HOME | PRAKTIJK | TAROT | TOPICS | SERENORA SCHRIJFT: | ENERGETISCHE REMEDIES | CURSUS | AGENDA | CONTACT

 
 
 
Waar komen onbewuste handelingen en signalen vandaan?
 
 
Beste Lezer,

Nu de meeste corona-beperkingen zijn opgeheven, houden velen van ons hun hart vast voor de gevolgen. Toch...In de zomertijd komt er in ons land bijna geen griep voor en lijkt het COVID-19 virus zich hier ook aan te houden. Buitenlucht, zonlicht (UV) veel vitamine D is nu eenmaal geen virusfavoriet. Geniet daarom van deze zomer! Nog wel even aandacht voor je organen:

Vanaf volgende week zijn alle Nederlanders orgaandonor. Bij iedereen mogen - nu volgens de wet - organen en weefsels uitgenomen worden. Let op! Je bent dan nog NIET dood. Het woordje NA je dood is misleiding! Ben je bewust van de gevolgen als je een brief van de overheid krijgt en laat je keuze registeren. Lees mijn eerdere artikelen over orgaandonaties: gevolgen orgaandonatie voor de ziel en jeugd is het doelwit.

In mijn mailbox zat deze vraag:
"Is mijn hoger zelf een geest of entiteit in de astrale wereld of is het een deel van mij dat altijd al in mij aanwezig is geweest hier op aarde. Werkt hij/zij mijn hele leven al door me heen?". Maar ook: "Wat is het verschil tussen het onderbewuste en het onbewuste of is dit hetzelfde?".
Deze vragen komen vaker voor, er is veel behoefte aan duidelijkheid, vooral onder de lezers die graag 'het naadje van de kous' willen weten haha.

Het is ook lastig om met ons beperkte brein de grootsheid en de complexiteit van het Universum te begrijpen. Toch doe ik hier een poging, al was het alleen maar om de termen die ik vaak in mijn artikelen gebruik duidelijk te maken.

 Serenora Schrijft:
 • Wat is een hoger zelf?
 • Wat werkt je hele leven al door je heen?
 • Wanneer is iets onbewust of onderbewust?  juli 2020
  15e jaargang
  nummer 175

  Je ontvangt deze mail
  als gratis abonnee van


  Serenora Schrijft:
 

KOMENDE AKTIVITEITEN:
 
HOME | PRAKTIJK | TOPICS | SERENORA SCHRIJFT:| REMEDIES | AGENDA | CONTACT.

Te Koop: Consulten, behandelingen:
 • Online behandelingen: voor het opruimen van (oude) emoties, hiervoor hoef je de deur niet uit, de behandeling is dan op afstand.
 • Online supervisie: drie maanden lang hulp tijdens spirituele ontwikkeling.
TARIEVEN
Artikel: Waar komen onbewuste handelingen en signalen vandaan?
 
Als we willen begrijpen wat er door ons heen werkt en onbewuste signalen willen traceren, is een besef over de werking ervan een begin. Laten we daarom stap voor stap starten met het ontstaan van ons prachtige bewustzijn en dit schema *) volgen, waarvan de pijlen de informatiestromen aangeven:


ALL: Het is begonnen door het geweldige ALL, de grootste schepper die bij ons bekend staat onder vele namen zoals God, Vader, Drie-eenheid en die in elk geloof anders heet. Om te ervaren hoe groots de schepping kan worden, is er - in den beginne - een deel gekopieerd en afgescheiden met dezelfde scheppende eigenschappen voor verdere mutatie, ontwikkeling en variëteit.

BEZIELING: Deze wonderlijk afgescheiden delen - de zogenoemde Godsvonken - zijn net als het ALL oneindig en creëerden verschillende Universa, maar ook wat wij nu onze ziel noemen, onze essentie, de fundamentele aard van het mens-zijn. Een ziel kan zich ook nog splitsen en in verschillende Universa tegelijkertijd voortbestaan. Volg je het nog?

Eigenlijk is alles - van macro tot micro - wat van de grote schepper komt voorzien van een briljante bezieling en bewustzijn; alle Universa, ons melkwegstelsel met alle planeten, onze zon, onze aarde, het aardse planten- en dierenrijk, het water tot bacteriën, virussen en atomen aan toe en wij hebben dus ook een prachtige ziel én een bewustzijn.

ZIEL: Onze ziel - de toeschouwer - ook wel essentie, bezieling, begeestering of kern genoemd, is door haar afkomst nog steeds verbonden met haar Goddelijke bron. Ze is tijdloos, deels etherisch of astraal bevat een stukje materieel en maakt tot aan het overlijden deel uit van het fysieke lichaam. Op het moment dat de ziel het lichaam verlaat (overlijden) en zich terugtrekt in het etherische veld is er een verschil van 3-5 gram waargenomen. Het is de ziel die de opgedane ervaringen tijdens het leven als het ware bijschrijft in het grote boek van de schepper.

Een ziel heeft echter zoveel bijzondere kwaliteiten dat dit onmogelijk is om tot uitdrukking te brengen in één leven. Om dit te kanaliseren sluit ze sommige van haar mogelijkheden af. Hierdoor kan alle aandacht gaan naar een paar gaven (talenten) of zich op problemen richten en die leren beheersen, zodat de ziel een groei doormaakt. Zo kan het een heel traject van levenslessen in één leven worden, of losse modules.

HOGERE ZELF: Eigenlijk is dit het navigerende deel en lijkt voor velen één pot nat met de ziel. Dit 'hogere zelf' met een eigen bewustzijn en intelligentie fungeert - vanuit astrale gebieden - als een reisleider of navigator, die kent het programma van de ziel en zal hieraan leidinggeven (de ziel blijft toeschouwer). Op aarde heeft de mensheid een vrije wil gekregen en kan van die route of van dat plan afwijken. Het is het hogere zelf die signalen afgeeft zoals we dit nu kennen van ons navigatiesysteem; linksaf, rechtsaf, keer om! En net als bij een TomTom, kun je geen gesprek aangaan met het hogere zelf.

ZELF: Het zelf is het centrum van jou als persoonlijkheid en bestaat buiten tijd en ruimte en is voor jou aanspreekbaar. Hiermee kun je inner-communicatie hebben.

BEWUSTZIJN: Dan komen we bij het bewustzijn aan: Vanuit onze ziel, onze essentie, ontstaat het bewustzijn. Dit bewustzijn is een intelligente entiteit, voor ons de verwerker, ook de beslisser (vrije wil) en rapporteert aan de ziel. Het bewustzijn is dus onze directe chef die orders van hogerhand heeft, werkt met toch nog een redelijk vrije hand samen met verschillende gespecialiseerde intelligente deelgebieden zoals de zintuigen, het verstand (mentale veld), het emotionele lichaam en het fysieke lichaam.

Het berust op een misverstand dat het bewustzijn ín de hersenen (amygdala) te vinden is. De hersenen (antennes) reageren wel op signalen vanuit het bewustzijn. Neuroloog Karl Pribram stelt na uitgebreid wetenschappelijk onderzoek dat het geheugen van een mens een systeem is dat zich NIET in dezelfde ruimte als de hersenen bevindt. Cardioloog Pim van Lommel bewees bestaan van een onafhankelijk bewustzijn na onderzoek van mensen die volgens de artsen waren overleden en weer tot leven waren gekomen. Het bewustzijn is dus etherisch van aard, heeft energie en is de beslisser en verwerker van de opdrachten van de ziel.

Voor geheugenopslag maakt het bewustzijn gebruik van een holografisch elektromagnetisch bewustzijnsveld, in en om het fysieke lichaam. De inprenting verloopt onder anderen via de hersengolven (antennes) die op dat moment werkzaam zijn. Tijdens de jeugd resoneren deze golven in een lage frequentie; de thèta gebieden 4-8 hertz zijn dan actief. Volwassenen maken van snellere frequenties gebruik 8-12 Hz (alfa) tot 38-80 (gamma). Ouderen en depressieve mensen zakken met hun trage hersengolven terug naar die lage frequenties (4-8 Hz) en krijgen daarmee voortdurend signalen vanuit het veld waar hun 'jeugdgeheugen' ligt opgeslagen. In meditatieve staat kan de frequentie ook worden verlaagd.

Naast de ziel die het programma levert, het hogere zelf die de route aangeeft is er nog een verdeling te maken waar onze onbewuste signalen vandaan komen:
 1. Vanuit het échte onderbewuste deel van het bewustzijn.
 2. Via intuïtie of het onderbuikgevoel.
 3. Door paranormale signalen.
 4. Als onderdeel van het collectieve bewustzijn.
1. Vanuit het échte onderbewuste deel van het bewustzijn.
Wat bewustzijn betreft is er nog het verschil tussen onbewust en onderbewust, dat kom je vaak tegen, maar dit is niet hetzelfde. Onbewust is bijvoorbeeld jouw verteringssysteem (maag/darmen) en bewust als je er last van hebt haha. Aandacht = bewustwording. Het volledige bewustzijn bestaat - net als onze slaap - uit verschillende niveaus. Ook al is iemand zich de hele dag zich van 'alles' bewust, dus een mindfull leven, dan nog is er géén toegang tot het mysterieuze onderbewuste, dit onderbewuste is het programma van de ziel, de sturing van het hogere zelf en de werkwijze van het bewustzijn.

Informatie waar alles van en voor een heel leven ligt opgeslagen blijft geheim. Zo zal niemand ooit te weten komen wanneer zijn overlijdensdatum zal zijn, hoe helderziend iemand ook is. Dit onderbewuste deel zorgt vaak voor mysterieuze voorvallen. Het gaat hier om (vreemd) handelen zónder voorkennis; er is niet over nagedacht en er gaat géén gevoel of hint aan vooraf (impulsief).

Enkele voorbeelden:
 • Je doet onverklaarbare dingen zoals een goede baan opzeggen zonder dat je er over nadenkt of je er een 'goed gevoel' bij krijgt en achteraf blijkt je oud-werkgever failliet te gaan.
 • Je neemt zomaar ineens een andere weg en naderhand hoor je dat op de oorspronkelijke route er een ernstig ongeval was.
 • Je ergens voor afmelden en later merk je dat je aan een aanslag bent ontsnapt.
 • Je gaat om 11:00 uur hardlopen in plaats van 12:00 uur en hebt daarbij een bijzondere ontmoeting.
 • Je bezit bijzondere talenten zonder hiervoor te zijn opgeleid.
 • Je ontvangt een mail van iemand en nog vóór je de inhoud hebt gelezen reageert je ademhaling en gaan als het ware je stekels omhoog. Je lichaam reageert al vóór je gelezen hebt waar het om gaat.
Echt onderbewust is dus voor ons een mysterie die de juiste dingen op de juiste momenten arrangeert. Omdat er geen logische verklaring is voor bovengenoemde handelingen, vaak pas achteraf wordt ingezien dat het maar goed was dat je iets onverklaarbaars deed of overkwam, blijft dit gedrag toch lastig te verdedigen. Contact maken met dit onderbewuste wil zeggen dat er eerst een overgave en lef moet zijn om - voor jou - onbekende energieën en krachten door je heen te laten werken, zonder dat je weet wat ze doen.

2. Via intuïtie, het onderbuikgevoel, het zesde zintuig of het kleine stemmetje in je achterhoofd.
Zodra je bij een gedachte of handeling een 'onderbuikgevoel krijgt is het intuïtie. Dit deel noemen we het onbewuste met een signaleringsfunctie. Ze is helemaal gebaseerd op het persoonlijke verleden en eerdere ervaringen - ook vanuit vorige levens - die zijn opgeslagen in het energetische lichaam zoals in de auralagen, chakra systemen of pranabuis, maar ook in het fysieke lichaam als cel geheugen en DNA.

Hoe meer ervaringen er zijn opgedaan, hoe uitgebreider dit gevoelslichaam is ontwikkeld (talenten). Zo weten we 'ergens' dat bepaalde planten of dieren giftig zijn zonder die kennis ooit te hebben geleerd. Onraad, of 'op je klompen aanvoelen' is een onderdeel van intuïtie. Velen ervaren kippenvel als signaal over de waarheid.

Maar ook herinneringen aan onaangename gebeurtenissen liggen (nog) opgeslagen in het onbewuste deel die vaak door het emotionele lichaam daar zijn gestald. Een heel scala aan onbewuste reacties, angsten en fobieën, - meestal onverklaarbaar - komen (via hormonen zoals adrenaline) vanuit dit onbewuste geheugen. Ze beïnvloeden de persoon in het nu met memory vanuit het verleden. Allerlei therapieën zijn ontwikkeld om signalen vanuit dit veld naar het bewustzijn te brengen om te healen. En hoe schoner dit veld, hoe makkelijker iemand door het leven gaat. Een enkele therapie zoals regressie richt zich op ervaringen uit vorige levens, dit is eigenlijk onbegonnen werk omdat niet duidelijk is uit welk van de 23.000, want zoveel levens hebben de meesten gemiddeld achter de rug.

3. Door paranormale signalen.
Dan zijn zijn er nog de signalen die ook onbewust zijn, maar vanuit de astrale wereld komen. Daarvoor is een speciale afstemming nodig om van de heldere waarnemingen (helderziend, -horend en/of wetend) bewust te worden zoals die van onstoffelijke gidsen en begeleiders. Zij werken samen met het hogere zelf ter ondersteuning van het programma van de ziel en oefenen invloed uit op het bewustzijn.

4. Vanuit het collectieve bewustzijn.
Elk bewustzijn is verbonden met een collectief bewustzijn, een soort overkoepeling en daarvan is er een heel scala. Te noemen valt het menselijke groepsbewustzijn, het landsbewustzijn, maar ook de stad of streek heeft een apart bewustzijn. Te herkennen aan het groeps-gevoel. Voor deze invloeden kan een mens zich (deels) afsluiten of daaruit onttrekken.

Conclusie: Natuurlijk is dit maar een tipje van de sluier en laat buiten beschouwing alle andere invloeden waar we mee te maken hebben, zoals die van voeding, beelden, kleuren, geuren, geluid, media, astraal en menselijke contacten. Het vergt een analist om te traceren waardoor je bent beïnvloed en dit is uiterst vermoeiend. Wel kun je je bij elke belangrijke beslissing afvragen; is er sprake van beïnvloeding en waar vandaan? Want beslissingen of handelingen die onder invloed zijn van oude angsten pakken aldoor verkeerd uit.

Ria Feskens, Serenora juli 2020.

 

Meer lezen? Ga dan naar de website.
Hulp nodig? Mail me info@serenora.nl

*) met dank aan HanKo
Praktijkinformatie
Serenora
KvK 20141557
Oisterwijk
info@serenora.nl - info@detaalvanhetlicht.com
www.serenora.nl - www.detaalvanhetlicht.com
Nog meer Topics staan op de website. 
voor deze mailingen.
Gegevens wijzigen.

 
 
 

Vond je dit een leuk artikel? Deel het in jouw socialmediagroep of stuur het door. Bedankt!