Wist je dat vertoeven in te lage frequentie pijn kan veroorzaken?De meest voorkomende onbegrepen pijn komt voort uit te lage trillingen in het menselijk energieveld.

Hooggevoelige mensen (HSP) hebben een hoge trillingsfrequentie van hun energievelden. Dat komt bij slechts 10% van de mensheid voor (verschillen in bewustzijnsniveaus artikel januari 2012).

Zij kunnen daardoor energetische pijn voelen. Een pijn die lijkt op fysieke pijn. Soms een ondragelijke pijn waar de oorzaak maar niet van gevonden wordt. Een pijn waarbij een normale dosis pijnstillers niet helpt!

Vertoeven in lage trillingen komt vaak voor als een HoogSensitive Persoon (HSP) niet weet wie Hij of Zij is. Ze gaan onbewust om zich heen kijken naar de meest voorkomende trilling. Die meeste (65%) trillingen zijn lager dan die van hen en helaas gaan ze zich daaraan aanpassen. Dit om erbij te horen en om niet op te hoeven vallen.

Vooral op Middelbare scholen passen de Hooggevoelige jongeren zich het meeste aan. Al zie je dit ook op de werkvloer, in families of in relaties. Je zou het kunnen vergelijken met een dier dat in de verkeerde kudde loopt. Die moet zich ook aanpassen (snelheid, bewegingen) anders valt de groepsbescherming weg.

Door een lagere trilling uit de omgeving naar zich toe te trekken ontstaat er op energetisch niveau weliswaar een gelijkwaardige trilling met de omgeving, maar tevens een innerlijk conflict. Het elektrische circuit waar normaal een hoge trillingen voor doorstroming zorgt, wordt door de lage en daarmee tragere trillingen stroperig en gaat blokkeren. Dit uit zich het eerste in het zenuwstel van nek/schouder en rug. Een pijn die aangeeft dat er op subtiel niveau iets niet goed gaat. Depressies en vermoeidheden zie je vaak samen gaan met frequentieverlaging.

Om een praktijkvoorbeeld te geven de volgende casus: Sophie een student van 21 jaar had ruim drie jaar ernstige nek/schouder klachten. Ze kon haar hoofd al heel lang niet meer draaien. Ze had veel pijn en leed er enorm onder. Ze had het eigenlijk op de Middelbare school gekregen. Ze voelde zich daar een buitenbeentje en heeft er veel eenzame momenten gekend. Om het onaangename gevoel van eenzaamheid te vermijden, besloot ze om op de volgende school er alles aan te doen om er bij te horen.

Toen ik haar voor het eerst in behandeling nam, had ze al van alles geprobeerd. Ze hoopte dat daar de oplossing lag. Ze was eerst regulier onderzocht maar men kon niets vinden. Via de Fysiotherapeut, naar de Osteopaat, de Homeopaat en Triggerpointtherapie, het hielp allemaal tijdelijk. De pijn en verkrampingen kwamen net zo hard terug. Ze lag veel op bed. Haar leven was daardoor ondragelijk geworden.

Ik voelde bij haar verstoringen op energetisch niveau. Wat mij bij haar ook opviel, was haar gevoeligheid. Zij kon op 3,5 meter voelen wat er in haar energieveld gebeurde. Alleen Hooggevoelige personen kunnen dit. Ze had er wel eens van gehoord, maar wist niet dat zij zelf zo Sensitief was. Eigenlijk had ze een extreme Hooggevoeligheid, op zich niet bijzonder in een praktijk voor HPS'ers.

Ik gebruikte de zachtmoedige CranioSacraaltechnieken. De weefsels raakten ontspannen en haar hoofd kon weer wat draaien. Nadat haar energetische veld gereinigd was en ze in haar eigen (hoge) frequentie zat, dacht ik dat het ergste voor haar voorbij zou zijn.

Ze belde me die week. Eerst ging het wel goed, dat wel, maar nu zat het weer helemaal fout. Na wat doorgevraagd te hebben bleek dat ze na het bezoek aan mij die week ook nog naar andere therapeuten was geweest. Die afspraken stonden er nog zei ze. Ze dacht dat het geen kwaad kon en ze had deze daarom niet afgezegd.

Ik had daar ook niet bij stilgestaan. Meestal komt dit in de anamnese naar voren, dit keer niet.De therapeuten die haar wilden helpen brachten, zonder dat ze het wisten, opnieuw lagere trillingen in haar systeem aan.

Ze hielpen haar niets vermoedend van de wal in de sloot!


Dat komt omdat we vooral bij therapeuten te maken hebben met een bewustzijnsfrequentie die bepalend is voor de Healing. Want als iemand met een verder gevorderd bewustzijn (lichtkracht of frequentie) zoals Sophie heeft, energetisch behandeld wordt door iemand met een lager bewustzijn, ook al is hij of zij een ervaren therapeut, ontstaat er ernstige schade. Het maakt niet uit of iemand met dat hoge bewustzijn zich hiervan bewust is. Gelukkig komt het niet zoveel voor dat een cliënt hoger in frequentie is dan de therapeut waar Hij/Zij heengaat.

Want energetische frequenties stromen net als water van hoog naar laag. Als zij volledig in haar eigen hoge frequentie kan staan, zal ze stralen en het omgekeerde teweeg brengen. Alle mensen die dan in haar omgeving vertoeven zullen in hun frequentie als het ware opgetild worden. Ze worden dan blij en gaan zich prettig bij haar voelen.

Tijdens de opvolgende behandeling kwam er bij Sophie een (emotionele)doorbraak. Uiteindelijk is ze opnieuw in haar eigen hoge frequentie terecht gekomen en het pijnlijke traag stomende circuit kwam weer in beweging. In overleg stopte ze met de andere therapeuten. Ze zal zich van haar Hooggevoeligheid bewuster moeten worden en de pijn gebruiken als signaal dat er weer te lage trillingen naar haar systeem toekomen.

Daarnaast zal ze wat ik noem naar haar eigen kudde op zoek moeten gaan. Zoeken naar jongeren die net als zij Hooggevoelig zijn en in hun hoge frequentie trillen. Mogelijk vind ze daar een betere aansluiting, hoeft ze haar trilling niet te verlagen en komt ze definitief van haar pijn af.

Tot slot; Constante aanpassing vanwege sociale aanvaarding heeft schadelijke effecten. Ook is het moeilijk om alle laagtrillende energieën te vermijden. Toch is het goed om ze te herkennen en te weten hoe ze je beïnvloeden. Te denken valt aan negatieve berichten, nare gedachten, roddelen, leugens, jaloersheid, ruzies, decibellen, vervuilde voeding, kortom waar je niet blij van wordt.

Een aanbeveling voor (aanstaande) energetische Therapeuten, als je merkt dat de energie niet de juiste richting op stroomt, komt dat meestal door blokkades, maar kan ook komen door het verschil in bewustzijnsniveaus. Als je dat merkt, stop dan zonder je cliënt te laten schrikken en ga dan, om verdere schade te beperken, over tot niet energetische methodes.

Ria Feskens, Serenora, mei 2013.website ontwerp (1999) door J.A. Software, alle bewerkingen in eigen beheer 2021, Ria Feskens webhosting, Domeinstad