Tijd, jachtig, vlug, snel, rap

Tijdtekort, gebrek aan rust, het gaat te snel!

tijd en zandloper

Geschreven november 2016; laatste bewerking juni 2023

Is het ontbreken van verwerkingstijd schadelijk?

Het is onze natuur om na een inspanning te rusten en te verwerken vóór we ons opnieuw inspannen. Veel lezers hebben het gevoel dat het allemaal te snel voor ze gaat. Dat ze geen rust krijgen en ervaren dit als druk.

Een cliënt mailde me: “Het gaat op dit moment even niet zo lekker: ik ben moe en bijkomende problematiek mbt darmen, spijsvertering en hormonen. Ben hier al een aantal weken mee aan de slag (voeding en supplementen), ging een beetje vooruit maar liep recent tegen een griepvirus aan en knap nu niet echt op. Ik ben fysiek in ieder geval flink uitgeput”.

 • Waar raakt een mens zo uitgeput van?
 • Wat doet het ontbreken van verwerkingstijd met ons?
 • Kun je teveel aan bewustwording of spiritualiteit doen?
 • Hoe kom je weer in balans?

uitgeput in bedHet liefst zou ik de mensen met uitputtingsklachten onder een dekentje willen leggen en ze met rust laten. In een nader contact met de schrijfster van bovengenoemde mail, bleek dat ze een opleiding mediumschap volgde. Ze vond het zwaar, dat wel. Gefocust op haar opleiding kon ze niet aanvoelen dat haar klachten daarmee verband hielden.

Het is onze natuur om na een inspanning te rusten en te verwerken vóór we ons opnieuw inspannen. Tijdens die rust herstelt het lichaam zich en wat we geleerd hebben over onszelf wordt als het ware mee naar binnen genomen, om innerlijk te aanschouwen. Dit proces is niet alleen van toepassing op ons lichaam, maar óók op onze fijnstoffelijke (onzichtbare) energievelden.

Bij uitputting is er vaak sprake van een verstoring in het natuurlijke ritme van inspanning - rust (slaap) - verwerking. Tijdens bewustwordingsprocessen komt het regelmatig voor, dat de verwerkingstijd onvoldoende blijkt, of door een slaaptekort (art. 61), vooral bij hooggevoeligen kan dit het geval zijn. Er ontstaat bij hen een chronisch verwerkingstekort, dat pas maanden later aan het licht komt.

Om dit uit te leggen, geeft ik een voorbeeld van drie stromingen van ontwikkelen:


  1.    Geen ontwikkeling:
  De eerste stroming (85% van de mensheid) doet niets aan bewustzijnsontwikkeling. Hun gezondheid leggen ze in handen van de voedings- en gezondheidsindustrie, hun welzijn bij de overheid en hun informatie vernemen ze via massamedia.

  2.    Geleidelijke ontwikkeling:
  In de tweede stroming wordt men vanuit de ziel geïnspireerd om bewuster te worden, meestal in golfbewegingen. Soms gaat het heel snel, afgewisseld door rustige periodes. Voeding en gezondheid neemt men in deze stroming zelf ter hand en men kijkt kritisch naar de overheid/media, maatschappij en naar zichzelf.

  3.    Snelle ontwikkeling:
  Bij de derde stroming - en daar gaat dit thema over - worden de mensen voortgestuwd, zonder de benodigde rustperiodes door:
  1. Verlangen: om 'Verlichting' (art. 111) na te streven. Ze hebben ergens gehoord of gelezen dat dit hét doel hier op aarde is.
  2. Verplichting: om een opleiding of cursus af te maken, waarvoor veel geld is neergeteld.
  3. Het ego (art. 102): (dat we meestal beschouwen als 'onszelf') dat ernaar streeft om zich te ontwikkelen voor meer (spirituele) status, aanzien, aandacht of bevestiging.
  4. Nare gevoelens: waaruit ze willen ontsnappen. Zij grijpen bewustzijnsontwikkeling aan om zich psychisch prettiger te gaan voelen, het streven naar geluk is een spiritueel doel geworden. Vaak zijn ze uit hun comfortzone geduwd door een (fatale) gebeurtenis zoals ziekte, ongeval, overlijden geliefde, ontslag of scheiding. In deze stroming let men zelfs extreem op voeding en worden goeroes of methodes op een voetstuk geplaatst.

Hoe spirituele groei - voor zover we het nu weten - in elkaar zit, daarover heb ik al eerder geschreven (spirituele ontwikkeling art. 72).

Voor dit thema - tekort aan verwerkingstijd - is het van belang te weten dat een aantal van onze fijnstoffelijke velden (aura's en bewustzijnsvelden) zijn voorzien van een ragfijn ethernetwerk (matrix), afgestemd op het doorstromen van energie, Licht en informatie. Die matrixen kunnen bepaalde frequenties hanteren afhankelijk van het ontwikkelingsstadium van de ziel. Het is een voortdurende 'upgrade'(art. 139) naar hogere frequenties en feller Licht.

We merken dit doordat we anders gaan waarnemen, anders denken, voelen, kijken, horen en zelfs ruiken. Intussen moet ons lichaam die veranderingen wél aankunnen en in balans (gezond) blijven.

 zon en aarde in contact met elkaarDe zon neemt een groot deel van de verandering in de fijnstoffelijke velden voor haar rekening. Ze jaagt met protonenzonnevlammen grote hoogfrequente positief geladen deeltjes (1836 maal sterker dan een elektron) de ether in, waardoor de mensheid op aarde als geheel in bewustzijn groeit.

Maar als er té snel té hoge frequenties door dit netwerk stromen, ontstaat er kortsluiting. Grote delen van dit netwerk verbranden zelfs. Het energielichaam reageert hier meestal heftig op door het lichaam dwingend te laten stoppen waar hij/zij mee bezig is en zorgt daarmee voor de benodigde herstellingstijd. Talloze klachten zoals vermoeidheid, uitputting, darm- en slaapproblemen, emotionele uitbarstingen, burn-out, depressie, griep of angsten kun je als een tactiek van het energielichaam beschouwen. Dit wil maar één ding: 'verwerkingstijd'.

Want energievelden moeten ook kunnen genezen!Tijdens (gedwongen) rustperiodes wordt het beschadigde netwerk gerepareerd, net zoals een spin zijn web herstelt na vernieling ervan. In onze (etherische) blauwdruk ligt ons oorspronkelijke weefpatroon en de etherische cellen groeien volgens voorbeeld opnieuw in de gewenste vorm. Eigenlijk net als bij een wond in een fysiek lichaam.

De mensen - zoals bij punt 3 beschreven - met de snelle ontwikkeling stoppen niet om zichzelf de kans tot herstel te geven. Ze worden immers door een andere kracht aangedreven (verlangen, ego, gevoelens ontlopen) dan bij een geleidelijke ontwikkeling. Ze hollen als het ware van de ene (openbrekende) therapie/workshop/cursus naar de andere, waar op energetisch en astraal gebied wordt gewerkt, zonder te beseffen dat dit niet kán. Ook tijdens opleidingen worden in een hoog tempo oefeningen aangeboden zonder rekening te houden met de benodigde verwerkingstijd. 'Er gebeurt véél' wordt er dan gezegd, maar dit is niet goed voor iedereen.

Je ziet de symptomen van overbelasting het meeste voorkomen bij hooggevoelige mensen (HSP'ers). Dit komt omdat hun energieveld niet zoveel tegelijk aankan. Het is te fijntjes van structuur en daar is voorzichtigheid mee geboden. Als zij te vlug dingen achter elkaar doen, die normaal wel goed zijn, dan krijgen zij daar last van.

Als het te snel is gegaan, voelt dit zo onaangenaam aan, dat de mensen ten einde raad denken: 'ik moet nog meer blokkades opruimen' en daar gaat het fout! Het is niet dat ze nog méér moeten doen, ze moeten minder doen. Een vuistregel voor hen: je moet éérst weer lekker in je vel zitten vóór met iets nieuws begint. Belangrijk is vooral dat niet dat je weggaat van het nare gevoel waar je inzit, je maakt het daardoor alleen maar erger.

Ben je ook op de 'snelle tour' belandt, en ontwikkel je ineens allerlei klachten? Vraag je dan maar eens af: 'Wat heb je de afgelopen negen maanden op energetisch of paranormaal niveau gevolgd aan therapieën, workshops bijgewoond, cursussen gedaan, mediums bezocht, meditatie e.d.?'

Vaak vertellen de mensen niet altijd wat ze allemaal in korte tijd hebben gedaan en laten ze hun behandelaars (ook de artsen) in het ongewisse. En verstoringen op een hoog fijnstoffelijk niveau worden door veel therapeuten (en artsen) niet opgemerkt. Door het niet (kunnen) herkennen van die verstoringen - ze denken dat het blokkades zijn die moeten worden opgeruimd - ontstaat een opeenstapeling van kortsluitingen in de matrix.

Besef dan dat door verwerkingstijd in te halen de energiematrix kan genezen. Doe eens helemaal niets op gebied van energetisch of paranormaal werk. Alle afspraken met therapeuten verzetten, een time-out nemen in trainingen of opleidingen.
Vervolgens: neem voetwisselbaden, ga in huis opruimen, probeer dieper te ademen, ga wandelen in de natuur, fietsen, zingen, hout hakken, voetballen kortom: 'lichamelijk in beweging blijven'; aarden! (art. 150).

NB. Er is wel één uitzondering op mijn advies: voor sommige geblokkeerde mensen (die uit de eerste stroming komen) is snelle ontwikkeling wél goed. Zij hebben vanuit mentale velden gedurende langere tijd alle bewustwording tegengehouden. Bij hen is het een inhaalslag van hun achterstallige groei. Hun netwerk (matrix) is al voorbereid op de hogere frequenties en zij zullen weinig last hebben overbelasting.
Ria Feskens, Serenora,

Zit er iets bij wat je aanspreekt voor je eigen ontwikkeling of groei?
Neem dan contact met me op!

website ontwerp (1999) door J.A. Software, alle bewerkingen in eigen beheer 2023, Ria Feskens webhosting, Domeinstad