Spirituele ontwikkeling

Weet jij hoe spirituele groei op aarde verloopt?

ontwikkeling en snelheid

Geschreven januari 2012; laatste bewerking juni 2023

Veel mensen hebben geen idee op welk niveau ze zitten met hun spirituele (bewustzijns-) ontwikkeling.Laat staan hoe het zit met huisgenoten, familie, kennissen en collega’s waar ze toch dagelijks mee te maken hebben.

Spirituele ontwikkeling heeft alles met bewustzijn te maken. Als ik het over een bewustzijnsniveau heb, moet ik eerst vaststellen wat ik met bewustzijn bedoel. Om te zien wat algemeen verkondigd wordt raadpleeg ik het internet en ik kom een prachtige definitie tegen: " een toestand waarin men besef heeft van zijn omgeving, prikkels uit zijn omgeving kan waarnemen en al dan niet doelgericht op deze prikkels kan reageren en een interactie kan aangaan. "

En verder "de mate van aandacht voor de omgeving is het bewustzijnsniveau". Aldus het internet.

Daarmee bedoelen ze dat iemand met 100% aandacht voor zijn omgeving (Mindfullnes) een groter bewustzijnsniveau bereikt.

Zo simpel werkt het echter niet.

Je kunt het vergelijken met die wonderkinderen die in een deelgebied uitblinken bijvoorbeeld met computers, op de rest van de gebieden zijn ze vaak zonderling en zeker niet wijzer dan de rest. Ook al heb je 200% aandacht in meditatie of voor je dagelijkse handelingen, je bewustzijnsontwikkeling komt toch ergens anders vandaan.

De mens evolueert in vele duizenden levens (lees incarnatie (art. 108), keer op keer op weg naar bewustwording, op weg naar eenwording en verlichting (art. 111). We groeien in ons bewustzijn door ervaren, voelen, beseffen, weten en uiteindelijk 'ZIJN'(art. 175).
Van mijn oude leermeester Heer Bakker kreeg ik een schema: met een simpele uitleg over bewustzijnsniveaus:

schema spirituele ontwikkeling

De menselijke evolutie kunnen we in hele grove lijnen schematisch weergeven in kleur, wattages, percentages en is onderverdeeld in 7 hoofdfasen, die op zich weer zijn verdeeld in 7 fasen, laten we dit voor het gemak even subfasen noemen. Waarbij  één subfase niet gelijk staat aan één leven.

Om deze fasen te doorlopen, heb je vele levens van bewustwording nodig. Alle bewustzijnsniveau’s kun je vergelijken met de klassen van een school of met een game. Iedereen doorloopt het, daarom is niets of niemand meer of minder, alleen soms verder (hoger level) of minder ver op zijn weg.

Iemand in de eerste groep kan de leerstof uit de vijfde groep nog niet bevatten. Iemand uit groep vijf kan wel begrip opbrengen voor iemand uit groep een, die niet minder is dan hij, alleen nog niet zo ver in de ontwikkeling.
  • In de eerste twee hoofdfasen (rood en oranje) is de mens ontzettend bezig met aardse zaken, er wordt een basis gelegd om verder te groeien. De mensen die in deze fasen zitten, zijn zich niet bewust van wie ze werkelijk zijn, waarom ze hier op aarde zijn, enz. Ze bouwen en breken weer af, bouwen opnieuw en breken weer af, enz. Het betreft 65% van de wereldbevolking.
  • In de derde fase (geel) begint de mens aan de spirituele- of bewustzijnsontwikkeling, het werkelijke bewustwordings proces. Deze mens staat open voor nieuwe ideeën en veranderingen in zijn denkproces. Dit betreft 20% van de wereldbevolking. Aan het einde van deze fase, weet deze mens wie hij is en waarom hij hier op aarde is en hoeft niet meer terug te keren op aarde. Hij mag in een andere astrale wereld verder leven om de andere fasen te doorlopen.
  • Toch kiezen sommigen om terug te gaan, om ook de vierde fase (groen) op de leerschool aarde te doorlopen, hooguit 10% van de wereldbevolking. In deze fase wordt de mens een bewust mens en weet niet alleen maar ervaart en beseft ook in zijn gevoel werkelijk het doel van het bewustwordings proces. In de derde en vierde fasen, vind je de meeste mediums die anderen proberen bewust te maken met behulp van het mediumschap.
  • Na de vierde fase keren de meesten niet meer terug naar de aarde. Het wordt ook steeds moeilijker en eenzamer hier op aarde, omdat er steeds minder kiezen om terug te gaan. Een enkeling die toe is aan het vijfde bewustzijnsniveau (blauw) keert terug naar de aarde, met een speciale spirituele taak, een opdracht. Ongeveer 5% van de wereldbevolking. Dit zijn vaak hele wijze mensen die een leidende taak hebben gekregen. Het zijn zo gezegd de spiritueel leiders hier op aarde. Deze mensen weten niet alleen, voelen niet alleen, maar zijn bewust.
  • Na het vijfde niveau is de mens zo vergeestelijkt, dat hij hier op aarde niet meer kan leven dus de zesde en zevende fase (paars & wit) wordt in de andere dimensie (art. 137) geleefd.
Een website van Diana Cooper geeft een beschrijving van enkele 'verlichte meesters' (ascended Masters).

Wat voor gevolgen hebben die verschillende bewustzijnsniveaus op aarde? Het gevolg is vooral de hoeveelheid verschillende situaties die kunnen ontstaan waar de ziel het meeste van kan leren. In andere universums of werelden zijn een beperkt aantal bewustzijnslagen beschikbaar en vertoeft men gewoonlijk met gelijkgestemden of gelijktrillende zielen. Heel comfortabel, goed voor uiterst langzaam lerende processen. De aarde is een smeltkroes van verschillende niveaus en daardoor een turbo leerplek waar veel belangstelling voor bestaat (er is zowaar een wachtlijst!).

Hoe bereik je een bepaald bewustzijnsniveau in duizenden levens van ervaringen en beproevingen? Omdat het gros van de mensheid bezig is met bestaansrecht, macht en winst maken ten koste van alles, (oorlogen/geweld) is het voor de minderheid, de mensen die bewuster kunnen denken en voelen moeilijk om de juiste weg te vinden.

Ze worden voortdurend van hun pad gehaald door de massa en binnen hun sociale omgeving omlaag gehaald omdat ze te fel schijnen, te licht en te bewust gevonden worden. We praten bij het fel schijnen eigenlijk over de lichtkracht (trilling of frequentie) van het wezen. Zo geeft het schema ook als voorbeeld de wattages zoals we die bij lampen kennen. De energie uitstraling van iemand uit de eerste groep (rood) is minder helder en verlicht als van iemand uit de laatste groep. In het begin ben je bij wijze van spreken een 20 watt lampje (laag trillend) en in de vijfde een 100 watt lamp.

De bewuste energie gaat van hoog naar laag. Een 20 watt lampje kan een 100 watt lamp nooit van voldoende energie voorzien, andersom wel. Dus iemand uit de derde fase van bewustzijn (60 watt) kan iemand uit de vijfde fase van bewustzijn( 100 watt) niet voldoende energie geven, hij kan het niveau hooguit opkrikken naar zijn eigen niveau maar dan houdt het op. Daarom wordt je soms moe van contact met andere mensen, als het verschil niet groot is (bijvoorbeeld tussen 40 en 60 watt) dan gaat jouw lampje ook op een lager pitje. Dat is niet zo met de grotere verschillen (40-100), de 100 watters hebben ruim genoeg energie om weg te geven.

Waarom is het belangrijk te weten van die wattageverschillen? Mensen in opleiding voor bijvoorbeeld energetisch therapeut, healer of Reiki-Master kunnen door hun medestudenten volledig verstoord worden. Niet omdat die deelnemers onzorgvuldig naar elkaar toe zijn, maar omdat men onbewust is over de stromingsrichting van de energie (van hoog naar laag) Want als iemand met een verder gevorderd bewustzijn (lichtkracht of frequentie) energetisch behandeld wordt door iemand met een lager bewustzijn, ontstaat er ernstige schade. Velen voelden (achteraf bezien) dat het niet oké was. Ze durfden niet voor zichzelf op te komen en zaten daarna met heftige klachten.

Hoe verloopt bewustwording en spirituele ontwikkeling dan voor de hooggevoeligen? Zonder uitzondering zitten zij minstens in fase 4 (groen) van het schema waar het voelen zijn intrede heeft gedaan. Ze zijn nog steeds in de minderheid (10% van de wereldbevolking) Wat voor hen erg belangrijk is, dat ze hun hooggevoeligheid zien als positief resultaat in het bewustwordingsproces en verworven door hard werken (en afzien) in vorige levens! Hooggevoeligheid is daarom iets om trots op te zijn!

Problematisch was het, als een ouderpaar van 20 watt samen een kind kregen die de persoonlijke uitstraling van 100 watt had. De ouders werden daardoor verblind. Instinctief voelden ze aan dat een kind met die hoge wattage niet in hun familie thuis hoorde. Ze hadden het idee dat het kind nimmer goed terecht zou komen en eigenlijk waren ze er bang van. Ouders, opvoeders, familie en vrienden volgden hun reflex en legden er als het ware (al dan niet liefdevol) een lapje over dat stralende kind zodat het felle eraf was.

Opvoeden noemden ze dit. Ook de kerk, school en media deden mee om bij vele lichtkinderen schuldgevoelens en negatieve gedachten in te brengen. Zo ontwikkelden ze een negatief zelfbeeld. Intussen verkeren deze in het donker opgegroeide lichte wezens in grote onzekerheid. Ze zien niets anders dan lage wattages om zich heen en geloven nauwelijks dat ze zoveel licht in zich dragen. Ze durven eigenlijk het lapje er nog steeds niet af te trekken.

Zeker twee generaties met die inmiddels ouder geworden lichte kinderen lopen nu nog steeds verduisterd met die lap over zich heen. Ze staan als wachters op een drempel en beschikken niet over de sleutel om de volgende stap te zetten. En dat is jammer! Ze zouden moeten stralen en hun taak oppakken, daar kwamen ze voor. Ze beseffen onvoldoende dat ze voordat ze aan een nieuw level beginnen een zwaardere beproeving krijgen. Ze denken zoals de andere 65% en hebben het over tegenslagen in plaats van te beseffen dat het een finale is in hun bewustwordingsproces.

Voorbeeld uit mijn praktijk is Dora. Een gezonde vrouw met zeer veel magische krachten. Ze voelde zich enorm aangetrokken tot de esoterische leer en werd leerling van een Helderziende meester. Ze was na enkele jaren van lessen zo ver dat ze met haar kracht haar meester kon verslaan. Doordat ze zo'n excellente leerling was dacht ze dat ze alles naar haar hand kon zetten.

Ze werd overmoedig. Helaas, ze kwam niet verder dan de meester en haar krachten namen af. Ze werd ziek. Haar ontwikkeling stagneerde. Ze stond zonder dat ze dit zelf wist op de drempel naar een nieuw level en had nog wat pittige lessen te gaan. Namelijk de lessen van nederigheid en dienstbaarheid. Als ze deze lessen geleerd heeft zal ze ver voorbij haar meester kunnen werken en haar nieuwe bewustzijnsniveau binnen gaan.

Zo zal ik wat nog pittige lessen noemen uit het spirituele ontwikkelingsprogramma; het ontbreken van overgave, moed, vertrouwen, zelfvertrouwen. Het hebben van onzekerheid, hoogmoed, angst of haast en het niet los kunnen laten. Het excuus om de lessen niet aan te gaan zijn vooral "druk, druk, druk, geen geld, geen werk, scheiding, geen relatie, geen goede huisvesting en/of geen goede gezondheid."

LEES OOK: Waarom is een transformatieproces zo lastig te herkennen als je er middenin zit? (art. 132)Ria Feskens, Serenora,

Zit er iets bij wat je aanspreekt voor je eigen ontwikkeling of groei?
Neem dan contact met me op!

website ontwerp (1999) door J.A. Software, alle bewerkingen in eigen beheer 2024, Ria Feskens webhosting, Domeinstad