon niet ter plekke is doodgevallen! Nee die uitwerking van mijn woorden en gedachten duurt lang en kan vaak (gelukkig) nog ongedaan worden gemaakt (inzichten, excuus aanbieden e.d.).

Dit zorgt er wel voor dat wij minder bewust zijn van onze eigen gedachten. Eenvoudig omdat we het verband niet leggen tussen een gebeurtenis en onze eerdere gedachten.

Waarom zijn wij dan toch nog zo onbewust? Hoe komt het dan dat we zo onbewust zijn geworden? En waarom moeten wij nog wakkerder worden?

Een antwoord hierop vind ik terug bij de uitleg van Drunvalo Melchizedek. Hij zegt dat wij ongeveer 16.000 jaar geleden in Atlantis leefden als een hoogbewust en ver ontwikkeld ras. Door een experiment (niet door ons uitgevoerd) is er een scheur in onze beschermlaag gekomen en werden we belaagd door honderden buitenaardse onvriendelijke entiteiten.

Het werd in Atlantis onleefbaar voor ons. Van kosmische hogerhand is toen besloten om de mensheid  terug te laten 'vallen' naar de derde dimensie voor de heling van alle lagen en om los te komen van de grote hoeveelheid entiteiten.

Wij zijn dus eigenlijk hoogbewuste wezens die zich dat niet meer herinneren. Alles is er nu op gericht om wakker te worden en weer terug te keren naar hogere dimensies. Een soort wedergeboorte die geen miljoenen jaren meer op zich laat wachten.

We krijgen al heel lang verschillende wake-up calls. Veel ervan lijken op toevallige gebeurtenissen oftewel synchroniteit, dat sommige mensen toeval noemen of 'dat is sterk'. Om nu een voorbeeld te geven: Zo werd ik me bewust van de aanwezigheid van kosmische krachten door een eenvoudig dubbeltje.

Op mijn tiende verjaardag kreeg ik per post een rolletje drop van mijn Oma, waar ik blij mee was. Ik zag in het midden dat het opengemaakt was en daar schitterde een zilveren dubbeltje! Zij had dit in dat rolletje drop verstopt, want geld mocht toen niet per post worden verzonden. Mijn eerste aangename verassing.

Dit voorval was ik vergeten, totdat ik een dertigtal jaren later ineens een dubbeltje vond. Ik dacht weer aan haar. Niks bijzonders zou je denken, maar het bleef niet bij één dubbeltje. De dagen die erop volgden bleef ik aldoor maar dubbeltjes vinden. Het leek wel of er een lichtende straal op viel, ik kon ze niet missen, waar ik ook kwam.

Het begon me hoe langer hoe meer te verbazen en ik nam mij voor om niet meer op de grond te kijken. Die middag lagen er twee dubbeltjes op ooghoogte op het stationsloket! Ik werd me toen pas bewust dat het iets meer was dan toeval.

Dit werd versterkt door het gevoel deze dubbeltjes te willen delen. Ik was toen bij een bio-energetica groep aangesloten (bewust worden via het lichaam). Soms waren er veel soms weinig mensen op die avonden. Tijdens een afsluitende avond waarbij iedereen een afscheidsceremonie hield, kwam ik tevoorschijn met mijn verhaal over die bijzondere dubbeltjes. Ik had voor iedereen een dubbeltje ingepakt (32 stuks) en begon ze uit te delen. Ik hield er een paar over op dat moment.

De cursusleidster was eveneens verbaasd over het verhaal, maar nog meer over het aantal! Er waren precies evenveel dubbeltjes als cursisten op de lijst en dat wist zij alleen. Daarna heb ik nooit meer een dubbeltje gevonden! (het duurde nog jaren voor we euro's kregen). Of de inmiddels overleden Oma van wie ik mijn eerste dubbeltje kreeg hierin de hand had weet ik niet, ik vermoed het wel. Ze is daarna vaak bij me gesignaleerd door helderzienden.

Iedereen die mijn artikelen leest, heeft zelf wel een verhaal hoe zijn of haar bewustwording is gestart; vaak met synchroniteiten. Die bewustwording mag ook niet stoppen. Door dit artikel hoop ik dat je dieper in jezelf naar de waarheid gaat zoeken. De waarheid is een trilling die vóór het geschreven of gehoorde woord uitsnelt en gevoeld wordt op het moment dat het woord of de tekst bij je binnen komt. Toch is het goed om niet alles wat vreemd lijkt af te wijzen, maar innerlijk te onderzoeken op haar waarheid. Als de waarheid eenmaal is gevoeld, volg dat pad dan tegen alle logica in! En let eens vaker op je onbewuste gedachten.


 Ria Feskens, Serenora, augustus 2018 (oktober 2006)


website ontwerp (1999) door J.A. Software, alle bewerkingen in eigen beheer 2021, Ria Feskens webhosting, Domeinstad