HOME | PRAKTIJK | TAROT | TOPICS | ENERGETISCHE REMEDIES | CURSUS | AGENDA | CONTACT |

 
 
 
Verliezen gevaccineerden alsnog hun groene vinkje?   
Beste Lezer,

Het is weer een tijdje geleden dat jullie een artikel van mij kregen. Mijn aandacht ging de laatste tijd vooral uit naar het 'ophalen' van prachtige kosmische energie om die met energiekaarten (161 t/m 176) te verbinden (foto boven) en het geven van cursussen ermee.

Maar er ligt weer een 'hot' artikel waar je eens rustig voor kunt gaan zitten, want het is erg veel als je alle links volgt ..... Mijn vorige artikel over COVID-19 was in april 2020.

VRAAG: Hoe lang blijven gevaccineerden hun groene vinkje nog behouden?

Recente onderzoeken tonen aan dat alle coronavaccins binnen vijf maanden hun bescherming tegen besmetting verliezen! Oeps! Het zal dan ook niet lang meer duren of de overheden stellen - net als bij de herstelbewijzen - een uiterste geldigheidsdatum voor een vaccin vast. De volgende eis is dan een 3e (4e, 5e) boostershot om gevaccineerd te blijven en daarmee komt iedereen opnieuw voor een keuze te staan.

Bovendien zijn de boostersshots die je nu krijgt met een fabricagedatum uit 2019 (meer van hetzelfde en misschien ook maar 5 maanden effectief) en schrijft het RIVM daarover op haar website: "Het is nog niet duidelijk of en wanneer een booster kan helpen om ernstige ziekte en sterfte te verminderen. Wereldwijd is er nog weinig ervaring met een booster en er is nog weinig wetenschappelijk bewijs."

En dáár lieve lezers zijn zorgen over. Niet meer over de keus wel of niet vaccineren, want die fase hebben we al achter ons, maar over de verstrekkende gevolgen van nóg meer injecties tegen Covid-19.

Serenora Inspireert:
 • Is het terecht dat ongevaccineerden buitengesloten worden van maatschappelijk verkeer?
 • Zijn de huidige experimentele injecties beperkt houdbaar?
 • Professor Sucharit Bhakdi, M.D. legt uit wat spike-eiwitten doen en waar het gevaar in schuilt.  november 2021
  16e jaargang
  nummer 183

  Je ontvangt deze mail
  als gratis abonnee van

 


Serenora Inspireert:

KOMENDE AKTIVITEITEN:
 
HOME | PRAKTIJK | TOPICS | SERENORA INSPIREERT:| REMEDIES | AGENDA | CONTACT.

Online training   Te Koop: Consulten, behandelingen:
 • Afstandsbehandelingen: Op afstand met je meekijken (afstemming) naar jouw energielichaam (chakra's, meridianen, vectoren) en het fysieke level of dat dit wel in de juiste frequentie functioneert, of er blokkades jou in de weg zitten en mogelijk een healing op gang brengen (incl. nazorg). Hiervoor hoef je de deur niet uit.
 • Online supervisie: Tijdens een drie maanden traject zorgen de kosmische begeleiders voor een bepaalde diepgang en komen er vaak zaken naar voren waar je tijdens een eerste behandeling niet aan toe bent.
TARIEVEN
Artikel: Verliezen gevaccineerden alsnog hun groene vinkje?
 
Onlangs kwam een monteur bij mij in huis en hij begon over het vaccineren tegen Covid-19. Het zat hem hoog. In zijn ogen zou door ongevaccineerden de boel straks weer op slot gaan. Hij werd fel. Hij vond dat ongevaccineerden maar een prikkie moesten gaan halen en niet zeuren. Het leek wel of hij de oorlog verklaarde aan ongevaccineerden en vond het een prima idee dat ze nergens meer binnen mochten, want zij hielden het virus immers in stand? Misschien eigen schuld dikke bult? Zij zijn de schuldigen van een overbelaste zorg, zo dacht hij. Hij bleef loyaal aan zijn vaccinaties.

Nu weet ik dat bij mensen die vastzitten in hun eigen wereldbeeld, het weinig zin heeft om nog te discussiëren over feiten, werkelijkheid en waarheid. Dus aan hem is dit artikel niet besteed. Als lezer van mijn artikelen ben je wel wat gewend van me, lees dus lekker verder!

Hoe belangrijk het ook is om de verspreiding van het Covid-19 virus snel te stoppen door de bevolking te immuniseren, het zou veel erger zijn als honderden miljoenen mensen langdurige of zelfs permanente schade zouden oplopen aan hun hersenen, hart of zenuwstel als gevolg van falende vaccins.

En dat ze falen is een feit, in Israël - de koplopers in de bevolkingsinjecties - is men al aan de 4e booster begonnen en het eind is nog niet in zicht. Ook daar lopen de besmettingscijfers op, ondanks de hoge vaccinatiegraad, maar ook de ernst van de bijwerkingen worden daar duidelijk.

Evengoed zegt Hugo de Jonge op 2 november 2021 tijdens de persconferentie het volgende:" Wat is eigenlijk het lange termijn effect van vaccinatie? Weet dan dat inmiddels wereldwijd 3 miljard mensen gevaccineerd zijn. Bijwerkingen zijn heel erg zeldzaam en de werking is gewoon heel erg goed."  Zijn bewering dat het de ongevaccineerden zijn die de ziekenhuisbedden bezet houden is gelogen volgens vaccinevrij nl. Vreemd dat er zo fel - misschien wel tegen beter weten in - is ingezet op alleen vaccineren.

Echte getallen laten zien dat er nu méér gevaccineerden dan ongevaccineerden in de ziekenhuizen terechtkomen en dat is zorgelijk. Dit verklaart ook dat we vorig jaar met 100% ongevaccineerden het over dezelfde werkdruk in de zorg hadden als met nu 13%. Er doen zich grote corona-uitbraken voor in zorgcentra (België) onder 100% driedubbel gevaccineerden met 97% gevaccineerd zorgmedewerkers. De druk blijft! Het scenario code zwart dat artsen moeten beslissen wie wel en wie niet wordt behandeld is nog steeds actueel. Intussen heeft het demissionaire kabinet NIET ingezet om de zorg op te schalen, sterker nog er zijn 27.000 zorgmedewerkers die het zinkende schip onlangs hebben verlaten.

Het lijkt dan ook niet terecht om ongevaccineerden als besmetters uit te sluiten van maatschappelijke deelname en gevaccineerden in de rol van handhavers te duwen. En zolang het beleid is gericht op de 13% ongevaccineerden, blijft het virus zich ongemerkt verspreiden via 87% van de bevolking.

Hoe luchtig Hugo over vaccineren praat zie je in een interview even een prikkie halen waarin wordt aangetoond dat er veel schade is door een experimentele COVID-19 injecties en dat mensen proefpersonen zijn. Zijn opmerking "heel erg zeldzame bijwerkingen" komt niet in de cijfers tot uitdrukking. We zien ruim 7 maal zo veel doden en ruim 15 maal zo veel gewonden ten opzichte van normale vaccinaties.

Door een foute voorstelling van zaken (door overheden) wordt ons bewustzijn ernstig geïnfecteerd met onjuiste ideeën. "Veel mensen beschouwen Covid-19 als een luchtwegaandoening, maar het is echt een vaatziekte", zegt onderzoeksprofessor Uri Manor, "Dat zou kunnen verklaren waarom sommige mensen beroertes hebben en waarom sommige mensen problemen hebben in andere delen van het lichaam".

Kan het allemaal wel, ongestraft bij blijven spuiten? Wordt het middel dan niet erger dan de kwaal? En om daarop een antwoord te vinden viel ik al surfend van de ene verbazing in de andere. Zoveel experts in hun vakgebied (artsen, professoren, virologen, immunologen) aan het woord die hun zorgen uiten over de gevolgen van de experimentele injecties voor de mensheid en daarmee hun nek uitstaken, dat kan toch niet worden genegeerd?

Dat je voor een vaccinatiekeus één kant - die van het vaccineren- wordt opgeduwd lees je in de volgende feiten:
 • De boodschap "je doet het voor een ander" klopt niet, want ook al ben je driemaal gevaccineerd, je kunt evengoed besmettingen veroorzaken, ook gevaccineerden onderling.
 • Het virus gaat niet uitgeband worden, ook niet met een hoge vaccinatiegraad. 
 • Kritische boodschappen en video's worden direct offline gehaald wegens community richtlijnen. Facebook, Instagram en twitteraccounts zijn geblokkeerd om dezelfde reden; kortom boodschappen van antivaxers worden geweerd.
 • Medicijnen die ook tegen Covid-19 hun waarde bewezen hebben, mogen niet verstrekt worden door artsen of apothekers op straffe van boetes of uitzetting van het ambt. "Het betwisten van algemeen aanvaarde wetenschappelijke informatie, medicijnen propageren die afwijken van de professionele standaard of het actief ontraden van vaccinaties. Dat is allemaal tegen de normen en de richtlijnen", aldus de inspectie.
 • Er is een internationale (WDO) douaneactie gaande die geneesmiddelen die verband houden met COVID-19 actief onderschept.
 • Virussen muteren niet alleen, we krijgen ook te maken met vaccinresistentie en dan is elke prik rommel zonder beschermend effect.
 • De Deltavariant is niet aantoonbaar zonder duur laboratoriumonderzoek.
Niet ieder vaccin is gewaarborgd in een zuivere context, dit zit er in de vaccins volgens opgave. Het schadelijke grafeenoxide is pas ontdekt in vaccins en dat is niet volgens opgave (ook in de griepvaccins van de laatste twee jaren) en of dit fake-news is? Het verklaart wel waarom er van die filmpjes zijn waarop je ziet dat koelkastmagneten op de prikplek blijven hangen

Maar ook de teststaafjes zijn gedompeld in giftige stoffen (darpa hydrogel en lithium (batterijvloeistof)) die niet op de bijsluiter staan vermeld. Dus als je denkt ik laat me gewoon heel vaak testen, krijg je alsnog te maken met chemicaliën die diep in het hersenen, dichtbij de pijnappelklier binnendringen.

BIJWERKINGEN van de prikken, zowel mild als ernstig met dodelijke afloop:  
Opmerkelijk is dat uit voorlopige gegevens bleek dat bijna 1 op de 10 mensen een ongewenste bijwerking kreeg na een prik. En niet alle bijwerkingen worden gemeld. Als voorbeeld een oudere man die gordelroos krijgt; de arts komt deze kwaal vaker tegen en legt geen verband met de prikken twee weken ervoor en zal dit dan ook niet melden. En wil je het naadje van de kous weten dan is dit een link naar de databank per producent.

In februari 2021 waarschuwden professor Sucharit Bhakdi, M.D. en een aantal van zijn collega's het Europees Geneesmiddelenbureau voor het potentiële gevaar van bloedstolsels en cerebrale veneuze trombose bij miljoenen mensen die experimentele op genen gebaseerde injecties krijgen. Hij legt (Engelstalig) heel mooi uit wat spike-eiwitten van de prikken doen. Hij zegt ook: "Degene die de eerste keer ontsnapt zijn aan de gevaarlijke bijwerkingen, hebben geen garantie dat ze weer ontsnappen bij een derde of vierde keer". Hij vind het crimineel om de experimentele prikken aan jonge kinderen te geven. Je brengt je kinderen in gevaar!
    
En tot slot de omstreden QR-code oftewel het groene vinkje. Een kosmische wet gericht op evenredige verdeling, evenwicht en harmonie wordt hier overtreden door verdeeldheid te creëren. Iedereen heeft er wel een mening over, toch kunnen er vanwege bijvoorbeeld verouderde telefoons zo'n twee miljoen mensen géén gebruik van maken. En de verleiding om om met de codes te frauderen neemt toe.

Maar het meest schokkende is toch wel dat gevaccineerden ook al zijn ze positief getest tóch hun groene vaccinatievinkje behouden. En ook al wordt er aan gewerkt, ze kunnen nog steeds - besmet en wel - overal binnen, terwijl mensen met een doorgemaakte Corona en een natuurlijke immuniteit na een half jaar (wordt een jaar) geweigerd worden. Advocaten zijn hoopvol om aan te tonen dat de pas onzin is.

Wat is de spirituele impact van de experimentele prikken? Er is geen blijk van erkenning voor het onstoffelijke en/of fijnstoffelijke en er is zeker geen onderzoek naar gedaan. De hulpstoffen in de vaccins en in de testmiddelen zoals grafeenoxide, darpa hydrogel en lithium (batterijvloeistof) worden niet 'gefilterd' door het 'lever reinigingssysteem' en vervuilen daardoor de cel die zijn boodschappen niet meer zuiver kan ontvangen.

Het natuurlijke magnetisme van de gevaccineerden wordt beïnvloed en ook de prikkelgeleiding raakt ervan verstoort. De kristallijne heldere kleuren van de aura worden doffer en dit is van invloed op de vitaliteit. Ik hoop dat het zelfherstellende energiesysteem direct aan de slag gaat. En zelf kun je aura-versterkende meditaties doen.

Quote: het nu nog onoverwinnelijk probleem zal op zijn eigen manier een oplossing vinden.

Om de schadelijkheid van de prikken te reduceren
zijn er langs homeopathische weg alle 4 de Covid-19 'vaccin' en het spike-eiwit gepotentieerd en kun je daarmee ontstoren. Ook heeft Marieke de Vrij (zieneres) mooie boodschappen ten aanzien van het vaccineren.

Aan het eind van dit artikel vind ik het knap dat je zover hebt doorgelezen. Zolang we nog de 'vrijheid' hebben om je al dan niet te laten prikken, is het verstandig om je er in te verdiepen alvorens je een besluit neemt. Dat is dan een weloverwogen beslissing die respect afdwingt. Als je 'ergens' voelt dat vaccineren niet jouw weg is, aanvaard dan de consequentie van het (voorlopig) buitengesloten worden. Mooie tijd om de innerlijke-kluizenaar eens beter te leren kennen.

Ria Feskens, Serenora, november 2021.


Meer lezen? Ga dan naar de website.
Hulp nodig? Mail me info@serenora.nl
Praktijkinformatie
Serenora
KvK 20141557
Oisterwijk
info@serenora.nl - info@detaalvanhetlicht.com
www.serenora.nl - www.detaalvanhetlicht.com
Nog meer Topics staan op de website. 
voor deze mailingen.


 
 
 

Vond je dit een leuk artikel? Deel het in jouw social mediagroep of stuur het door. Bedankt!