KAARTEN GALLERY - licht paars
57 Violette vlam
 
méér
58 Pentakels 3
 
méér
 59 Hart
méér
 
60 Bewustzijnsgroei
 
méér
121 Processor
 
méér
122 Meesterkristal
 
méér
 
123 Oerknal
 
méér
124 Kristallenveld
 
méér
143 Vortex
 
méér
 
 
159 Trendbreuk
 
méér
175 Stonehenge   
 
méér
191 Kluizenaars hart
 
méér
Ria Feskens, Serenora,

 

website ontwerp (1999) door J.A. Software, alle bewerkingen in eigen beheer 2022, Ria Feskens webhosting, Domeinstad